5 veelvoorkomende misvattingen over Agile Recruitment uitgelegd

Werf& gastredacteur Op 06 februari 2019
Gem. leestijd 5 min 1859x gelezen
Deel dit artikel:
5 veelvoorkomende misvattingen over Agile Recruitment uitgelegd

Ook binnen recruitment is de ‘agile‘-filosofie aan een flinke opmars bezig. Maar er zijn ook nog veel misvattingen over het begrip. Shahira Othman belicht de 5 meest voorkomende, en laat zien hoe het écht zit.

Shahira Othman werkt als manager corporate recruitment bij KPN ICT Consulting. Op 14 maart is zij een van de sprekers op het Werf& Breaking Seminar over Agile Recruitment. Hier bespreekt ze alvast 5 bekende misvattingen over dit actuele begrip.

#1. Lean en agile: dat is precies hetzelfde

Agile staat voor wendbaar, lenig. Een organisatie die ‘agile’ is kan zich makkelijk aanpassen aan veranderingen van binnenuit en buitenaf. Het gaat niet om een log apparaat waarbij ‘het plan volgen’ altijd de boventoon voert, maar om een flexibele organisatie waarbij samenwerking tussen collega’s en met klanten centraal staat. Dit moet uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverbetering en meer klant- en medewerkertevredenheid. Dit  verbeterproces vindt continu plaats. Vandaar ook het verschil met projectmanagement, dat meestal meer van tijdelijke aard is, met een duidelijk einddoel. De nadruk bij agile ligt daarentegen uiteindelijk op productontwikkeling, innovatie en klantwaarde creëren.

De inzet bij lean is vooral operationeel, terwijl dat bij agile vooral klantgericht is

Lean is daarentegen Engels voor: slank. Een organisatie die ‘lean’ aanhangt, is ook bezig met continue verbetering van de processen door flexibel met veranderingen om te springen. Hierbij ligt de nadruk echter op de organisatie als geheel. Het gaat er hier om verspilling van geld en goederen tegen te gaan, terwijl er nog steeds oog is voor het welzijn van de medewerkers. De inzet is dus vooral operationeel, terwijl dat bij agile vooral klantgericht is.

lean agile misvattingen

Kortom: agile draait om continu verbeteren van de processen door flexibel om te springen met veranderingen. De focus is ‘naar buiten toe’. Lean: idem dito, maar dan met focus op de processen binnen de organisatie als geheel. Waar Lean in een productieomgeving is ontstaan, is agile dat in een creatieve en kennisintensieve omgeving. Daarnaast focust lean zich meer op de gehele organisatie. Terwijl agile vooral een manier is om als (project-)team beter te functioneren.’

#2. Agile is structuurloos

‘Organisaties gaan steeds meer en vaker werken op een agile manier. Letterlijk betekent het begrip ‘behendig’ en ‘lenig’. Een project wordt dan opgedeeld in korte iteraties, waardoor het mogelijk is snel aanpassingen door te voeren als dat nodig is.

Scrum is een van de manieren die je kunt inzetten om effectief en flexibel te werken aan een project

Scrum is een van de werkwijzen die je kunt inzetten om op een effectieve en flexibele manier samen te werken aan een project. Met deze methode wordt vaak sneller resultaat geboekt in veranderende omgevingen. Omdat de wereld om ons heen, en de organisaties waarin we werken, sneller dan ooit veranderen wordt Scrum steeds vaker toegepast, ook buiten de IT-sector. Niet iedereen vindt het overigens fijn om op een Scrum-manier te werken. Er zijn altijd mensen die niet van verandering houden, of die misschien bang zijn dat hun baan op het spel staat als ze aan de verandering toegeven.

agile sprint misvattingen

De product backlog

Hoe je het zelf inricht, is de structuur die je biedt. Een tweewekelijkse ‘sprint’ met een terugblik op de voorbije weken en start van een nieuwe sprint en elke ochtend een stand-up kunnen bijvoorbeeld al veel structuur bieden. In mijn beleving is agile daarom ook zeker niet stuurloos. De lijst met items (of User Stories) die uitgevoerd moeten worden tijdens de ontwikkeling van het product noem je de ‘product backlog’, of de XXL-taken. Als je die product backlog van een jaar goed in kaart kunt brengen, kun je je hele jaar inrichten om deze doelen te halen. Ook kun je dan snel bijsturen tijdens sprints. Sommige doelstellingen zijn een vast gegeven. Andere zijn “vloeibaarder”, en kun je tijdens sprints verder invullen. De kunst zit hem in het meetbaar maken van doelstellingen. Bijvoorbeeld: 100 kandidaten aannemen, referral als #1-bron van kandidaten, 500 volgers op Instagram, of een conversieratio van 20%.’

#3. Agile kent geen visie of einddoel  

‘Een goed onderbouwde, op waarde gesorteerde en stapsgewijs uitleverbare product-backlog is niet het begin van Scrum, maar het eindresultaat van een voortdurend en iteratief proces van productverkenning en -ontwikkeling. Dit proces begint bij het neerzetten van een heldere, duidelijke visie voor het te realiseren product of doel. Daarna kun je in verschillende stappen en activiteiten de mate van detaillering, prioriteitstelling en waarde uitwerken. Dit doe je op basis van de ervaringen die met het product in de praktijk wordt opgedaan. Als een duidelijke visie ontbreekt, is de kans op een stuurloos Scrum-team inderdaad erg groot. Er is dan immers geen stip op de horizon waar het team zich op kan richten. Maar als je een goed recruitmentjaarplan is dat dus al heel anders. Dat kan al heel mooi als basis gelden voor de visie.’

#4. Agile is een hype die snel weer overwaait  

‘Veel organisaties zijn inmiddels bekend met begrippen als agile of Scrum. Bijna iedereen doet tegenwoordig wel iets met een dag- of weekstart, of plant het werk met post-its op flappen op de muur. De essentie van agile draait echter om: anders samenwerken en communiceren, de tijd nemen om te reflecteren en jezelf te verbeteren. Blijven leren, je blijven ontwikkelen zodat je steeds beter wordt in wat je doet, als individu, als team en als organisatie. Dat zal niet snel overwaaien.’

#5. Eenmaal agile, moet alles agile

‘Wendbaarheid is een keuze. Niet voor iedere organisatie en niet voor ieder onderdeel van een organisatie is een hoge(re) wendbaarheid noodzakelijk. We zien wel dat de noodzaak om sneller in te spelen op veranderingen toeneemt. Het is belangrijk te beseffen dat agile geen methode is, maar eerder een manier van denken en werken. Het gaat verder dan het adopteren van een methodiek als Scrum. Het gaat ook verder dan het organiseren van IT-teams als DevOps.

scrum misvattingen agile

Sterker nog, agile worden is in mijn ogen geen topdown-reorganisatie. Om de echte voordelen te kunnen halen is het belangrijk dat een hele waardeketen inzet op wendbaarheid en de personen in die keten met elkaar ontdekken wat dat in de lokale context betekent. Hierin is ook het doorbreken van blokkades belangrijk. Van afdelingen met een afgebakende lokale verantwoordelijkheid tot bestuurders die bij een verandering een zekerheid zoeken die er niet is.

‘Een juist gekozen synthese van agile en traditioneel management lijkt voorlopig verstandig’

Het gaat dus om de balans en combinatie: Een juist gekozen synthese van agile en traditioneel management lijkt voorlopig dan ook verstandig. We kunnen de toekomst met iets meer vertrouwen tegemoetzien. Dankzij de agile-ontwikkeling is de gereedschapskist van managers beter gevuld. Zo kunnen we per opgave en situatie het juiste instrument inzetten.’

Meer weten? Kom naar het Seminar Agile Recruitment

Shahira Othman, de auteur van dit artikel en manager recruitment bij KPN ICT Consulting, is een van de sprekers op het Breaking Seminar Agile Recruitment, dat Werf& op donderdag 14 maart organiseert.

Tijdens dit seminar staan we stil bij de basis van agile, maar ook bij andere termen die veelvuldig gebruikt worden, zoals lean, kaizen, scrum, black belt en andere organisatievormen om beter, effectiever, leuker en succesvoller te werven.

Meer weten? Klik hier, of schrijf je meteen in >>

 

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners