Wat is de impact van Artificial Intelligence op campus-recruitment?

Artificial Intelligence is een blijvertje. Ook campus-recruitment blijft er niet door onaangeroerd. Welke 4 ontwikkelingen springen op dat gebied het meest in het oog?

Werf& gastredacteur Op 24 mei 2024
Gem. leestijd 3 min 197x gelezen
Deel dit artikel:
Wat is de impact van Artificial Intelligence op campus-recruitment?

In Nederland heeft campus-recruitment misschien niet zoveel traditie als in de VS, en de budgetten zijn hier ook veel kleiner. Veel veranderingen heeft het onderwerp dan ook niet doorgemaakt in de afgelopen 15 à 20 jaar. Ja, meer (kleinere) werkgevers werden actief naast de grote banken en consultancybedrijven, maar de aanpak veranderde al met al niet veel. De coronapandemie gaf nog wel een behoorlijke impuls aan grootschalige online inhouse-dagen, maar de interesse daalde ook weer snel. Al wil de gemiddelde student ook niet te veel tijd meer kwijt zijn aan de ouderwetse businesscourses of buitenlandse summer camps.

Het nieuwe toverwoord, ook in de wereld van campus-recruitment: A.I. In een recente podcast van HR Tech Talk delen Kate Grady en Brenda Stover van het Center for Professional Development aan de Villanova School for Business hun inzichten over de opkomst van artificial intelligence op hun campus. Ze signaleren ook een aanzienlijke verschuiving: wervingsinspanningen vinden steeds vroeger plaats tijdens de studieperiode. Dankzij A.I. vergroten werkgevers hun inspanningen en komen studenten al in een vroeg stadium van hun studie in contact met recruiters. Hierdoor verschuift ook de aard van de begeleiding, die nu begint bij de start van de studie. De Amerikanen zien het als hun taak om studenten hierop voor te bereiden en hen te coachen bij het gebruik van A.I. in hun zoektocht naar werk.

Al in 2023 zei maar liefst 45% van de middelbare scholieren A.I. te gebruiken voor schoolwerk.

In Nederland is het misschien nog niet zover. Maar toch is ook hier het gebruik van A.I. alomtegenwoordig onder scholieren en studenten. Zo gaf al in 2023 maar liefst 45% van de Belgische middelbare scholieren aan A.I. te gebruiken voor schoolwerk. En berichtte recent ook de Volkskrant nog over het massale gebruik van A.I. voor schoolopdrachten zoals boeksamenvattingen en toelatingstoetsen voor opleidingen. Wat betekent dat voor campus-recruitment? We kiezen er 4 significante ontwikkelingen uit:

#1. Méér en éérder campus-recruitment

Hoewel campus-recruitment in de Verenigde Staten dus al lange tijd een bekende traditie is met royale budgetten, leveren werkgevers de afgelopen 3 jaar opmerkelijk meer inspanningen op dit gebied. Maar wat vooral opvalt is dat dit steeds vroeger in de studieperiode plaatsvindt. De aandacht verschuift van het derde en vierde studiejaar naar het tweede en zelfs eerste. Studenten hebben dan nog wel veel minder idee wat ze willen op het gebied van hun toekomst, carrière en eerste baan. Werkgevers zullen hun recruitmentactiviteiten hierop moeten aanpassen en de student meer moeten gaan helpen in hun keuzes.

#2. Meer persoonlijke aandacht en 1-op-1 contact

Studenten zoeken steeds meer naar individuele begeleiding en direct persoonlijk contact met werkgevers. Groepsgewijze sollicitatieworkshops behoren bijna tot het verleden.

#3. Hoe blijf je authentiek?

Het is voor onderwijs en bedrijven (vrijwel) onmogelijk om studenten vóór te zijn in het gebruik van AI. Het is voor recruiters echter wel cruciaal om bekend te zijn met allerlei A.I.-tools. Studenten gebruiken tools als ChatGTP, Gemini, Claude of Perplexity voor enerzijds hun studiepapers, maar anderzijds ook voor hun cv’s, LinkedIn-profielen en sollicitatiebrieven. De uitdaging is om studenten te behoeden voor eenheidsworst en te zorgen dat ze hun eigen identiteit behouden in het solliciteren. Maar wellicht kunnen recruiters ook eens en voor altijd heroverwegen hoeveel toegevoegde waarde het traditionele cv en motivatiebrief nog bieden.

#4. Welke A.I.-skills verwachten werkgevers?

Werkgevers zijn niet zozeer op zoek naar mensen die een A.I.-tool al perfect beheersen, maar naar kandidaten met een ongekende nieuwsgierigheid en het vermogen om snel nieuwe technologieën te leren en toe te passen. Dit vraagt een grote veranderbereidheid bij kandidaten. Zowel nu als voor alle toekomstige technologieën. Om dit te kunnen beoordelen bij kandidaten, is er een andere benadering nodig bij het selectieproces… Hallo, skill based recruitment, anyone?

Over de auteur

Dit verhaal is geschreven door Kitty Bertels, freelance communicatie & veranderspecialist

Deel dit artikel:

Onze partners Bekijk alle partners