Verkiezingen voor recruiters, deel 1: wat vindt ‘rechts’ dat er moet gebeuren?

Wat hebben politieke partijen allemaal in petto dat ook voor recruiters van belang is? Is werving en selectie een thema in de verkiezingsprogramma’s? En hoe denken de politici over de arbeidsmarkt? Vandaag: de rechterkant van het spectrum.

Peter Boerman Op 02 maart 2021
Gem. leestijd 3 min 419x gelezen
Deel dit artikel:
Verkiezingen voor recruiters, deel 1: wat vindt ‘rechts’ dat er moet gebeuren?

Op woensdag 17 maart 2021 vinden weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Speelt de arbeidsmarkt daar ook nog een grote rol in? En wat beloven de partijen op het gebied van werving en selectie? In twee artikelen zetten we het kort onder elkaar, aan de hand van enkele opvallende punten in de programma’s. We kijken daarbij eerst naar 8 partijen die meestal rechts van het midden worden gesitueerd, en over een paar dagen naar 9 partijen die ter linkerzijde een gooi naar een Kamerzetel doen. Vandaag: een overzicht van de meest opvallende punten van de ‘rechtse’ partijen:

VVD: wet voor eerlijke kansen

 • Bedrijven moeten wettelijk mensen een eerlijke kans geven bij sollicitaties en promoties, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. Bedrijven die zich hier niet aan houden, krijgen een boete van de Inspectie SZW.
 • Stopzetten van mbo-studies met onvoldoende arbeidsmarktperspectief en strengere arbeidsmarktcriteria bij het starten van een nieuwe opleiding.
 • Jonge delinquenten moeten verplicht deelnemen aan een nieuw opvoedprogramma van Justitie, in samenwerking met gemeenten en veteranen van Defensie. Zij die het programma succesvol afronden, worden uitgenodigd om te solliciteren naar een passende baan bij Defensie.
 • Een puntensysteem voor het reguliere (economische) migratiebeleid, dat ervoor zorgt dat arbeidsmigratie uit landen buiten de Europese Unie gericht is op het hoge segment van de arbeidsmarkt waar vacatures moeilijk vervulbaar zijn.
 • Een lager collegegeld in het hoger onderwijs en het mbo bij opleidingen die mensen klaarstomen voor een sector waarin tekorten op de arbeidsmarkt bestaan.

PVV: geen diversiteitsbeleid meer

 • Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt.
 • Geen ‘positieve discriminatie’ en diversiteitsbeleid meer.

CDA: regionaal werkzoekenden begeleiden

 • Inzet op anoniem solliciteren om bewuste en onbewuste discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden, ongeacht afkomst en achternaam.
 • Meer aandacht voor ouderen op de arbeidsmarkt. Streng optreden tegen leeftijdsdiscriminatie en lagere drempels om ouderen in dienst te nemen en te houden.
 • Een herwaardering van de polder met een duidelijke inbreng van de nieuwe spelers op de arbeidsmarkt én van de jongeren.
 • Een herwaardering van het vaste contract als norm voor een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers en de aanpak van constructies rond schijnzelfstandigheid.
 • De samenwerking stimuleren van gemeenten, UWV, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen voor een betere begeleiding van werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt.

FVD: opnieuw solliciteren voor topambtenaren

 • Bij het aantreden van een nieuwe regering moeten topambtenaren en ambassadeurs, net als in de Verenigde Staten, opnieuw op hun functie solliciteren.
 • Geen multiculturele projecten, geen verplichte diversiteitsquota en geen speciale LHBTI-convenanten.
 • Geen ‘cancel culture’,diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten.
 • Invoering Green Card-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.
 • Al het werk in Nederland moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en dezelfde condities; en onder hetzelfde belastingregime. (tegen sociale dumping)
 • De tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer concurrerende arbeidsvoorwaarden kan de zorg weer aantrekkelijk gemaakt worden.

50+: stimuleren tech tegen krapte

 • Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.
 • Werken met nieuwe technologieën moet worden gestimuleerd om de krapte op de arbeidsmarkt (deels) op te vangen.

SGP: recht op 24 uur rust per week

 • Een salarisverhoging voor zorg- en hulpverleners.
 • Werknemers krijgen het recht om iedere week, bijvoorbeeld op zondag, ten minste 24 uur aaneengesloten onbereikbaar te zijn voor werk.

Code Oranje: genderloonkloof de wereld uit

 • Verschillen in inkomen (voor hetzelfde werk) tussen mannen en vrouwen moeten de wereld uit.
 • Dat geldt ook voor discriminatie op de arbeidsmarkt, bij sollicitaties en bij het verkrijgen van stageplaatsen.

JA21: fors investeren in de politieacademies

 • Een soepeler ontslagrecht voor het mkb
 • ‘Het moet weer aantrekkelijk worden voor ondernemers om werknemers aan te trekken in loondienstverband.’
 • Een selectieprocedure voor rechters die behalve in theorie ook in werkelijkheid waarborgt dat de achtergrond van personen die tot de rechterlijke macht toetreden niet afhankelijk is van een bepaalde politieke voorkeur.
 • De komende jaren gaan er zo’n 17.000 politiemensen met pensioen. Er moet fors worden geïnvesteerd in de politieacademies.
Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners