Het vast contract is nu echt aan een serieuze comeback bezig

Peter Boerman Op 31 januari 2019
Gem. leestijd 3 min 2445x gelezen
Deel dit artikel:
Het vast contract is nu echt aan een serieuze comeback bezig

De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat het vaste contract nu echt bezig is aan een serieuze comeback. Vooral de laatste twee jaar krijgen baanwisselaars weer veel vaker meteen een vaste aanstelling.

Voor het eerst sinds begin 2009 nam het aantal vaste werknemers naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers, meldde het CBS in mei vorig jaar al. Die trend zet zich sindsdien behoorlijk voort, blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group over 2015 tot 2018.

Doe maar meteen een vast contract…

De afgelopen drie jaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt namelijk een sterke stijging te zien van het aantal mensen dat bij wisseling van baan meteen een vast contract krijgt. En van de mensen die na een baanwisseling beginnen met een tijdelijk of flexibel contract, verwacht bovendien een groeiend deel daarna een vast contract te krijgen.

steeds meer mensen die beginnen op een tijdelijk of flexcontract verwachten een vast contract te krijgen

Begin 2017 kreeg ruim twee derde (68 procent) van de mensen die een nieuwe of andere baan vonden in het begin nog een flexibel contract. Eind 2018 is dit gedaald tot 61 procent. Het aandeel vaste contracten steeg in diezelfde periode van 32 naar 39 procent, een stijging van 22 procent in iets meer dan een jaar. In de periode vóór 2017 was het beeld vrij stabiel.

percentage baanwisselaars met een vast contract

Aantal vaste banen groeit momenteel sneller

Deze verschuiving van flex naar vast wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal vaste banen momenteel sneller groeit dan het aantal flexibele banen. Waar er vanaf begin 2017 volgens het CBS extra vaste banen bijkwamen, was de groei onder het aantal flexibele banen ‘slechts’ zo’n 100.000.

Eind 2015 verwachtte 26% van de flexwerkers een vast contract te krijgen. Momenteel is dat 34%

Eind 2015 verwachtte bovendien 26 procent van de flexwerkers een vast contract te krijgen. Momenteel is dat gestegen naar 34 procent. Iets minder dan een derde van hen verwacht een nieuw tijdelijk contract te krijgen. Dat laatste aandeel is redelijk constant over de tijd. Het deel waarbij het contract na afloop niet wordt verlengd, is gedaald van ruim 14 procent naar iets onder de 10 procent. Iets minder dan een kwart van de flexwerkers weet niet wat hun vooruitzichten zijn als het contract afloopt.

Meer vaste contracten in de Randstad

In de Randstad is het percentage van de baanwisselaars dat direct een vast contract krijgt, hoger dan in de rest van Nederland (43 om 38 procent). Daarentegen verwachten mensen met een tijdelijk contract in de Randstad wel weer vaker dat ze na afloop daarvan een volgend tijdelijk contract krijgen dan in de rest van het land (38 om 31 procent).

Grote verschillen in beroepsgroepen

Grote verschillen zijn er op de arbeidsmarkt te vinden tussen de verschillende beroepsgroepen. Zo krijgt in de beroepsgroep ‘beleid en bestuur’ 61 procent van de mensen die in een nieuwe baan starten, meteen een vast contract. In de logistiek daarentegen worden veel minder vaak vaste contracten aangeboden. En dat ondanks de grote tekorten aan chauffeurs. Tijdelijke contracten zijn vooral populair in de marketing, terwijl vooral productiemedewerkers als uitzendkracht aan de gang blijken te gaan.

Van de IT’ers verwacht ruim de helft dat het flexcontract omgezet wordt in een vaste aanstelling

Welke beroepsgroepen maken de beste kans op een vast dienstverband? Van de ondervraagde IT’ers verwacht meer dan de helft dat het tijdelijk of flexcontract omgezet wordt in een vaste aanstelling. Bij callcentermedewerkers – een van de meest schaarse groepen op de arbeidsmarkt- is dit daarentegen slechts 12 procent. Van deze groep verwacht bijna de helft (47 procent) dat het volgende contract weer tijdelijk is.

Over het onderzoek

De cijfers zijn gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat Intelligence Group al sinds 2003 elk kwartaal uitvoert. Telkens wordt een representatieve steekproef uit de beroepsbevolking daarbij gevraagd naar allerlei aspecten rondom hun werk en de arbeidsmarkt.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners