Jos Sanders (HAN): ‘Er schuilen vaak veel meer skills in je organisatie dan je denkt’

Geen cv meer, maar een ‘skillspaspoort’. Het is een van de ontwikkelingen waar Jos Sanders zich al jaren hard voor maakt. En het lijkt ineens in een stroomversnelling te komen. Hoe staat het daar op dit moment mee?

Peter Boerman Op 08 december 2020
Gem. leestijd 4 min 983x gelezen
Deel dit artikel:
Jos Sanders (HAN): ‘Er schuilen vaak veel meer skills in je organisatie dan je denkt’

Je mag hem gerust de grondlegger noemen van het skillspaspoort. Jos Sanders is er al jaren mee bezig, met dit idee, dat een vervanging voor het traditionele cv kan worden. Onder meer als lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maakt hij zich er al lang hard voor. En langzaam maar zeker krijgt hij daarmee ook steeds vaker de wind in de zeilen, met pilots bij het House of Skills in Amsterdam, bij Schiphol, met eelloo en werkgeversvereniging AWVN, en in het onderwijs bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook in de bouw, infra en installatietechniek starten pilots, waaronder bij Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Wij Techniek.

Langzaam maar zeker krijgt het idee van het skillspaspoort de wind in de zeilen.

Op 10 december, tijdens het Werf& Seminar Loopbaanprofessionals, zal hij in een keynote nader ingaan op hoe het nu ermee staat, en wat zo’n skillspaspoort voor de arbeidsmarkt allemaal kan betekenen. Ook het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’ komt daarbij uitgebreid aan bod. Hier alvast een voorproefje.

> Wat is je key takeaway voor het seminar?

‘Dat werken ook leren is. Vergeet dat nooit. Niemand heeft dus 10 of 20 jaar hetzelfde gedaan. Bijhouden van veranderingen in je werk is óók onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen. Focus als loopbaanprofessional dus als eerste op wat er al is, dat zou mijn oproep zijn.’

> Hoe past het permanent bijhouden van nieuwe skills daarbij?

‘Het gaat er vooral om de skills die buiten school worden ontwikkeld – en die daardoor nu nog onerkend blijven – te erkennen. Het gebrek aan die erkenning hindert nu het ‘vrij verkeer van arbeid’. We hebben met E-portfolio’s en EVC’s de systemen wel in huis, maar die zijn vaak bewerkelijk, worden rijkelijk laat ingezet en houden niet zozeer iemands ontwikkeling bij, maar laten een stand van zaken zien die een week later alweer anders is.

‘Het gebrek aan erkenning van skills hindert nu het ‘vrij verkeer van arbeid’.’

Er wordt hard gebouwd aan systemen die zichzelf onderhouden en die gevoed worden vanuit bestaande data en registratiesystemen. Noem het Big Data. Denk aan systemen die ook mensen kunnen gebruiken die het niet per se leuk vinden hun portfolio zelf bij te houden. Kijk eens op het digitaal Skills Paspoort – Volandis voor een mooi voorbeeld.’

> In hoeverre zijn werkgevers hierop voorbereid?

‘Ik denk dat werkgevers wel beseffen dat ze een enorme hoeveelheid menselijk kapitaal in huis hebben, maar dat ze niet in beeld hebben wat dat dan allemaal is. Diploma’s weten ze vaak nog wel, maar daarmee houdt het wel zo’n beetje op. Onderzoek van TNO laat echter al jaren zien dat 5% van de werknemers over te weinig kennis en vaardigheden beschikt voor de huidige functie en 35% juist over te veel.

‘Onderzoek van TNO laat al jaren zien dat 35% over te veel kennis en vaardigheden beschikt.

Interessant voor werkgevers denk ik om te achterhalen wat er dan aan kennis en vaardigheden nu níet gebruikt wordt. Het zal niet lukken 100% te benutten, maar wie weet hoe ver je komt… Beter nu verkennen wat er mogelijk is, dan na 40 jaar trouwe dienst bij de afscheidsreceptie van een werknemer erachter komen dat hij of zij al jaren voorzitter of penningmeester is van een grote amateursportclub en spijt ervan hebben dat je die skills niet ook hebt benut voor je organisatie.’

> Wat zie je momenteel op de arbeidsmarkt gebeuren?

‘Er is de laatste maanden en jaren echt véél meer aandacht voor intersectorale mobiliteit. Ook door corona trouwens, want acties als extrahandenvoordezorg zijn natuurlijk fantastische voorbeelden van acties die erop gericht zijn álle skills te benutten die we hebben en te proberen iedereen die iets kan betekenen in de zorg ook te begeleiden en scholen om de handen gericht en verantwoord uit de mouwen te steken.

‘Er is de laatste maanden en jaren echt véél meer aandacht voor intersectorale mobiliteit.’

Ook zie je belangrijke veranderingen als het gaat om ondersteuning vanuit regelingen voor opleiding en scholing. Veel van die regelingen waren vooralsnog vooral gericht op het vergoeden van de kosten van een opleiding die tot een diploma leidde. Prima natuurlijk. Maar nu is er gelukkig ook steeds meer aandacht voor de begeleiding van mensen naar die opleiding toe, zodat mensen ook wat meer ondersteund worden bij toekomstgerichte keuzes met betrekking tot die opleiding.

‘Ik pleit voor een doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen. Dat is net even wat anders dan Leven Lang Leren.’

Los van ‘wat wil ik?’ en ‘wat past bij mij?’, wordt ook steeds meer gekeken naar: ‘wat is handig? Waar is nu en morgen vraag naar?’ Ik pleit overigens voor een doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen. Dat is net even wat anders dan Leven Lang Leren. Het gaat bij ontwikkelen ook om het benutten van skills en om het veranderen van je werk, opdat je ervan blijft leren. Bijvoorbeeld door leerrijk werk te ‘organiseren’.’

Meer weten?

Op 10 december vindt het Werf& Seminar Loopbaanprofessionals plaats, met als thema ‘skills for the future’. Je kunt je hier inschrijven om meer te weten te komen over de toekomst van de in- en externe arbeidsmarkt.

Seminar Loopbaanprofessionals

Of lees hier of hier eerst meer over het werk van Jos Sanders rondom het skills paspoort.

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners