Werknemers zien arbeidsmarkt verslechteren

Redactie Op 09 januari 2013
Gem. leestijd 2 min 1429x gelezen
Deel dit artikel:
Werknemers zien arbeidsmarkt verslechteren

Werknemers zien arbeidsmarkt verslechterenVan de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking ziet 63% de arbeidsmarkt verslechteren. De tweedeling op de arbeidsmarkt neemt hierdoor toe tussen de groep met met nauwelijks kansen en de groep die schaars en courant is, blijkt uit analyses voor het seminar Arbeidsmarkttrends 2013 dat 14 februari plaatsvindt.

Tweedeling zorgt voor twee knelpunten

Het sentiment van de (potentiële) Nederlandse Beroepsbevolking is over het geheel genomen negatief blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek waar de analyses op zijn gebaseerd. Een kleine groep, 10%, is positief gestemd en geeft aan dat de werkgelegenheid dit jaar naar verwachting zal verbeteren. Wanneer wordt ingezoomd op de verschillen tussen de groepen die positief en negatief zijn, valt op dat jongeren tussen de 15 en 24 jaar, scholieren en studenten relatief positiever zijn. Daarentegen zien 50-plussers nauwelijks kansen voor 2013 op het gebied van werkgelegenheid: maar liefst driekwart geeft aan te verwachten dat de werkgelegenheid dit jaar zal verslechteren. Academici zien de toekomst rooskleuriger in. Hier staat tegenover dat mensen met een vmbo-diploma en mensen met een WAO/WIA uitkering juist verwachten dat de situatie slechter wordt. Ook is er een duidelijke tweedeling te zien tussen bepaalde studierichtingen. Mensen die opleidingen hebben gevolgd in de richtingen ICT of wis- en natuurwetenschappen zijn positiever over de werkgelegenheid in 2013 dan mensen met een administratieve of secretariële achtergrond.

Somberheid over zorgstelsel en koopkracht

Alleen de verwachtingen voor 2013 betreffende de koopkracht en het zorgstelsel zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking slechter dan die voor de arbeidsmarkt. De verwachtingen met de betrekking tot de werkgelegenheid lopen parallel aan die van de woningmarkt. Het minst negatief is men over het onderwijs, al verwacht nog steeds bijna de helft van de ondervraagden dat het daarmee in 2013 ook slechter zal gaan.

Verwachting voor 2013

Beter

Hetzelfde

Slechter

Woningmarkt

8%

30%

62%

Koopkracht

7%

26%

67%

Werkgelegenheid

9%

28%

63%

Zorgstelsel

5%

27%

68%

Onderwijs

9%

47%

45%

Tabel 1. Verwachtingen voor 2013  

Arbeidsmarkttrends 2013

Op donderdag 14 februari wordt bij het seminar Arbeidsmarkttrends 2013 dieper ingegaan op wat ons in 2013 nog meer te wachten staat. Aan de hand van feiten, cijfers, ontwikkelingen, trends en praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen. Het seminar biedt deelnemers concrete input voor hun arbeidsmarktstrategie en wervingsaanpak voor 2013 en verder. Kijk voor meer informatie op www.arbeidsmarkttrends.info. 

Technische verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 wordt afgenomen door Intelligence Group, met ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en ZZP’ers). Dit persbericht is gebaseerd op een vraag die in het vierde kwartaal van 2012 aan de respondenten is uitgevraagd, namelijk ‘Welke verwachtingen heeft u voor 2013?’

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners