HeadFirst gaat extern personeel werven en selecteren voor Unie van Waterschappen

De vereniging van de Nederlandse waterschappen heeft een raamovereenkomst gesloten met HeadFirst voor de werving en selectie van extern personeel. De overeenkomst loopt initieel 2 jaar, met de mogelijkheid tot 2 jaarlijkse verlengingen.

Peter Boerman Op 11 januari 2024
Gem. leestijd 2 min 93x gelezen
Deel dit artikel:
HeadFirst gaat extern personeel werven en selecteren voor Unie van Waterschappen

Vanaf begin dit jaar heeft HeadFirst een belangrijke rol op zich genomen in de werving en selectie van interim professionals voor de Unie van Waterschappen. Daarnaast neemt de intermediair ook de volledige contractafhandeling over van de vereniging van de Nederlandse waterschappen, die de waterschappen in het nationale en internationale speelveld vertegenwoordigt en de belangen van 21 waterschappen behartigt en kennisuitwisseling en samenwerking stimuleert.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van rioolwater.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. De Unie van Waterschappen benadrukt de noodzaak van een strategische partner die vraag en aanbod op het gebied van externe inhuur effectief samenbrengt. Koen van Rijn, director intermediair services bij HeadFirst: ‘Met onze rijke ervaring, waaronder de samenwerking met branchegenoten, zijn we ervan overtuigd dat we de belangen van de Unie kunnen behartigen. We analyseren de behoeften van de Unie met betrekking tot tijdelijke plaatsingen zowel kwantitatief en kwalitatief. Ons team bespreekt wekelijks de invulling van lopende aanvragen en anticipeert op toekomstige behoeften op middellange termijn op basis van forecasts.’

Inzetten met impact

Daarnaast zal HeadFirst de Unie in het bijdragen ondersteunen bij het streven naar gelijke kansen en het bevorderen van divers en inclusief opdrachtgeverschap. ‘We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om als een van de grootste HR-tech-dienstverleners in Nederland een duurzame, transparante en inclusieve omgeving te creëren voor de Unie, leveranciers, zelfstandigen en medewerkers. Met onze Corporate Social Responsibility-strategie, gebaseerd op de Sustainable Development Goals, focussen wij ons op het bereiken van positieve impact op de gebieden van mens, milieu en maatschappij’, aldus Van Rijn.

De waterschappen in Nederland staan bekend als de oudste democratische instelling van ons land.

De waterschappen in Nederland staan bekend als de oudste democratische instelling van ons land en is al eeuwen onder meer ervoor verantwoordelijk dat we droge voeten houden. Momenteel ontstaan ook initiatieven om op sectoraal niveau te werken aan meer bekendheid voor het werk van de waterschappen. In februari dit jaar moet oplevering van het actieplan plaatsvinden. Een enkel individueel waterschap heeft daarop vooruitlopend ook al een eigen campagne gelanceerd.

Lees ook

Foto boven

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners