Meer budget, minder cv’s: dit verwachten IT-recruiters van 2022

Veel minder letten op cv’s, maar veel meer op de candidate experience. En ook vooral: meer budget. En geen zogeheten whiteboard interviews meer. Dat is wat IT-recruiters van 2022 verwachten, aldus uitgebreid nieuw onderzoek.

Peter Boerman Op 18 januari 2022
Gem. leestijd 5 min 640x gelezen
Deel dit artikel:
Meer budget, minder cv’s: dit verwachten IT-recruiters van 2022

IT-recruiters opgelet. Het wordt een spannend jaar voor jullie. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, de vraag is groot, en je zult meer uit de kast moeten halen dan ooit tevoren om goede kandidaten aan te trekken. Maar er is ook een heleboel om naar uit te kijken, meldt een nieuw rapport van CoderPad en CodinGame, waarvoor onder meer 4.000 recruiters uit 130 landen zijn geïnterviewd, naast zo’n 14.000 developers.

39% van de IT-recruiters zoekt nu ook naar kandidaten zónder academische achtergrond, bijna 2x zoveel als vorig jaar.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat steeds meer recruiters hun net veel groter uitwerpen dan voorheen. Zo laat al 57% naar eigen zeggen het cv los in het recruitmentproces, kijkt 40% ook over de grens op zoek naar goede developers, en zoekt 39% ook naar kandidaten zónder academische achtergrond, bijna dubbel zoveel als vorig jaar, toen dit percentage nog op 23% lag.

Amerika meest lucratief, Nederland zevende

In het onderzoek is onder meer gekeken waar ontwikkelaars het meest kunnen verdienen. Hier blijken de VS niet geheel verrassend de grootbetaler, met 44% van de IT’ers met een inkomen van boven de 100.000 dollar. In contrast daarmee: in India verdient 75% van de developers nog geen 20.000 dollar. Nederland staat hier overigens op de zevende plaats, met een gemiddeld inkomen van zo’n 60.000 dollar, oftewel: ruim 51.000 euro.

De top-3 skills waar IT-recruiters naar op zoek zijn, bestaat uit web development, DevOps, en A.I. en Machine Learning, terwijl developers zelf vooral geïnteresseerd blijken in A.I. en Machine Learning, web development en game development. De meest gewilde codeertalen bij IT-recruiters zijn Java, Javascript en Python. Hier zijn overigens ook de meeste kandidaten voor te vinden. Dat is anders bij talen als Clojure en Scala, waar er meer vraag van IT-recruiters dan aanbod van kandidaten is.

Veel remote werken

In het uitgebreide onderzoek is aandacht voor vrijwel alle aspecten waar IT-recruiters vandaag de dag mee te maken krijgen. Zo is ook gevraagd hoe de ontwikkelaars het liefst werken: thuis of op kantoor. Het blijkt dat 7 op de 10 het liefst remote werkt (33% het liefst volledig, 37% in elk geval een aantal dagen per week). Slechts 4% geeft de voorkeur aan: volledig op kantoor. Dit komt ook redelijk overeen met wat recruiters aanbieden; minder dan 10% zegt functies in portefeuille te hebben zónder thuiswerkmogelijkheden.

Je ziet het ook terug in de zogeheten hybride teams, waarbij collega’s op kantoor en remote medewerkers met elkaar samenwerken. Ongeveer 1 op de 3 developers zegt hierin te geloven, en van de ondervraagde IT-recruiters zegt maar liefst 51% overtuigd te zijn van de positieve effecten hiervan op de productiviteit. Logisch, want ook steeds meer van hen werven over de hele wereld, en dan zijn zulke hybride teams bijna onontkoombaar. En er blijkt ook een lineair verband te bestaan tussen het aandeel remote werk en het werkgeluk van IT’ers.

Meer volumerecruitment

Opvallend in het onderzoek: meer dan in andere jaren zoeken recruiters grote aantallen mensen. Het aandeel dat dit jaar zo’n 200 tot 500 developers wil aantrekken is in 1 jaar verdubbeld, het aandeel dat er zelfs meer dan 500 zoekt is met 50% gegroeid. ‘Dit laat een inhaalslag zien na de reorganisaties die we in de pandemie hebben meegemaakt’, stellen de onderzoekers. ‘Nu de zaken snel weer normaal worden, moeten recruiters zich haasten om hun teams weer gevuld te krijgen.’

Dat is ook terug te zien in de budgetten. Maar liefst 53% van de ondervraagde IT-recruiters meldt voor 2022 over een groter budget te beschikken, en slechts 13% verwacht juist een kleinere begroting. ‘Een positief signaal’, aldus de onderzoekers. ‘Na een moeilijke periode lijken organisaties nu weer vol zelfvertrouwen te zitten.’ Het grotere budget kan overigens ook te maken hebben met developers die steeds hogere salarissen durven vragen, zo melden vele recruiters.

Kandidaten vinden grootste uitdaging

Weinig verrassend staat ‘Geschikte kandidaten vinden’ bovenaan het lijstje uitdagingen dat IT-recruiters noemen, gevolgd door: ‘Potentieel identificeren zelfs als kandidaten niet de perfect passende skillset hebben.’ Dit punt stond vorig jaar nog op nummer 8. Dit past bij de trend dat steeds meer organisaties hun netten wijder uitwerpen en ook zoeken naar kandidaten buiten de traditionele talentpool.

Het zijn vooral fullstack engineers en back-end engineers waar de grootste uitdaging zit, aldus de respondenten. Het gaat hier misschien om relatief veel voorkomende profielen, maar er zijn er zoveel van nodig dat er toch een grote schaarste is. Maar ze zijn nog niet zo moeilijk te vinden als hooggespecialiseerde functies als DevOps Architects, Data Scientists en Machine Learning Specialists. Gelukkig staan Machine Learning en DevOps wel in de top-5 van skills die IT’ers graag zeggen te leren, dus als het goed is zal er in de nabije toekomst beter kunnen worden voorzien in de grote vraag.

Werven over de grens

Al dat remote werken heeft zo ook z’n invloed op het zoekgebied van developers. Waar in 2020 nog slechts 35% zei wereldwijd om zich heen te kijken naar functies, is dat nu gestegen naar 50%. En slechts 20% zegt nog alleen in zijn eigen stad of regio te zoeken. Van de IT-recruiters zegt 40% ook internationaal te werven.

En dat betekent ook iets voor hoe ze naar cv’s kijken. Maar liefst 57% van de recruiters in het onderzoek zegt komend jaar het liefst het cv vaarwel, zo blijkt. Ze zeggen dat een cv geen goede weergave geeft van de skills van een kandidaat, en dat het kan zorgen voor ongewenste bias in het proces. Dan vertrouwen ze liever op codeertesten of technische assessments.

Europa blijft achter

Opvallend: Europa blijft wat dat betreft nog wel wat achter. Hier zegt zo’n 53% afstand te gaan doen van het cv in het sollicitatieproces. Dit in tegenstelling tot recruiters in Zuid-Amerika en Azië, die juist het liefst het cv achterwege laten.

Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat 65% van de recruiters zegt te geloven dat er bias bestaat in technisch recruitment. Daarom wordt veel belang gehecht aan meer objectieve en eerlijke recruitmentmethodes, zoals technische assessments en live codeerinterviews. Zulke methodes werken daarnaast vaak ook positief voor de diversiteit (en dus de winstgevendheid) en de candidate experience.

Candidate experience op 1

Er is sowieso veel aandacht voor de kandidaatervaring bij de ondervraagde IT-recruiters. Zo investeert meer dan de helft in upskilling en reskilling. Maar ook op andere terreinen laten ze zien dat ze snappen dat ze in een kandidaatgedreven markt opereren. Zo staat de candidate experience al voor het tweede jaar bovenaan de prioriteitenlijst. Employer branding is op die lijst juist wat gezakt, ten faveure van onderwerpen als diversiteit en een bredere talentpool.

En waar hebben we het dan over, als het gaat om de candidate experience? Nou, bijvoorbeeld over de vorm van de sollicitatiegesprekken. En dan blijken zogeheten whiteboard interviews, waarbij de kandidaat wordt gevraagd voor de (groep) interviewer(s) een probleem op te lossen, unaniem het slechtst te scoren. Te veel stress, zo laat ook wetenschappelijk onderzoek zien. En bovendien niet zo’n beste voorspeller als wel wordt verondersteld. Er zijn betere methoden om kwaliteit vast te stellen, zo beamen zowel de ondervraagde kandidaten als IT-recruiters, die (dus) ook nog eens een betere experience opleveren.

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners