Zelfstandigen komen steeds vaker op strategische posities terecht

Peter Boerman Op 08 november 2015
Gem. leestijd 3 min 1392x gelezen
Deel dit artikel:
Zelfstandigen komen steeds vaker op strategische posities terecht

Bij de helft van de bedrijven zitten er momenteel al zelfstandigen op strategische posities. Dit komt onder meer omdat 60% van de bedrijven voor specialistisch werk een tekort aan geschikte kandidaten ervaart.

Het percentage bedrijven dat verwacht dat de tekorten in de toekomst toeneemt is zelfs ‘overweldigend’ met bijna 90%, aldus een onderzoek van ‘ICT-expertisenetwerk’ The Future Group (TFG) onder 400 directeuren en managers bij zo’n 350 middelgrote en grote bedrijven. ‘Het onderzoek geeft een duidelijk beeld weer’, aldus TFG-oprichter Bart Timmer: ‘Het bedrijfsleven wil een vruchtbaarder klimaat voor hoogopgeleide, zelfstandig kenniswerkers.’

Enkele opmerkelijke uitkomsten:

 • Bijna de helft van de bedrijven (47%) geeft aan dat het totale personeelsbestand voor 10 tot 25% bestaat uit flexibele contracten (uitzendkrachten, zzp’ers en tijdelijke arbeidscontracten)
 • Bij 25% van de bedrijven bestaat reeds de helft van alle flex uit zzp’ers.
 • Zes op de tien bedrijven ervaart op dit moment voor specialistisch werk een tekort aan geschikte kandidaten.
 • Deze tekorten doen zich met name voor bij ICT functies:

rondetafel zzp2

 

 • 45% vindt de contractvorm voor de inzet van hoogwaardige specialisten (vast/tijdelijk/inhuur) niet (meer) van belang. 40% vindt dit juist wel van belang, 15% staat er neutraal tegenover.
 • 61% van de bedrijven geeft aan dat de organisatie dankzij zzp’ers goed in staat is om snel te reageren op de ontwikkelingen in het werkveld.
 • Meer dan driekwart vindt het van belang om met zzp’ers een langetermijnrelatie op te bouwen waarin oog is voor onder andere kennisdeling, het uitbreiden van het netwerk en professionele ontwikkeling.
 • 55% van de bedrijven vindt de hoeveelheid wet- en regelgeving waar de organisatie aan moet voldoen in relatie tot personeel en externen onredelijk hoog.
 • Meer dan 6 op de 10 bedrijven zijn van mening dat de overheid geen duidelijk en vruchtbaar klimaat schept voor zelfstandige kenniswerkers.
 • De belangrijkste reden(en) voor het inzetten van zelfstandige kenniswerkers zijn:

rondetafel zzp redenen inzet zzpers

 • 73% vindt dat het huidige onderwijs in Nederland onvoldoende aansluit bij de arbeidsmarkt van de toekomst.
 • 46% van de bedrijven heeft geen mening over de vraag of de zelfstandigenaftrek het beste kan worden afgeschaft. Van de mensen die wel een mening hebben is de grootste groep het niet eens met het afschaffen van de zelfstandigenaftrek.
 • 77% geeft ook aan dat de zelfstandigenaftrek geen invloed heeft op het tarief dat het bedrijfsleven betaalt.
 • Bij de vraag of men bereid is om een hoger tarief te betalen voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze adequaat verzekerd zijn zijn de antwoorden verdeeld: 53% zegt ‘ja’, 47% zegt ‘nee’.

rondetafel zzp 3

Politieke ronde tafel

Op 30 oktober organiseerde The Future Group een rondetafeldiscussie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en Kamerleden Mei Li Vos (PvdA) en Erik Ziengs (VVD). ‘De conclusies van ons onderzoek bevestigen wat ik aan die rondetafel al hoorde’, zegt Timmer: ‘Het bedrijfsleven ziet het vaste arbeidscontract niet langer als norm en heeft zzp’ers hard nodig om de veranderingen van deze tijd te kunnen bijhouden. Ook geven bedrijven aan behoefte te hebben aan een langetermijnrelatie met hoogwaardige zzp’ers waarin ruimte is voor kennisdeling, vergroting van het netwerk en oog voor de professionele ontwikkeling.’

Politiek aan zet

rondetafel zzp'ers Mei Li VosTimmer zegt bij bedrijven veel maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bereidheid tot investeren waar te nemen. ‘Natuurlijk zijn er ook zorgen. Onder andere als het gaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bedrijven voorzien enorme tekorten voor specialistisch werk. En de omgang met kenniswerkers in de toekomst is een groot vraagstuk. Bedrijven geven aan meer behoefte te hebben aan flexibeler tussenvormen, tussen de twee extremen in die we nu kennen (vast dienstverband of zelfstandigenbestaan). De politiek is hier aan zet. Een flexibeler arbeidsmarkt helpt de toekomstige innovatiekracht van onze bedrijven.’

Foto boven via Flickr.com

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners