Inzenden

Van 14 februari tot en met 22 maart 2024 om 17.00 uur kunnen organisaties eigen cases inzenden in één van de twee categorieën: beste arbeidsmarktcommunicatiecase en beste recruitmentcase;

Aan inzenden zijn geen kosten verbonden;

Elke organisatie kan in totaal maximaal drie verschillende cases inzenden die meedingen naar de Awards. De drie inzendingen mogen plaatsvinden in één categorie;

Het inzenden van één of meerdere (maximaal 3) cases is zeer eenvoudig. Daarvoor zijn de volgende zaken nodig die je invult op het online inzendformulier (velden met een * zijn verplicht):

 • Titel case (maximaal 75 karakters) *
 • Categorie: arbeidsmarktcommunicatie of recruitment *
 • Omschrijving van de case (maximaal 2.000 karakters)
 • Samenvatting van de case (maximaal 155 karakters) *
 • Impact van de case (maximaal 1500 karakters) *
 • Motivatie waarom jouw case moet winnen (maximaal 1000 karakters) *
 • Beeld voor publicatie op Werf-en.nl
 • Overig beeld-, video- en audiomateriaal
 • Digitale beelden, online video en/of online audio materiaal die de case ondersteunen. Beeld- en audiomateriaal mag maximaal 5 minuten zijn.
 • Organisatienaam waar de case betrekking op heeft *
 • Contactgegevens contactpersoon *

Voorselectie

Afgevaardigden uit de drie vakjury’s komen 8 april 2024 bijeen om de voorselectie van maximaal 10 cases te bepalen voor de categorie arbeidsmarktcommunicatie en maximaal 10 voor de categorie recruitment;

Voorgeselecteerd worden betekent een erkenning van vakmanschap;

De voltallige vakjury jureert de 2 x 10 cases digitaal middels een puntensysteem. Op basis hiervan blijven er 2 x 5 cases over. Eventueel kan de jury hier een wildcard aan toevoegen;

Op 11 april 2024 zullen de genomineerden voor de Werf& Awards hierover bericht ontvangen.

Publieksjury

Vanaf 12 april 2024 tot en met 25 april 2024 kan het publiek stemmen op de 2 x 5 genomineerde cases voor de Werf& Awards;

De stemming werkt als volgt:

Iemand die stemt, moet zijn e-mailadres achterlaten. Vanaf elk mailadres kan maximaal 1 keer gestemd worden;

Je kan je stem uitbrengen op maximaal 3 cases per categorie;

De stemming sluit op 25 april 2024 om 17.00 uur.

De case die het meest aantal stemmen heeft, wint de publieksprijs van de Werf& Awards 2024

Vakjury

De vakjury bestaat uit 3 deeljury’s:

Jury van recruiters: Deze jury bestaat uit 4 personen vanuit corporate recruitment, bureaurecruitment en interim recruitment;

Jury van arbeidsmarktcommunicatiespecialisten: Deze jury bestaat uit 4 personen vanuit HR, communicatie, bureaus gespecialiseerd in AMC, employer branding, jobmarketing e.d.;

Jury van leveranciers: Deze jury bestaat uit 4 personen vanuit recruitmentsystemen, media, audiovisuele technieken en andere aan de vakgebieden ondersteunende leveranciers van producten en diensten.

Op 25 april 2024 vindt de vakjury beoordeling plaats van de 10 genomineerden aan de vakjury.

De genomineerden krijgen 5 minuten de tijd om hun case te presenteren aan de vakjury. Daarna stelt de vakjury minimaal 3 vragen over de case.

Elke case wordt individueel door ieder jurylid beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria. Per criteria kunnen minimaal 1 en maximaal 5 punten worden toegekend.

 1. Doelgerichtheid & Meetbaarheid (zijn er vooraf doelstellingen geformuleerd, welke, zijn die gehaald, hoe zijn die gemeten, zijn de resultaten minimaal marktconform, zijn prijs/kwaliteit met elkaar in verhouding
 2. Merk-waardigheid (hoe past dit bij en versterkt het de werkgeversbelofte, wat doet dit voor de interne trots en betrokkenheid, is het authentiek en geloofwaardig?)
 3. Vernieuwend en/of inspirerend voor het vak (wat is er nieuw/out of the box of is de case zo gedegen opgezet dat het een voorbeeld voor het vak is en hoe brengt het dan het vak vooruit….)
 4. Impact op instroom (is aangetoond dat de resultaten een significant en aantoonbaar effect op de instroom hebben en dat zonder deze aanpak het resultaat waarschijnlijk niet gerealiseerd was)

Er is maximaal 5 minuten wisseltijd ingeruimd tussen presentaties van genomineerden;

Na afloop van de presentaties krijgen de deeljury’s los van elkaar max 1,5 uur de tijd om de 10 cases (5 per categorie) te bespreken die het meest aantal punten heeft gekregen van de individuele juryleden per deeljury. In de deeljury kan worden gediscussieerd om vervolgens individueel tot een definitieve top 3 te komen waarbij de nummer 1. 10 punten krijgt, de nummer 2. 4 punten en de nummer 3. 1 punt.

Wanneer iemand binnen de jury een directe relatie heeft met de genomineerde of de ingezonden case, zal hij/zij zich onttrekken aan de beoordeling van deze case. Zowel tijdens de presentatie als tijdens het deeljury-overleg verlaat het jurylid de ruimte;

De juryvoorzitter telt per deeljury de puntentelling op en komt tot een top 3 per categorie (arbeidsmarktcommunicatie en recruitment);

Jury’s mogen tot na de uitreiking op 28 mei 2024 onderling geen contact hebben over de gegeven scores + nominaties;

De winnaar per categorie krijgt een Award uitgereikt. Daarnaast wordt per categorie een publieksprijs uitgereikt aan de voorgeselecteerde case met de meeste publieksstemmen. In totaal worden 4 Werf& Awards uitgereikt.

Uitreiking

Hoofdjuryvoorzitter Marion de Vries zal per categorie de winnaar van zowel de vakjury als de publieksprijs van de Werf& Awards  bekend maken. Dit vindt plaats op 28 mei 2024 tijdens Werf& Live 2024.

 

Beoordelingscriteria

Alle inzendingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Doelgerichtheid & Meetbaarheid (zijn er vooraf doelstellingen geformuleerd, welke, zijn die gehaald, hoe zijn die gemeten, zijn de resultaten minimaal marktconform, zijn prijs/kwaliteit met elkaar in verhouding
 2. Merk-waardigheid (hoe past dit bij en versterkt het de werkgeversbelofte, wat doet dit voor de interne trots en betrokkenheid, is het authentiek en geloofwaardig?)
 3. Vernieuwend en/of inspirerend voor het vak (wat is er nieuw/out of the box of is de case zo gedegen opgezet dat het een voorbeeld voor het vak is en hoe brengt het dan het vak vooruit….)
 4. Impact op instroom (is aangetoond dat de resultaten een significant en aantoonbaar effect op de instroom hebben en dat zonder deze aanpak het resultaat waarschijnlijk niet gerealiseerd was)