Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeert recruiter straks 4.500 euro boete

Kun je als recruiter niet duidelijk laten zien dat je in je werving- en selectieproces discriminatie tegengaat? Dan kun je straks een boete tegemoet zien van wel 4.500 euro. Zo staat te lezen in een wetsvoorstel dat nog dit jaar bij de Raad van State moet liggen.

Peter Boerman Op 09 oktober 2019
Gem. leestijd 3 min 1223x gelezen
Deel dit artikel:
Geen beleid tegen discriminatie? Dan riskeert recruiter straks 4.500 euro boete

Het wetsvoorstel was al eerder aangekondigd, maar is deze week officieel naar buiten gekomen en de zogeheten internetconsultatie ingegaan. Opvallend is dat in de wet staat dat het niet hoeft te gaan om daadwerkelijk aantoonbare discriminatie van een sollicitant. Ook als je als werkgever niet goed kunt aangeven hoe je discriminatie voorkomt in je hele recruitmentproces kun je dus al een boete tegemoet zien. En die kan dus oplopen tot 4.500 euro per geval.

Ook als je niet goed kunt aangeven hoe je discriminatie voorkomt in je hele recruitmentproces kun je al een boete tegemoet zien.

Staatssecretaris Tamara van Ark wil zowel directe werkgevers als uitzendbureaus ertoe dwingen discriminatie serieus te nemen en er aantoonbaar beleid op te maken. Daarom stelt ze voor zowel de Arbeidsomstandighedenwet als de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) te wijzigen. Zo moet ook toezicht hierop door de Inspectie SZW mogelijk worden.

Stages horen er ook bij

De wet verplicht recruiters om ‘bij aanbieding en vervulling van openstaande betrekkingen over een werkwijze te beschikken die gericht is op voorkoming van discriminatie in het proces van werving en selectie.’ Die discriminatie kan dan volgens het voorstel betrekking hebben op ‘verboden onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd.’

Recruiters moeten straks schriftelijk vastleggen hoe ze discriminatie in hun processen voorkomen.

Recruiters moeten straks schriftelijk vastleggen hoe ze discriminatie in hun processen voorkomen. Werkgevers moeten daarnaast ervoor zorgen dat ‘eenieder’ kennis kan nemen van die werkwijze. Ook stages vallen onder het wetsvoorstel. En zetten werkgevers hun vacatures uit via bijvoorbeeld een werving- en selectiebureau? Dan moeten ze er ook op toezien dat zo’n bureau aantoonbaar discriminatie tegengaat. Anders lopen ze alsnog kans op een boete.

AI-systemen blijven niet buiten schot

Het wetsvoorstel probeert ook de moderne recruitmentpraktijk te omarmen. Er wordt althans een apart punt gemaakt van ‘geautomatiseerde systemen’ voor werving en selectie. De uitkomsten daarvan mogen ook geen arbeidsmarktdiscriminatie met zich meebrengen. Tenminste, ‘voor zover de werkgever dat redelijkerwijs kan beoordelen.’ En via een document in de administratie moet dat tot 3 jaar later zijn terug te vinden. Eind 2019 moet bovendien vanuit het ministerie een onderzoek naar buiten komen naar ‘de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen en algoritmen bij wervings- en selectieprocedures in relatie tot het risico op uitsluiting en discriminatie.’

De overtreder van de nieuwe wet riskeert overigens niet alleen flinke boetes, maar ook de schandpaal.

De overtreder van de nieuwe wet riskeert overigens niet alleen flinke boetes, maar ook de schandpaal. Om discriminatie hard te bestrijden staat in het wetsvoorstel dat bestuurlijke boetes openbaar gemaakt kunnen worden, al moet dat nog wel nader worden uitgewerkt. Het ministerie heeft daarnaast aangekondigd de wet binnen 5 jaar na inwerkingtreding te willen evalueren.

Meer weten?

Marina Lacroix en Peter Franx van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven op 15 oktober een keynote op het Werf& Selectie Jaarcongres. Daar vertellen ze onder meer alles over ‘nudging’ in werving en selectie om mogelijke discriminatie te voorkomen. Schrijf je dus in!

sollicitatie verdwijnt ampelmann

Lees ook:

 

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners