De maand in werving: 7 dingen die ons opvielen in juli

Wat gebeurde er de afgelopen maand in recruitment? Werf& geeft ook dit jaar aan het eind van elke maand een overzicht. Zo pikten we er ook in juli 2021 weer 7 opvallende trends en gebeurtenissen uit.

Peter Boerman Op 30 juli 2021
Gem. leestijd 7 min 630x gelezen
Deel dit artikel:
De maand in werving: 7 dingen die ons opvielen in juli

Juli 2021 was natuurlijk de maand van de aanslag op Peter R. de Vries en van de ruimtereizende miljardairs. Het was ook de maand van Europees kampioen Italië, van de zeer onsportieve Lewis Hamilton, en van de Olympische Spelen die dan toch weer wel door bleken te gaan.

Maar het letterlijk heetste nieuws kwam ongetwijfeld van het klimaat. Zuid-Limburg werd na enorme overstromingen uitgeroepen tot rampgebied, net als grote delen van Duitsland en België. In Zhengzhou kwam het letterlijk met bakken uit de hemel. En daarnaast extreme hitte in Canada en Spanje, een ramp van ‘bijbelse proporties’ in Madagaskar, verwoestende bosbranden in Siberië en de VS; het hield maar niet op.

In juli kwam het heetste nieuws ongetwijfeld van het klimaat.

Maar wat gebeurde er in juli 2021 verder allemaal dat recruiters moeten weten? Een beknopt overzicht.

#1. Komt er een loongolf?

Met de huidige krapte zou je kunnen denken dat een stevige loongolf niet kan uitblijven. Kandidaten hebben immers weer wat te kiezen. Maar in cao’s is dat nog niet echt terug te zien, zo blijkt. In juni dit jaar werden alweer 38 nieuwe akkoorden beklonken, meldt werkgeversorganisatie AWVN. Dat brengt het totaal van dit jaar op 213. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er bijna 100 minder.

Het totaal aantal cao’s staat dit jaar op ruim 200, bijna twee keer zoveel als vorig rond deze tijd.

Maar tot een grote salarissprong voorwaarts leidt het tot nu toe zelden voor de betrokken werknemers, aldus een AWVN-woordvoerder. Een tekort vertaalt zich volgens hem eerder in ‘incidentele beloningen’ om personeel te trekken. Om arbeidstekorten op te lossen investeren werkgevers liever in onderwijs en omscholing. Ook Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA, wijst daarop. ‘Lonen zijn niet het beste instrument om mensen aan te trekken, helemaal als die mensen er niet zijn.’ Met een loonsverhoging trek je misschien mensen uit andere sectoren. ‘Maar het doet niets aan het grotere tekort van arbeidskrachten.’

#2. Máxima achter het stuur; vacatures in de lift

Een van de sectoren die met grote tekorten kampt is de Transport en Logistiek. In de komende jaren heeft de sector behoefte aan zo’n 7.800 chauffeurs per jaar. Om de doelgroep ‘vrouwen’ meer aan te spreken om achter het stuur van een vrachtwagen te kruipen, bracht Koningin Máxima op 14 juli een werkbezoek aan Rijschool E&R Opleidingen in Nieuwegein, waarbij ze ook zelf een rondje reed (foto boven) en onder meer uitleg kreeg over het rijden met een heftruck.

Uit de meest recente Sectormonitor van de branche blijkt dat het aantal vacatures voor werknemers transport en logistiek weer flink toeneemt. Niet alleen loopt de uitstroom naar pensioen sterk op, ook geven steeds meer ondernemers aan dat zij de komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten. Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat (begin Q2) een belemmering ervaart door het personeelstekort neemt bovendien toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (23% begin Q2 tegen 15% begin Q1).

#3. Veel rumoer aan Nederlandse universiteiten

Aan de Nederlandse universiteiten is in juli veel rumoer ontstaan rondom de vraag: wat maakt eigenlijk een goede wetenschapper? Aanleiding was een artikel dat in juni in Nature verscheen, waarin de universiteit van Utrecht uitlegde voortaan niet alleen meer naar de officiële ‘impact factor’ te kijken voor de selectie van onderzoekers, maar ook bijvoorbeeld naar hun commitment voor teamwork en hun inspanningen om de zogenoemde ‘open science te bevorderen. ‘We hebben de sterke overtuiging dat er iets moet veranderen’, aldus projectleider Paul Boselie.

‘We hebben de sterke overtuiging dat er iets moet veranderen.’

Het artikel in Nature volgde onder meer op de VSNU-position paper Room for Everyone’s Talent’ uit 2019, die elke universiteit in Nederland al had ondertekend. Toch leidde het stuk tot nogal wat controverse. Eerst kwam een waarschuwende reactie van 171 wetenschappers, onder wie 142 hoogleraren, die stelden dat het nieuwe Erkennen en Waarderen de Nederlandse wetenschap schaadt. Maar een paar dagen later reageerden niet alleen het programma zelf, maar ook weer 113 (vooral jongere) wetenschappers daar weer op door de gewenste veranderingen juist wél te onderschrijven: ‘We moeten af van de telzucht in de wetenschap’.

Jonge onderzoekers op een recent symposium over het nieuwe Erkennen en Waarderen. Foto: UMC Utrecht.

‘We moeten af van de telzucht in de wetenschap.’

Hoe dan ook: een levendige discussie over wat het precies is, als we zeggen dat we alleen “de beste kandidaten” willen, daar zouden veel andere sectoren nog wel een voorbeeld aan kunnen nemen. En dan hebben we het nog niet eens over het diversiteitsdebat dat aan de universiteiten speelt, en waar de Telegraaf in juli weer eens zijn totaal eigen draai aan wist te geven.

#4. Waar vind je in 2 weken 2.100 man?

Een mooie klus voor Hestia, coronatestbedrijf uit het Twentse Losser. Het haalde een droomopdracht binnen met een mega-aanbesteding van de overheid voor XL-teststraten in Groningen, Zwolle, Amsterdam en Alkmaar. Maar daarmee ontstond wel meteen een probleem: in die teststaat is straks plek voor 25.000 bezoekers per dag. En daarvoor zijn 270 personeelsleden per locatie nodig, in twee shifts per dag. ‘Dan kom je uit op zo’n 2.100 a 2.200 nieuwe mensen’, rekende Hestia-eigenaar Xander Schurink voor. En dat binnen twee weken.

‘Op 6 augustus willen we al operationeel zijn, dus het wordt hoe dan ook nog een flinke klus.’

Xander Schurink

En tja, waar vind je zoveel medewerkers zo snel, zeker nu de arbeidsmarkt zo krap is? ‘En voor die tijd moeten we ze ook nog vinden, aannemen én trainen, dat wordt dus een hele klus’, aldus Schurink. Hestia heeft gelukkig op voorhand al wel een samenwerking gezocht met drie grote uitzendbureaus: Randstad, Adecco en RGF Staffing. ‘Zij garanderen ieder voor een deel de invulling’, legt Schurink uit. ‘Dat is heel prettig. Maar op 6 augustus willen we al operationeel zijn, dus het wordt hoe dan ook nog een flinke klus.’

#5. ‘Stortvloed aan onvervulbare vacatures in kinderopvang’

Momenteel kunnen bijna 4 op de 10 vacatures in de kinderopvang niet worden ingevuld. Wensen zoals kleinere peutergroepen en kinderopvang voor alle jonge kinderen? Die zijn dan ook ‘onrealistisch’, zo stelt onderzoek dat ABN Amro naar de arbeidsmarktkrapte in deze sector deed en dat in juli verscheen.

Het nijpende tekort aan personeel heeft volgens de bank vooral te maken met gebrek aan geschikte kandidaten, ziekteverzuim en uitstroom van personeel. In de dagopvang heeft 59 procent van de organisaties een wachtlijst, in de buitenschoolse opvang is dit 43 procent en in de peuteropvang 38 procent. De Randstad kent de meest schrijnende tekorten en de krapte blijkt het grootst op de gewilde dinsdag en donderdag. ‘Zolang er niks gedaan wordt aan de personeelstekorten, dreigt de ambitie te mislukken om de kinderopvang toegankelijker te maken’, concludeert de bank.

#6. Gelderland experimenteert met Tmrrw-app

Geen vacaturetekst meer, maar video’s van de werkplek zelf. Met steun van de provincie Gelderland ontwikkelde tmrrw een app waarin studenten en beroepsprofessionals in korte video’s uitleggen wat hun studie of beroep inhoudt. Via tmrrw krijgen jongeren en omscholers een realistisch beeld van alles wat er op de onderwijs- en banenmarkt mogelijk is, zo is de bedoeling, en kunnen ze een betere keuze maken.

‘Deze app brengt studie- en loopbaanoriëntatie naar de 21ste eeuw.’

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Deze app brengt studie- en loopbaanoriëntatie naar de 21ste eeuw. Jongeren hebben behoefte aan een beeld van hun toekomstige baan dat aansluit bij hun belevingswereld. Met de app helpen we talent een plek op de arbeidsmarkt te vinden.’ De tmrrw-app helpt jongeren niet alleen door de werkinhoud visueel te maken, ze zien ook de sociale kanten van de werk- en/of studieomgeving. Met de steun van de provincie kunnen 250 onderwijsinstellingen en werkgevers deze dienst gratis gaan gebruiken.

#7. Overheid blijft achter in Banenafspraak

Voor het tweede jaar op rij is de overheid er niet in geslaagd het aantal afgesproken banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Waar de marktpartijen opnieuw hun streefcijfer overtroffen (53.799 banen, bijna 4.000 meer dan de doelstelling) kwamen de overheidswerkgevers niet verder dan 12.298 gecreëerde banen, in plaats van het afgesproken aantal van 17.500.

Voor het eerst is de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking niet gehaald.

Daardoor is – voor het eerst – de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking niet gehaald. In 2019 had de overheid voor 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten zorgen, maar het waren er nog geen 10.000. Doordat de marktpartijen toen echter wel veel banen wisten te creëren, werd het totaalaantal wel gehaald. Eind 2025 moet de teller op 125.000 extra banen voor mensen met een beperking staan; 100.000 banen bij marktwerkgevers en 25.000 banen bij overheidswerkgevers. Demissionair minister Koolmees (SZW) zegt nog wel te denken dat te gaan halen.

#8. Cartoon van de maand

van9tot 5 in juli 2021

Bron: van9tot5

Iets over het hoofd gezien?

In de rubriek ‘De maand in werving’ belichten we trends en ontwikkelingen voor iedereen in de wereld van werving en selectie. In juli iets belangrijks over het hoofd gezien? Meld het ons!

Lees ook:

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners