Attitudescan voor een beter resultaat (Dynamo New Generation Training)

Peter Boerman Op 29 april 2016
Gem. leestijd 4 min 697x gelezen
Deel dit artikel:
Attitudescan voor een beter resultaat (Dynamo New Generation Training)

Het juist inschatten van attitudes is een excellente manier om motivatie in kaart te brengen! Ze vormen de hoeksteen van een modern recruteringsbeleid. Lees de hele case van Dynamo New Generation Training die is ingezonden in de categorie Recruitment voor de Werf& Awards.

Case Dynamo New Generation Training

Omschrijving van de case

Wat?
De laatste jaren was het HR-beleid sterk gefocust op het zoeken en ontwikkelen van de m/v met de juiste vaardigheden voor een job. Intussen stoot dit competentiedenken meer en meer op grenzen. Competente medewerkers blijken dan toch niet altijd op hun plaats te zitten. Het schort soms wat op het vlak van attitudes en de link met de bedrijfscultuur is er niet altijd. Attitudes voorspellen beter de motivatie van iemand en of die zal fitten in een toekomstige job en of hij het graag zal doen.

Waarom?
1. Hoe beleven we onze huidige interviewaanpak? Is die nog actueel? Wordt er voldoende rekening gehouden met de uitdaging waarvoor we staan met betrekking tot inzetbaarheid, moeilijk in te vullen vacatures, mondigere kandidaten, …? Hoe kunnen we recruiters inschakelen voor jobcoaching als het slechter gaat op de arbeidsmarkt?

2. Er zijn voldoende redenen waarom we beter slimmer interviewen. We sommen er een aantal op:
– Omdat we in gesprek gaan met steeds beter voorbereide kandidaten
– Omdat buikgevoel alleen niet volstaat
– Omdat het lastig is om motivatie goed in te schatten
– Omdat je cliënt feedback verwacht van het gesprek
– Omdat we ons bewuster moeten zijn van onze vooroordelen
– Omdat enkel competenties en talenten inschatten onvoldoende is
– Omdat heel wat klassieke vragen geen meerwaarde hebben

Hoe?
1. We reiken een taal aan om attitudes te benoemen & te decoderen
Het attitudegericht interview is een gestructureerde interviewtechniek waarmee je op een snelle manier een dieper inzicht krijgt in de attitudes en motivatie van een persoon binnen een bepaalde context. Je vergelijkt de structuur van het antwoord van je cliënt met specifiek omschreven indicatoren waardoor je de attitudes kunt analyseren.

2. Test- en feedbacktechniek
De ingeschatte attitudes worden via een feedbackmethode met de cliënt afgetoetst voor herkenning, verdieping en betrouwbaarheid. Bij twijfel of onjuiste inschatting kan op die manier toch nog de juiste codering worden gevonden.

Hoeken-model-STER-hoek

Wat was de impact van de case?

Case Proximus (telecommunicatie)

In juli 2014 volgde het voltallige wervings- en selectieteam van Proximus een Nederlandstalige en Franstalige opleiding van het AGRI+ interview. Katia Janssens (Manager Talent Solution Center Proximus) vertelt hierover het volgende:

‘Net nadat ik de opleiding had gevolgd, moest ik zelf een selectie doen voor een functie op directieniveau. Ik vond de methode goed. Ze is direct toepasbaar en de inschatting via de vragen werkte. Wat ook erg goed gelukt is, is het feedback geven via de test- en feedbackmethode. Daar heb ik alleen maar positieve reacties over gekregen. Ik heb er wel tijd in gestoken om me de methodiek eigen te maken. Het gaat niet vanzelf. Nadat je de vragen hebt gesteld en de attitudes hebt gedecodeerd moet je ze ook nog kunnen vertalen naar gedragsbeschrijvingen. Nadat de rekruteerders vier maanden aan de slag waren met de nieuwe manier van interviewen, organiseerden we een opvolgtraining. Hier konden deelnemers zich verder verdiepen in de methode en veel praktijkvragen stellen. Tevens hebben we samen gekeken welke vragen we konden laten vallen om nog beter het attitudegericht interview in de beperkte tijd in te passen.’

Waarom moet deze case een Werf& Award winnen?

Wanneer was het de laatste keer dat je een verbeterde en een nieuwe interviewmanier leerde kennen? Is het geleden van het STAR interview misschien? Dat is ondertussen 65 jaar oud en dus op pensioengerechtigde leeftijd. Het mag gerust wat aangevuld worden zonder het te doen verdwijnen. Het Attitudegricht interviewen is geen ééndagsvlieg maar is een praktijkmethode die steeds verder verfijnd is zodat ze nu klaar is voor een groot publiek. Je moet de tijd nemen om het te leren zodat je er succesvolle dingen mee kan doen. De werkplek van de toekomst beter uittekenen voor zowel kandidaten als organisaties!

Een hoge gestructureerdheid – wat de validiteit dubbel zo hoog maakt dan een niet gestructureerd interview.
• Een vaste set van vragen;
• Een attitudewoordenboek met een beschrijving van de attitudes in gedragskenmerken;
• Een scoreformulier om de attitudes gestructureerd te inventariseren;
• Een test- en feedbackmethode om de validiteit te meten.

Credits case

De volgende personen, afdelingen en/of externe partijen zijn betrokken bij de case:

Wim Thielemans is oprichter van Dynamo, een bureau voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Hij is bovendien bezieler van de School for Recruitment die innovatieve selectiemethodes aanleert aan rekruteerders en coaches. Hij was op zoek naar een goede manier om snel in te schatten wie voor je zit tijdens een interview. In 2006 ontwikkelde hij het eerste uitgebreide attitudegericht interview (waarmee 45 attitudes worden ingeschat). In 2015 ontwierp hij een vereenvoudigde vorm waarmee veertien attitudes worden ingeschat en waarop het boek Slim interviewen is gebaseerd. Het attitudegericht interview en de test- en feedbacktechniek kregen een plaats binnen het CACTUS-model, de interviewcyclus voor de toekomst waarmee je naast competenties ook attitudes inschat en de cliënt ook feedback geeft!

 

Ook kans maken op een Werf& Award?

Maak ook kans op een Werf& Award en stuur uiterlijk 29 april 17.00 uur jouw arbeidsmarktcommunicatie- of recruitmentcase in. Kijk voor meer informatie en om jouw case in te sturen bij Werf& Awards.

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners