Arbeidsmarkt dendert door (ondanks dreigende recessie)

Bijna alle indicatoren duiden op een afkoelende economie. Maar aankomende recessie of niet, de arbeidsmarkt dendert gewoon nog door, blijkt uit nieuwe cijfers van Intelligence Group.

Peter Boerman Op 06 oktober 2022
Gem. leestijd 4 min 862x gelezen
Deel dit artikel:
Arbeidsmarkt dendert door (ondanks dreigende recessie)

Hoge inflatie, weinig (consumenten)vertrouwen, een bijna structureel tekort aan materialen, extreem hoge energiekosten. Het zijn allemaal factoren die zomaar eens kunnen leiden tot een recessie. Maar op de arbeidsmarkt is hier vooralsnog weinig van te merken. Sterker nog, in het derde kwartaal werd de krapte nog groter dan die al was, en werden meer mensen dan ooit gebeld of gemaild door een recruiter, zo blijkt uit een analyse van Intelligence Group.

‘Er is nog steeds zoveel werk dat dat werknemers rustig achterover kunnen leunen.’

Zo is het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal onverminderd hoog en het aanbod van werkzoekenden onverminderd laag. Niet alleen is de werkloosheid met 3,8% nog steeds erg laag te noemen, ook blijken steeds minder mensen actief op zoek te zijn naar ander/nieuw werk. Dit komt enerzijds omdat er zoveel werk is dat de noodzaak om actief te zoeken laag is en dat werknemers ‘achterover kunnen leunen’, aldus onderzoeker Geert-Jan Waasdorp. Anderzijds worden werknemers dus ook steeds vaker benaderd door werkgevers of recruiters voor een baan.

Een vijver met minder actieve vissen

Maar van baan wisselen is momenteel ook niet echt aantrekkelijk, aldus Waasdorp, vanwege alle onzekerheid en het lage consumentenvertrouwen. ‘Werkgevers moeten dus nóg meer moeite doen om geschikte kandidaten te vinden. Werkgevers vissen bovendien nagenoeg allemaal in een steeds kleiner wordende vijver oftewel: een vijver met minder actieve vissen.’

‘Door de onzekerheid moeten werkgevers nóg meer moeite doen om geschikte kandidaten te vinden.’

De ervaring leert overigens dat de arbeidsmarkt doorgaans met vertraging reageert op de economische ontwikkelingen, stelt de onderzoeker. ‘Dus wellicht volgt in het vierde kwartaal een kentering. Daarmee zijn de personeelstekorten niet opeens als sneeuw voor de zon verdwenen, maar misschien geeft het iets meer ademruimte.’

Weinig werkzoekenden

Ook in het derde kwartaal bleken dus weinig Nederlanders actief op zoek naar een (andere) baan. Onder werkenden is dat slechts 1 op de 13. Tegenover de daling van de actieve groep staat een stijging van latente baanzoekers, dus mensen die wel rondkijken, en eventueel openstaan voor een stap. Misschien dat dit er ook voor zorgt dat bij het aantal baanwisselingen – net als vorig kwartaal – wel een duidelijke stijging terug te zien is. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is er zelfs sprake van een zeer forse toename (+326.000). De afgelopen jaren is de mobiliteit niet zo hoog geweest.

De afgelopen jaren is de mobiliteit niet zo hoog geweest als afgelopen kwartaal.

Het betreft hier overigens niet uitsluitend mensen die van baan wisselen, al is dit wel de grootste groep binnen de ruim 1,8 miljoen baanwisselaars van afgelopen kwartaal. Ook degenen die vanuit een niet-werkende situatie een baan hebben gevonden worden in deze cijfers echter meegeteld. Als de werkgelegenheid toeneemt, wordt het aandeel van deze groep vanzelfsprekend groter.

Recessie? Echt niet!

Uit de cijfers blijkt dat werkzoekenden ook nog steeds veel vertrouwen hebben in de arbeidsmarkt. Bij de de verwachte zoekduur naar een nieuwe baan zien we na een aanvankelijke stabilisatie nu wederom een daling. Deze zoekduur is gebaseerd op de periode die mensen zélf aangeven nodig te hebben om nieuw werk te vinden. Het kan dus gezien worden als vertrouwensindicator van werknemers in de arbeidsmarkt. Met 3,3 maanden is die verwachte zoekduur de laagste ooit gemeten.

nog geen recessie op arbeidsmarkt te zien

Met 3,3 maanden is de verwachte zoekduur de laagste ooit gemeten.

Dat kan er dus ook mee te maken hebben dat werknemers nog veel benaderd worden door recruiters en sourcers. De sourcingsdruk brak met 38,5% in het derde kwartaal opnieuw een record. Zowel ten opzichte van vorig kwartaal als ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een flinke toename. Nog niet eerder werden zoveel personen uit de Nederlandse beroepsbevolking benaderd door werkgevers, recruiters of bureaus voor een nieuwe baan.

Meer trends?

Geïnteresseerd in meer van zulke ontwikkelingen? Op 30 november vindt het Seminar arbeidsmarkttrends 2023 – 2027 plaats, al meer dan 10 jaar hét arbeidsmarktevent van het jaar, waarin de beste specialisten een update en een doorkijkje geven naar de arbeidsmarkt van de komende jaren. Met dit jaar onder meer keynotes van Mathijs Bouman en Gusta Timmermans. Dus: schrijf je snel in!

Trends event

trends event nog krapper

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners