Vaste aanstelling alleen nog voor the happy few?

Peter Boerman Op 12 juli 2012
Gem. leestijd 2 min 2530x gelezen
Deel dit artikel:

ABN AMRO bankier Han Mesters voorspelt in zijn recent verschenen marktverkenning dat het aantal flexbanen een enorme vlucht zal nemen. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal in de toekomst alleen nog weggelegd zijn voor hoogopgeleide medewerkers met een sleutelfunctie binnen de organisatie.

Strategische personeelsplanning essentieel

Volgens Han Mesters is het heel wel mogelijk dat een duurzame arbeidsovereenkomst op termijn is voorbehouden aan ‘kaderpersoneel’, hoger opgeleide medewerkers die voor organisaties van strategische betekenis zijn. Functies die geen sleutelrol vervullen, zullen dan via verschillende flexmodellen worden ingevuld. Externe personele dienstverleners nemen hierin een belangrijke positie in.

Werkbare balans tussen flex en vast

Mesters schetst dit scenario in een nieuw verschenen marktverkenning, uitgegeven door Adecco Group Nederland. De titel luidt: Het Nieuwe Flexibiliseren – van ‘piek en ziek’ naar strategische oplossingen. Deze verkenning is gratis en vrijblijvend te bestuderen in een recent verschenen whitepaper. In de verkenning staan waardevolle aanbevelingen voor strategische personeelsplanning. Essentieel hierin zijn een werkbare balans tussen ‘vast’ en ‘flex’ en het benoemen van voor de toekomst vereiste kerncompetenties. Strategische personeelsplanning is actueel vanwege blijvend dynamische marktomstandigheden, ontgroening en vergrijzing van de arbeidsmarkt en een zekere wispelturigheid bij de nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt.

Andere invulling van talentontwikkeling

Het toekomstscenario van Han Mesters is voor een deel gebaseerd op eigen ervaringen met talentontwikkeling en personeelsplanning in de financiële wereld. Hij schrijft onder meer: ‘In het licht van de hierboven geschetste ontwikkelingen, zal ook opnieuw gekeken moeten worden naar de inzet en effectiviteit van de klassieke ‘traineeklasjes’. Die zijn bedoeld om toekomstig topmanagement te kweken, maar uit de praktijk blijkt dat veel trainees de organisatie al verlaten voor ze een managementpositie hebben bereikt.”

Specialistenwerk verzelfstandigt

De ontwikkeling van talent komt volgens deze marktverkenning steeds meer te liggen bij externe instanties als uitzendbureaus en detacheringspecialisten. Een deel van dat talent zal doorstromen naar een vaste baan. Een minstens zo groot deel zal kiezen voor specialistenwerk vanuit zelfstandig ondernemerschap of een verbintenis met de personele dienstverlener. Deze draagt daarbij als ‘impresario’ zorg voor passende opdrachten en projecten en omstandigheden waarin de professionals optimaal kunnen functioneren. Om de rol van impresario goed te vervullen, moeten personele dienstverleners enerzijds in de huid van de klant kruipen en anderzijds het hart van de nieuwe arbeidsgeneratie weten te raken.

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners