De Recruitment-Rede 2021

Wat zou Prinsjesdag in petto hebben voor recruiters? Het is nog even afwachten, maar wij zouden in elk geval graag een rede horen in de trant van de onderstaande…

Peter Boerman Op 21 september 2021
Gem. leestijd 4 min 542x gelezen
Deel dit artikel:
De Recruitment-Rede 2021

Leden van de Staten-Generaal,

Anderhalf jaar geleden begon de coronacrisis. Het leidde tot de grootste crisis op de arbeidsmarkt die ons land in tijden gekend heeft. De horeca sloot noodgedwongen de deuren, vliegtuigen kwamen aan de grond te staan, winkeliers voelden het in hun portemonnee. Het aantal vacatures nam snel af, om vervolgens dit jaar weer op te krabbelen. In de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld ook de energiesector bleef de schaarste al die tijd groot, maar ook andere branches hebben ineens weer werk in overvloed.

‘De arbeidsmarkt is misschien wel krapper dan ooit. Dit stelt ons land voor grote uitdagingen.’

Landgenoten, momenteel is de arbeidsmarkt misschien wel krapper dan ooit. In 2019 spraken wij er ook al over, maar de situatie is ook nu nijpend. Dit stelt ons land voor grote uitdagingen. En met name de recruiters onder ons. Een belangrijke groep in de samenleving, op wier schouders nu een grotere verantwoordelijkheid rust dan ooit tevoren. In het vorige regeerakkoord is afgesproken te werken aan een sterke arbeidsmarkt, waar iedereen gelijke kansen krijgt. Aan u als recruiter om dat nu vorm te geven.

Concrete plannen

Een aantal concrete plannen komt daarbij boven drijven om de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Zo zien wij als regering het grote probleem van de gebrekkige transparantie van de arbeidsmarkt. Daarvoor denken wij erover het UWV uit te rusten met extra middelen, om van werk.nl nu eindelijk eens een goed werkend platform te maken, waar zowel werkgevers als werknemers zich thuis voelen. Een soort Funda van de arbeidsmarkt. Ook willen we beschikbare data delen met alle partijen in de markt die daar zinnige informatie uit weten te halen.

‘Wij zien als regering het grote probleem van de gebrekkige transparantie van de arbeidsmarkt.’

Als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt, valt op hoe hardnekkig het probleem is. Uit onderzoek blijkt dat je nog beter een strafblad kunt hebben dan een Turkse of Marokkaanse achternaam. Daarom verplichten we volgend jaar elke werkgever tot het maken van beleid dat laat zien dat ze er alles aan doen om discriminatie tegen te gaan.

Nationaal Recruitment Centrum

Om het lerarentekort en de schaarste in de zorg aan te pakken, initiëren we voorts voor beide sectoren een Nationaal Recruitment Centrum, zodat niet iedere zorginstelling nog zelf zijn eigen campagnes hoeft op te bouwen, maar dat een gezamenlijke talentpool ontstaat, waaruit makkelijk mensen zijn in te zetten, en uit te wisselen over verschillende organisaties heen.

‘Zolang we alleen naar diploma’s en werkervaring kijken, komen we op de arbeidsmarkt niet verder.’

Tevens starten we een aantal landelijke pilots rondom een Digitaal Skills-Paspoort, waarbij we van elke Nederlander in de beroepsbevolking in kaart brengen welke vaardigheden hij of zij de arbeidsmarkt te bieden heeft. We werken als regering ook aan een app die aantoont als je bij mensen met bepaalde vaardigheden in de buurt bent geweest, en hoe je die in je netwerk kunt herkennen. Deze app werkt met een QR-code, zodat het voor iedereen makkelijk en veilig wordt de arbeidsmarkt te betreden. Dit alles om matching van vraag en aanbod over sectoren heen verder mogelijk te maken. Want zolang we alleen naar diploma’s en werkervaring kijken, komen we op de arbeidsmarkt niet verder.

‘Ongekend talent’

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor veel landgenoten moeilijk om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. Tegelijkertijd is er nog veel ruimte voor inclusie en participatie. Er is nog veel ‘ongekend talent’, dat nog niet de plek gevonden heeft waar het voldoende tot zijn of haar recht komt. En dat terwijl arbeidsparticipatie toch ‘de koninklijke route’ blijft naar bredere maatschappelijke participatie, ook in de digitale samenleving. De waarde van werk is groot, en we gunnen eenieder een plek waar hij of zij tot zijn recht komt.

Daarom werken we komend jaar niet alleen aan een Skills-Paspoort, maar ook aan een competentie- of arbeidsmarktprofiel, dat je al begint op te bouwen op de middelbare school. Daarnaast willen we geld vrijmaken voor een jaarlijkse werk- en ontwikkelcheck voor iedere werkende. Die bestaan nu ook al, in tal van cao’s, maar worden nog relatief weinig gebruikt. Hoog tijd om dat te veranderen. Zo werken we aan een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen.

Een zware, maar mooie taak

Leden van de Staten-Generaal, wij kunnen dit als regering natuurlijk niet alleen. In Nederland zijn zo’n 150.000 mensen fulltime actief in de arbeidsbemiddeling. Op hen rust een zware, maar mooie taak. Een land vormgeven waarin mensen hun talenten kunnen inzetten op de plekken waar het hen uitkomt, en waar zij het beste tot hun recht komen, waar mensen eerlijke kansen krijgen, zodat organisaties kunnen groeien en bloeien. Het is zoveel meer dan vacatures vullen, het is een roeping.

‘Op u als recruiters rust een zware, maar mooie taak.’

U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Lees ook

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners