Inzenden

Van 18 februari tot en met 19  maart 2021 om 17.00 uur kunnen organisaties eigen cases inzenden in één van de twee categorieën: beste arbeidsmarktcommunicatiecase en beste recruitmentcase;

Aan inzenden zijn geen kosten verbonden;

Elke organisatie kan in totaal maximaal drie verschillende cases inzenden die meedingen naar de Awards. De drie inzendingen mogen plaatsvinden in één categorie;

Het inzenden van één of meerdere (maximaal 3) cases is zeer eenvoudig. Daarvoor zijn de volgende zaken nodig die je invult op het online inzendformulier (velden met een * zijn verplicht):

Titel case (maximaal 75 karakters) *

Categorie: arbeidsmarktcommunicatie of recruitment *

Omschrijving van de case (maximaal 2.000 karakters) *

Samenvatting van de case (maximaal 155 karakters) *

Impact van de case (maximaal 1500 karakters) *

Motivatie waarom jouw case moet winnen (maximaal 1000 karakters) *

Beeld voor publicatie op Werf-en.nl

Overig beeld-, video- en audiomateriaal

Digitale beelden, online video en/of online audio materiaal die de case ondersteunen. Beeld- en audiomateriaal mag maximaal 5 minuten zijn.

Organisatienaam waar de case betrekking op heeft *

Contactgegevens contactpersoon *

Voorselectie

Afgevaardigden uit de drie vakjury’s komen 7 april 2021 bijeen om de voorselectie van maximaal 10 cases te bepalen voor de categorie arbeidsmarktcommunicatie en maximaal 10 voor de categorie recruitment;

Voorgeselecteerd worden betekent een erkenning van vakmanschap;

De voltallige vakjury jureert de 2 x 10 cases digitaal middels een puntensysteem. Op basis hiervan blijven er 2 x 5 cases over. Eventueel kan de jury hier een wildcard aan toevoegen;

Maandag 19 april 2021 zullen de genomineerden voor de Werf& Awards hierover bericht ontvangen.

Publieksjury

Vanaf 20 april 2021 tot en met 7 mei 2021 kan het publiek stemmen op de 2 x 5 genomineerde cases voor de Werf& Awards;

De stemming werkt als volgt:

Iemand die stemt, moet zijn e-mailadres achterlaten. Vanaf elk mailadres kan maximaal 1 keer gestemd worden;

Je kan je stem uitbrengen op maximaal 3 cases per categorie;

De stemming sluit op vrijdag 7 mei 2020 om 17.00 uur.

De case die het meest aantal stemmen heeft, wint de publieksprijs van de Werf& Awards 2021

Vakjury

De vakjury bestaat uit 3 deeljury’s:

Jury van recruiters: Deze jury bestaat uit 4 personen vanuit corporate recruitment, bureaurecruitment en interim recruitment;

Jury van arbeidsmarktcommunicatiespecialisten: Deze jury bestaat uit 4 personen vanuit HR, communicatie, bureaus gespecialiseerd in AMC, employer branding, jobmarketing e.d.;

Jury van leveranciers: Deze jury bestaat uit 4 personen vanuit recruitmentsystemen, media, audiovisuele technieken en andere aan de vakgebieden ondersteunende leveranciers van producten en diensten.

Op 28 april 2021 vindt de vakjury beoordeling plaats van de 10 genomineerden aan de vakjury. De vakjury bestaat uit 3 deeljury’s;

De genomineerden krijgen 5 minuten de tijd om hun case te presenteren aan de vakjury. Deze presentatie, in de vorm van een filpje, moet van te voren digitaal worden aangeleverd,

De vakjury bekijkt alle presentaties tijdens de digitale jurering en zal minimaal 3 vragen stellen tijdens een digitale meeting.

Elke case wordt individueel door ieder jurylid beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria. Per criteria kunnen minimaal 1 en maximaal 5 punten worden toegekend.

1. Effectiviteit & Efficiency (welke KPI’s waren opgesteld, wat was het resultaat, hoeveel inspanning nodig, ..)

2. Merk-waardigheid (hoe past dit bij en versterkt het de werkgeversbelofte, interne trots en betrokkenheid, gedeelde waarden, …)

3. Vernieuwend en Inspirerend voor het vak (wat is er nieuw/ out of box/ wat kunnen anderen ervan leren, hoe brengt dit het vak vooruit, …)

 

Er is maximaal 5 minuten wisseltijd ingeruimd tussen presentaties van genomineerden;

Na afloop van de presentaties krijgen de deeljury’s los van elkaar max 1,5 uur de tijd om de 10 cases (5 per categorie) te bespreken die het meest aantal punten heeft gekregen van de individuele juryleden per deeljury. In de deeljury kan worden gediscussieerd om vervolgens individueel tot een definitieve top 3 te komen waarbij de nummer 1. 10 punten krijgt, de nummer 2. 4 punten en de nummer 3. 1 punt. Ook dienen de deeljury’s hun motivatie kort toe te lichten t.b.v. het juryrapport;

Wanneer iemand binnen de jury een directe relatie heeft met de genomineerde of de ingezonden case, zal hij/zij zich onttrekken aan de beoordeling van deze case. Zowel tijdens de presentatie als tijdens het deeljury-overleg verlaat het jurylid de ruimte;

De juryvoorzitter telt per deeljury de puntentelling op en komt tot een top 3 per categorie (arbeidsmarktcommunicatie en recruitment);

Jury’s mogen tot na de uitreiking op 20 mei 2021 onderling geen contact hebben over de gegeven scores + nominaties;

De winnaar per categorie krijgt een Award uitgereikt. Daarnaast wordt per categorie een publieksprijs uitgereikt aan de voorgeselecteerde case met de meeste publieksstemmen. In totaal worden 4 Werf& Awards uitgereikt.

Uitreiking

Hoofdjuryvoorzitter Marion de Vries zal per categorie de winnaar van de Werf& Awards bekend maken en van de Werf& Awards publieksprijs. Dit vindt plaats op 20 mei 2021. Tijdens Werf& Live 2021 op 27 mei krijgen alle winnaars een podium om hun case aan het publiek te presenteren.