Leerlingenwerving: een strategie van slim vissen én de vijver vergroten (Tata Steel)

Peter Boerman Op 29 april 2016
Gem. leestijd 3 min 1545x gelezen
Deel dit artikel:
Leerlingenwerving: een strategie van slim vissen én de vijver vergroten (Tata Steel)

Door een strategische aanpak en continue verbetering werft Tata Steel reeds jarenlang succesvol schaarse technische profielen voor de bedrijfsschool. Lees de hele case van Tata Steel die is ingezonden in de categorie Arbeidsmarktcommunicatie voor de Werf& Awards.

Case Tata Steel

Omschrijving van de case

Structurele tekorten aan technici en tegelijkertijd een flinke wervingsbehoefte binnen deze doelgroep. Jaarlijks werft Tata Steel zo’n 130 leerlingen voor de BBL opleiding aan de eigen bedrijfsschool. Jongeren met een vmbo of havo achtergrond, die voor een betaalde landelijk erkende beroepsopleiding binnen proces-, elektrotechniek en werktuigbouw kiezen.

Om doelstellingen in een krapper wordende markt te blijven behalen heeft Tata Steel een meerjaren strategie ontwikkeld. Met deze strategie weten wij enerzijds de vijver te vergroten en anderzijds op effectieve wijze de juiste leerlingen te selecteren. Aan de basis ligt een strategische personeelsplanning.

De wervingsaanpak begint op basisscholen waarbij wij interesse in techniek onder jongeren middels een speciaal programma (www.technochallenge.nl) stimuleren. Vervolgens brengen wij de leerlingen tijdens het 3e jaar van hun VMBO met het Check de Techniek programma (een competitief programma met 20 geselecteerde omliggende scholen) in aanraking met Tata Steel en techniek. Tijdens het 4e leerjaar leggen wij de focus op concrete werving en selectie middels bedrijvendagen, sollicitatietrainingen, Open Dagen en op speciale Meet & Greets.

De strategische benadering staat centraal en wordt ondersteund met verschillende off- en online middelen. Denk aan posters, krantenadvertenties en gepersonaliseerde ansichtkaarten. Continue verbetering heeft ertoe geleid dat het genereren van free-publicity, maar ook een film die via YouTube en Facebook wordt verspreid nadrukkelijker worden ingezet. Het actieve gebruik van interne communicatie vergroot niet alleen de trots, maar stimuleert bovendien het ambassadeurschap en referrals.
De strategie is gericht op het bereiken van potentiële leerlingen, maar ook op beïnvloeders zoals ouders, leraren en decanen en daarnaast eigen medewerkers. Hierbij is het gebruik van promotieteams bestaande uit eigen leerlingen, maar ook collega’s uit de fabrieken belangrijk en bijzonder effectief

open-dag-academy-tata-steel-1115a

Wat was de impact van de case?

De afgelopen jaren slaagt het recruitmentteam van Tata Steel erin de toegenomen wervingsvraag van 80 leerlingen in 2011 naar 130 in 2015 volledig in te vullen en bovendien de cost per hire te verlagen. Tegelijkertijd groeit de quality of hire: Het slagingspercentage op de Academy van Tata Steel is toegenomen van 70% in schooljaar 2011 tot de huidige 88%, bij een landelijk gemiddelde van MBO-instellingen van 65%.

Een zeer belangrijk effect is de toegenomen trots van de medewerkers van Tata Steel. In de strategische aanpak is grote betrokkenheid van de huidige leerlingen en docenten van de bedrijfsschool, maar ook van collega’s uit de vakgebieden en fabrieken waarvoor wordt opgeleid essentieel. De benodigde aanmeldingen voor deze hulp komen tegenwoordig spontaan. Het enthousiasme van de eigen medewerkers werkt aanstekelijk voor de potentiële leerlingen en zorgt ervoor dat ze een eerlijk en authentiek beeld krijgen. Die trots zien wij ook terug in het feit dat het aantal referrals is verviervoudigd in het afgelopen jaar.

Waarom moet deze case een Werf& Award winnen?

Tata Steel Recruitment hanteert een consistente en meerjaren strategie voor leerlingenwerving. Hierdoor vergroten wij het aanbod aan technisch personeel voor onze bedrijfsschool en vullen wij de wervingsvraag succesvol in. Ondanks de economische neergang van de afgelopen jaren heeft Tata Steel er juist voor gekozen te investeren: leerlingenwerving is gecontinueerd en relaties met de belangrijkste stakeholders, zoals basisscholen, vmbo scholen, ouders en decanen zijn geïntensiveerd.

De vijver vergroten, slim vissen in deze krappe vijver van technici en effectief benutten van beschikbare resources heeft geleid tot een hogere quality of hire. Bovendien is de trots en bereidheid van collega’s om mee te helpen vergroot, dit alles met een teruglopende cost per hire.

Voor een groot deel van de middelen geldt dat deze wervend, maar ook selecterend werken. Dit verlaagt de druk op het recruitmentproces en zorgt voor een betere candidate experience.

Credits case

De volgende personen, afdelingen en/of externe partijen zijn betrokken bij de case:

 

  • Vanuit het recruitmentteam zijn leerlingenwerving en arbeidsmarktcommunicatie betrokken. Zij zijn in de lead en coördineren het gehele wervingsproces.
  • Het Techno Challenge team dat techniek en wetenschap promoot door de onderwijsketen heen
  • Vanuit de bedrijfsschool zijn docenten/praktijkbegeleiders en leerlingen betrokken. Zij ondersteunen bij de rode draad in de integrale aanpak: het persoonlijke contact met potentiële leerlingen.
  • Diezelfde rol vervullen de verschillende collega’s uit de fabrieken, die in de praktijk kunnen laten zien wat de functies waarvoor wordt opleid inhouden.
  • De docenten en decanen van de geselecteerde scholen in de omgeving, waardoor contact met potentiële leerlingen mogelijk is en techniekonderwijs kan worden gestimuleerd
  • Corporate Communicatie ondersteund bij de interne communicatie en het realiseren van free publicity.
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners