Werkgevers handhaven personeelsbestand

Peter Boerman Op 13 september 2011
Gem. leestijd 2 min 1893x gelezen
Deel dit artikel:

Bijna 9 van de 10 werkgevers denkt  hun personeelsbestand op peil te kunnen houden in het komende kwartaal (oktober t/m december 2011). Het netto werkgelegenheidscijfer is gelijk aan het vierde kwartaal van 2010, maar wel 2% lager dan het vorig kwartaal van dit jaar.

Minder werkgelegenheid dan vorig kwartaal

In zeven van de negen sectoren is het netto werkgelegenheidscijfer gedaald vergeleken met het vorige kwartaal. Voor zes van de negen sectoren is het cijfer ook lager dan dat voor het vierde kwartaal van 2010.

Geen negatieve stemming

Voor dit vierde kwartaal rapporteren de Nederlandse werkgevers cijfers die nog steeds beduidend zwakker zijn dan vóór de financiële crisis van 2009. Een echt negatieve stemming is er overigens niet: voor de meeste Nederlandse sectoren (vijf van de negen) en regio’s (drie van de vier) wordt een behoudend maar positief netto werkgelegenheidscijfer gemeld. De tendens is wel minder gunstig dan voor het derde kwartaal van dit jaar. Men maakt duidelijk pas op de plaats om te zien hoe de zaken zich gaan ontwikkelen. De onzekere economische vooruitzichten en de onrust op de financiële markten vanwege onder andere de eurocrisis zijn daar ongetwijfeld debet aan. Ook de Nederlandse cijfers over het dalende consumentenvertrouwen dragen bij aan die afwachtende houding.

Sectoren

Werkgevers in de sectoren Zakelijke dienstverlening en Mijnbouw & delfstofwinning rapporteren de meest optimistische werkgelegenheidsverwachtingen voor het vierde kwartaal: beide stijgen met 6%.  De minst gunstige werkgelegenheidsverwachting wordt gerapporteerd door werkgevers in de sector Productiebedrijven: een daling van 2%. Ook de voor Nederland belangrijke sectoren als Bouw en Transport, opslag & communicatie verwachten dalende cijfers.

Regio’s

De meest positieve Nederlandse regio is het oosten; met een netto werkgelegenheidscijfer van +6% verwachten de werkgevers daar stijgende kansen voor werkzoekenden. De noordelijke regio is het minst optimistisch, met een netto werkgelegenheidscijfer van -1%.

Netto werkgelegenheidscijfer

Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt. Het wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal de personele bezetting te reduceren, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht de personele bezetting uit te breiden. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aantal werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun personele bezetting, groter is dan het aantal werkgevers dat het personeelsbestand verwacht te reduceren. Het netto werkgelegenheidscijfer is dus een indicator van de stemming op de arbeidsmarkt voor het komende kwartaal.

Bron: Manpower Arbeidsmarktbarometer

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners