Y-recruitment; starters kiezen niet meer voor jou

Werf& gastredacteur Op 14 februari 2012
Gem. leestijd 2 min 2795x gelezen
Deel dit artikel:

Al jaren werft jouw organisatie starters en graduates. Rijen dik stonden ze klaar om in te stromen. Een business course was voldoende om genoeg talent aan je te verbinden. Maar dat is veranderd. Starters laten ineens tijdens het selectieproces weten dat ze niet bij je willen werken. Je bent blijkbaar geen employer of choice.

Verbazing

Huh? Was is dat? Wat is er anders? Er is geen slecht nieuws over jouw organisatie geweest. Ook financieel staan jullie er goed voor. Zelfs het thuiswerken is inmiddels ingeburgerd. Niets mis met jouw organisatie als werkgever, denk je in eerste instantie.

Maar er is wel degelijk iets veranderd. De net afgestudeerde, energieke professionals, de generatie Y, zitten vol vertrouwen en weten wat ze willen. Zij gaan op de stoel van de selecteur zitten en bepalen zelf of ze voor jou willen gaan werken. De criteria die ze in hun keuzeproces hanteren zijn anders. Anders dan we gewend waren.

Veranderingen

Zo wil de starter bijvoorbeeld geïnspireerd worden haar leiders en vragen zich af wat een CEO voor ogen heeft met het bedrijf. Ze willen zien, horen en voelen waar de directie voor staat. Natuurlijk weet de top van de organisatie goed waar ze mee bezig is. Wat wel eens vergeten wordt, is om dit ook aan de buitenwereld te laten zien. Transparantie en openheid over de visie, missie van de organisatie en hoe deze geleefd wordt is voor een starter een belangrijk onderdeel in  het bepalen van de employer of choice.  En dit is nog maar een van de criteria die anders zijn.

Y-recruiter

Voor het recruitmentproces betekent dit dat de focus niet langer kan liggen op het interne proces. Kandidaatbeleving en –ervaring staan voorop. De effectiviteit van Campus Recruitment verplaatst zich van het ‘managen van volume’ naar ‘het verbinden met het juiste talent’. Een wezenlijk andere manier van invulling van de campusrecruitmentstrategie. En van de rol van Y-recruiter.

Gastvrouw

De Campus Recruiter wordt de gastvrouw of gastheer van de organisatie voor jong talent. Een netwerker met aandacht voor het individu. Een carrièrecoach en loopbaanbegeleider. Die handig ondersteund wordt door ICT-tools zodat het proces soepel verloopt.

Kom goed beslagen ten ijs

Dat maakt het vak Campus Recruitment uitdagend en interessant op dit moment. Hoe word je een goede Y-recruiter? Kom goed beslagen ten ijs. Leef je in in de wereld van young professionals. Zorg ervoor dat je weet wat er speelt onder het jonge talent binnen jouw organisatie en maak de vertaalslag naar een passende campus recruitmentstrategie. Dan maak je de grootste kans om employer of choice te worden voor deze specifieke doelgroep.

Deze bijdrage is geschreven door Marieke van Heek. Marieke werkt als recruitmentadviseur jong talent vanuit Bloozm. Bloozm helpt organisaties in het vinden, binden en boeien van jong talent. Daarnaast is zij docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie o.a. op 5 april voor het seminar Y-recruiter in een dag.

 

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners