Vijf arbeidsmarktontwikkelingen voor 2013

Werf& gastredacteur Op 03 januari 2013
Gem. leestijd 3 min 8991x gelezen
Deel dit artikel:
Vijf arbeidsmarktontwikkelingen voor 2013

Dat de arbeidsmarkt ook in 2013 verruimt en de werkloosheid stijgt is ons wel bekend. Maar welke andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen er in 2013. In dit artikel vijf opvallende arbeidsmarktontwikkelingen in 2013 als opmaat naar het seminar Arbeidsmarkttrends dat op 14 februari plaatsvindt.

1. Twee type knelpunten op de arbeidsmarkt

Werkgevers hebben te maken met twee type knelpunten op de arbeidsmarkt, te weten het arbeidspotentieel dat zijn niet of nauwelijks in staat zijn te werven. Het schaarse talent, dat meestal een zeer courant profiel heeft. En een ander knelpunt, namelijk de niet-courante werknemers binnen de eigen organisatie. Deze personen hebben nauwelijks perspectief op de arbeidsmarkt waardoor zij binnen organisaties blijven en doorstroom en innovatie stagneert. Afscheid nemen, bijvoorbeeld via werk-naar-werk trajecten, is ook lastig vanwege de niet-courantheid van deze werknemers. Voor werkgevers wordt het daarom steeds belangrijker om de courantheid van het eigen personeel te kennen, zodat met gericht investeren in de ontwikkeling van eigen mensen knelpunten voorkomen worden.

2. Een social media strategie is echt effectief met een mobile strategie

60 Procent van alle social media wordt geconsumeerd via mobile devices zoals smartphones en tablets. Dan is het goed om je te realiseren dat een groot deel van de vacatures die via social media naar de arbeidsmarkt wordt gepusht, ook bekeken wordt via deze mobile devices. Belangrijk dus dat de vacatures goed zichtbaar zijn via deze mobile devices, zeker nu oriënteren  en solliciteren via deze platforums steeds vanzelfsprekender wordt. Deze ontwikkeling gaat razendsnel en is onomkeerbaar. Extra aandacht is met name gevraagd voor de goede zichtbaarheid op de smartphones, aangezien dit meestal niet het geval is. Een social media strategie is derhalve veel effectiever wanneer ‘mobile’ goed is ingeregeld.

3. Internationalisering van de arbeidsmarkt

Voor werkgevers waar het tot voor een aantal jaar geleden ondenkbaar was om internationaal talent aan te trekken, zijn inmiddels hele afdelingen bezet door ditzelfde talent uit het buitenland. Het aantrekken van buitenlands talent is steeds meer een regel dan een uitzondering. Belangrijke drivers zijn daarin de beschikbaarheid van schaars talent, lagere kosten en arbeidsmotivatie. De crises maakt dat internationale mobiliteit verder wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld vanuit Ierland, Spanje, Italië en Griekenland. Ook internationale wervingstools als www.globaltalentbarometer.com jagen dit soort ontwikkelingen verder aan. Een ontwikkeling waar veel meer werkgevers mee geconfronteerd zullen worden en steeds meer deze ook zullen omarmen.

4. The signal and the noise

Het vakgebied van recruitment wordt steeds meer gekenmerkt door hypes en trends waardoor we zicht verliezen op zaken die daadwerkelijk effectief zijn. Het verschil laat zich duiden tussen noise (lees: hypes) en signals (lees:feiten). Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld om werkloze 50-plussers social media trainingen te geven om een baan te zoeken, terwijl werkgevers niet via social media deze doelgroepen zoeken. Alle fictie om Gen Y, terwijl we te maken hebben met groeiende jeugdwerkloosheid of de overschatting van de kanalen als Pinterest of Facebook als het gaat om arbeidsmarktrelevantie. Om effectief met de arbeidsmarkt bezig te zijn, is het goed om de Talent Analytics te kennen, variërend van wervingshaalbaarheid, pullfactoren tot en met oriëntatie- en mediagedrag.

5. Werven wordt steeds minder vissen en steeds meer ‘vliegvissen’

Vroeger was werven heel eenvoudig, met een advertentie in de zaterdagskrant. Tegenwoordig komt er veel meer bij kijken en is het al lang niet meer dat je een vacature plaatst, online of anders, en kunt afwachten of het gezochte talent reageert. Het traditioneel vissen naar talent is in haar laatste levensfase gekomen. Het gaat tegenwoordig om het bereiken en benaderen van talent. Vacatures plaatsen en bijvoorbeeld CV databases doorzoeken. Op verschillende manieren en met meerdere prikkels dat juiste talent proberen te verleiden om in beweging te komen. Net zoals vliegvissen….actief op zoek gaan naar talent en aantrekkelijk aas om zo talent te verleiden om te bewegen. Keer op keer….

Arbeidsmarkttrends 2013

Wil je zicht hebben op alle huidige en toekomstige ontwikkelingen, werknemerstrends of mediatrends? En deze ontwikkelingen kunnen doorvertalen naar kansen in jouw eigen wervingsstrategie? Kom dan op donderdag 14 februari 2013 naar het seminar Arbeidsmarkttrends 2013 van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Bij aanmelding voor 14 januari 2013 ontvang je als bezoeker van Werf-en.nl 10% korting wanneer je bij inschrijving vermeld “werf113“.

Door: Geert-Jan Waasdorp

Geert-Jan Waasdorp is oprichter van Intelligence Group en een van de sprekers op Arbeidsmarkttrends 2013.

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners