‘Eigen relaties zijn veruit belangrijkste bron van aannames’

Peter Boerman Op 10 mei 2016
Gem. leestijd 3 min 1538x gelezen
Deel dit artikel:
‘Eigen relaties zijn veruit belangrijkste bron van aannames’

Hoewel werkgevers steeds vaker sociale media inzetten om personeel te vinden, leidt dat zelden tot veel succes. Eigen relaties zijn een veel succesvollere bron van aannames.

Dat blijkt uit onderzoek van het UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet sociale media als LinkedIn of Facebook in om personeel te zoeken, in 2013 was dat nog minder dan 1 op de 10.

Vooral in de horeca

Sociale media worden vooral ingezet door de sectoren communicatie en informatie en de horeca en bij de werving van hoger opgeleid personeel, aldus de enquête. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts voor 9 procent van de vacatures geldt het nog als wervingskanaal.

uwv 1

Best moeilijk, mensen vinden

Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog zo’n 20%. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak. Toch stellen werkgevers hun eisen vrijwel niet bij. Ook doen ze weinig aan om- of bijscholing om kandidaten geschikt te maken voor een functie.

Vooral in de ICT is het lastig

Met name bedrijven in de ICT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening. 48% van de vacatures voor ICT-personeel was moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41%.

Loonkostensubsidie populair

Het UWV heeft de respondenten ook gevraagd hoe ze staan tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50 jaar en ouder. Van de financiële regelingen die zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren 50-plussers in dienst te nemen of te houden is de loonkostensubsidie het populairst, 93 procent van de werkgevers vindt dit een geschikte regeling. Subsidie voor scholing wordt door minder bedrijven geschikt gevonden (53%).

uwv 2 succesquotes

Hoogste succesquote

Open en spontane sollicitaties zijn in 2015 het wervingskanaal met de hoogste succesquote: van de vacatures die bedrijven via dit kanaal probeerden te vervullen werd 91 procent ook daadwerkelijk hier vervuld. Bij het minst succesvolle kanaal – sociale media – is dat slechts 43 procent. Ook het uitzendbureau scoort met een succesquote van 79 procent hoog.

De verklaring

De verklaring van het UWV hiervoor is dat succesvolle wervingskanalen als open/spontane sollicitatie, relaties en uitzendbureau vaak als enige wervingskanaal worden gebruikt, terwijl minder succesvolle kanalen vaak in combinatie met andere kanalen worden ingezet.

Belangrijkste aannamekanaal

Eigen relaties van een werkgever zijn in 2015 met een marktaandeel van 18 procent het voornaamste aannamekanaal geworden, aldus de UWV-enquête, die is uitgevoerd door APE Public Economics. In 2013 was die rol nog weggelegd voor de eigen website. Hoewel voor de meeste sectoren relaties in 2015 het belangrijkste aannamekanaal vormden, zijn er ook sectoren waarbij dat niet het geval is: voor openbaar bestuur, uitzendbureaus, financiële instellingen, ICT, zorg&welzijn en cultuur, sport en recreatie was de eigen website ook in 2015 nog steeds het belangrijkste aannamekanaal.

Meer moeilijk vervulbare vacatures

Ten opzichte van 2011 – het laatste jaar waarin UWV onderzoek deed naar vervulbaarheid van vacatures – is het aandeel (zeer ) moeilijk vervulbare vacatures gestegen van 19 naar 23 procent. Het gebrek aan kandidaten is door werkgevers het meest genoemd als oorzaak voor de slechte vervulbaarheid van vacatures. Van de vacatures voor hoger opgeleiden (hbo/wo) werd één derde door werkgevers als moeilijk vervulbaar aangemerkt, tegenover 10 procent van de vacatures voor ongeschoold (max. basisonderwijs) personeel.

Foto boven via Flickr.com

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners