6 redenen om een Chief Freelance Officer aan te stellen

Terwijl het aantal zzp’ers en freelancers doorgroeit, hebben slechts weinig recruitment-afdelingen hier goed oog voor. Tijd voor een Chief Freelance Officer, zegt Peggy de Lange (Fiverr). En wel om deze 6 redenen.

Werf& gastredacteur Op 08 juni 2023
Gem. leestijd 3 min 209x gelezen
Deel dit artikel:
6 redenen om een Chief Freelance Officer aan te stellen

Er zijn schattingen dat in 2030 ongeveer de helft van het Amerikaanse personeelsbestand zal bestaan uit freelancers. Dat maakt het van cruciaal belang dat je personeelsstrategie (workforce strategy) zich daar ook op richt. Helaas merk ik dat de meeste HR-organisaties zich momenteel nog alleen bezig houden met fte’s – en dus nauwelijks met freelancers. In de toekomst zullen freelancers misschien echter wel méér aandacht vragen dan traditionele medewerkers. Ik pleit daarom voor het aanstellen van een chief freelance officer, en wel om de volgende 6 voordelen:

#1. Kwaliteit van werk

Het waarborgen van de kwaliteit van het werk dat freelancers leveren is cruciaal. Een chief freelancer officer is verantwoordelijk voor het identificeren, contracteren en managen van hoogwaardige freelancers die voldoen aan de specifieke behoeften van het bedrijf. Deze persoon beheert het selectieproces en houdt een vinger aan de pols wat betreft het werk en het werken met freelance-talent. Dit resulteert in hoogwaardige output en tevreden klanten.

#2. ROI

Een chief freelance officer speelt een cruciale rol bij het maximaliseren van de Return on Investment (ROI) bij het werken met freelancers. Door strategische partnerships te ontwikkelen en budgetten te beheren in relatie tot de prestaties en resultaten van freelancers, kun je als organisatie waar voor je geld krijgen. Bovendien houdt de chief freelance officer voortdurend de prestaties en resultaten in de gaten om ervoor te zorgen dat je de investeringen optimaal benut. Zo blijft je onderneming financieel gezond.

#3. Werkplezier

Een positieve werkomgeving en betrokkenheid van freelancers zijn essentieel voor het stimuleren van productiviteit. Niet alleen voor freelancers natuurlijk, ook medewerkers profiteren hiervan. Door te fungeren als een brug tussen de freelancers en de organisatie, door open communicatie en betrokkenheid, kan een cultuur ontstaan van wederzijds respect en erkenning. Zo neemt waardering en plezier toe, wat leidt tot hogere motivatie, productiviteit en behoud van talent. Zeker in een tijd waarin mensen aantrekken moeizaam is en kostbaar, is werkplezier een cruciale strategische focus voor ondernemers.

#4. Lerend vermogen

In een snel veranderende zakelijke omgeving is het van belang voortdurend te blijven leren en innoveren. Een chief freelance officer kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van het lerend vermogen binnen de organisatie. Door de samenwerking met freelancers die gespecialiseerde kennis en ervaring hebben, kun je nieuwe inzichten en best practices introduceren binnen het eigen personeelsbestand. Een organisatie die deze interactie faciliteert, stimuleert het delen van kennis en ervaringen tussen freelancers en interne teams, zodat je kunt blijven groeien en ontwikkelen.

#5. Bedrijfscultuur

Het behoud van de bedrijfscultuur is een ander belangrijk aspect waarop een chief freelance officer zich zou moeten richten. Het is essentieel de uitdagingen te erkennen die inherent zijn aan de integratie van freelancers binnen een bedrijf met een bestaande cultuur. Een bedrijfscultuur wordt vaak in de loop van de tijd opgebouwd door gedeelde ervaringen en interacties. In deze context kan het soms moeilijk zijn freelancers volledig te laten opgaan en te laten meedraaien met de vaste werknemers die langdurige relaties binnen de organisatie hebben opgebouwd.

#6. Efficiëntie en schaalbaarheid

Het start allemaal met een goede inventarisatie van je ‘human capital‘ en het uitstippelen van een strategie voor de toekomst. Hoe om te gaan met je mensen, met daarbij in gedachten houdende dat de fte’s in vaste dienst steeds meer samenwerken met freelancers? Het is belangrijk om te benoemen dat het ‘makkelijker’ moet worden voor organisaties om met freelancers te werken.

Het is belangrijk om te benoemen dat het ‘makkelijker’ moet worden voor organisaties om met freelancers te werken.

Om te beginnen, om freelancers binnen je bestaande organisatie te integreren zonder dat er weken of maanden voor nodig zijn om een freelancer zijn of haar werk te kunnen laten doen. En ook om freelancers echt binnen de organisatie te kunnen integreren voor alle eerdergenoemde redenen die een organisatie ten goede komen. Door efficiënte processen te creëren, kan een chief freelance officer de schaalbaarheid van het werken met freelancers vergroten, zodat de organisatie flexibel kan inspelen op de veranderende behoeften van de markt.

Wie pakt de handschoen op?

Deze zes aandachtsgebieden laten goed zien dat het tijd is om deze strategische rol serieus te nemen. Het hoeft natuurlijk geen chief freelance officer te heten. Chief of staff, teamlead, directeur operations, algemeen directeur: wie de handschoen oppakt is niet zozeer van belang. Veel belangrijker is dat je begrijpt dat deze nieuwe rol onderdeel moet zijn van je organisatiestructuur.

Over de auteur

Dit blog is geschreven door Peggy de Lange, Vice President of International Expansion bij freelance platform Fiverr.

Lees ook

Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners