Recruiters nog steeds zeer schaars, maar worden nu minder snel zelfstandige

Ondanks een licht afnemende vraag, zijn recruiters nog steeds enorm schaars. Als ze actief op zoek gaan naar een nieuwe baan, kunnen ze nog steeds kiezen uit maar liefst 6 vacatures, blijkt uit een nieuw rapport.

Peter Boerman Op 01 februari 2024
Gem. leestijd 5 min 447x gelezen
Deel dit artikel:
Recruiters nog steeds zeer schaars, maar worden nu minder snel zelfstandige

Recruiters hebben gemiddeld goede jaren achter de rug. Vorige week meldden we nog dat de recruiter tot de 10 beste banen van het moment behoort, met een grote salarisgroei, en een flink deel van het werk dat remote gedaan kan worden. Deze week komt daar het onderzoek bij, waaruit blijkt dat recruiters nog altijd zeer schaars zijn, met gemiddeld 6 vacatures op elke werkzoekende, en een sourcingsdruk van 81%, wat wil zeggen dat 4 op de 5 meer dan eens per kwartaal worden benaderd voor een nieuwe baan.

4 op de 5 recruiters worden meer dan eens per kwartaal benaderd voor een nieuwe baan.

Opvallend in het nieuwe onderzoek Arbeidsmarkt HR en recruitment in cijfers is wel dat de groei van het aantal zelfstandige recruiters tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Sterker nog: de onderzoekers meten verhoudingsgewijs nu zelfs iets mínder zzp’ers onder de recruiters dan in 2022, een trend die tegengesteld is aan die van HR-professionals, waar het zzp-schap in 1 jaar juist met 34% groeide, van 8,5% naar 11,4% van de totale beroepsgroep (een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van recruiters).

3.000 unieke vacatures

Met bijna 3.000 unieke vacatures per maand is er nog steeds veel vraag naar recruiters. Deze vraag matcht echter vaak slecht met het aanbod. Waar veel vacatures vragen om bijvoorbeeld startende recruiters en intercedenten, zijn juist veel tweedestappers en recruiters met (meer) ervaring in de markt voor een nieuwe uitdaging. ‘Zowel bij recruiters als bij werkgevers en bureaus ligt er een taak om niet alleen startende recruiters aan te nemen, maar ze ook op te leiden tot vakvolwassen recruiters’, reageert Geert-Jan Waasdorp, onderzoeker en directeur van Intelligence Group, hierop. ‘Hierdoor zal de mismatch kleiner worden in de markt en zal dit ook een positief effect hebben voor retentie binnen het vak recruitment.’

De laatste maanden van het jaar was een aardige opleving te zien in de vraag naar recruitmentprofessionals. Dit speelde zowel bij directe werkgevers als bij bemiddelaars. ‘In algemene zin is echter te zien dat de arbeidsmarkt voor recruiters in 2023 in een iets rustiger vaarwater is gekomen dan de kolkende gekte
van 2022. Voor (interim) recruiters ook even wennen. Tegelijkertijd is er voldoende vraag naar recruiters en is de krapte deels structureel, waardoor je eerder zou kunnen spreken van een normalisatie op de arbeidsmarkt van recruiters’, aldus Waasdorp.

65% vrouwen en 81% benaderd

De onderzoekers, van Compagnon en Intelligence Group, berekenden dat het werkveld van recruitment tussen de 20- en 30.000 (hbo+)recruitmentprofessionals telt, van wie 65% vrouw en 35% man. Het vak verjongt ook: het aandeel 50-plussers is in 2023 gedaald van 27% naar 23%. Van alle recruitmentprofessionals is in 2023 maar liefst 27% (extern) van baan veranderd, en nog eens 6% kreeg intern een nieuwe functie. Dat laatste is relatief overigens weinig, en dat is opvallend voor een beroep dat in wezen toch draait om kansen vinden en benutten.

Ook opvallend: recruitmentprofessionals blijken in 2023 veel meer op zoek te zijn gegaan naar een andere functie. Zowel het aantal actief als latent zoekenden nam flink toe, terwijl het aandeel mensen dat zei ‘niet op zoek’ te zijn daalde van bijna de helft tot nog geen 30%. Dat kan ook samenhangen met een ‘exploderende’ sourcingsdruk. Waar in 2022 ongeveer de helft zei (vaker dan) eens per kwartaal te worden benaderd, was dit in 2023 toegenomen naar liefst 81%.

Ondanks een licht afnemende vraag, zijn recruiters nog steeds enorm schaars. Als ze actief op zoek gaan naar een nieuwe baan, kunnen ze kiezen uit nog steeds maar liefst 6 vacatures, blijkt uit een nieuw rapport. En worden dus ook veel gesourcet

Recruiters die andere recruiters willen sourcen, zullen daarbij wel goed beslagen ten ijs moeten komen. Een paar jaar geleden was ‘werksfeer’ nog de belangrijkste pullfactor voor recruiters, maar die beweegreden is dit jaar gezakt naar plek 3, achter salaris en inhoud van het werk. Met name salaris is nu weer belangrijk, merkt ook Waasdorp op. ‘Aangejaagd door de inflatie, de krapte en hun kennis over de arbeidsmarkt weten recruitmentprofessionals heel goed wat ze waard zijn. Een goed salaris is anno 2024 voor hen dan ook niet meer weg te denken.’

Skills, skills, skills

Recruiters praten veel over skills van kandidaten, en dat lijkt ook aan hun eigen arbeidsmarktgedrag niet voorbij te gaan. Maar opvallend is dat skills in vacatures voor recruiters niet zo’n grote plek innemen. Zo is het aantal genoemde ICT-skills in recruitervacatures in 2023 weliswaar gegroeid, maar nog altijd behoorlijk laag te noemen. Kennis van Databases (4,4%), Microsoft Office (3,7%) en Microsoft Excel (2,6%) wordt nog het meest gevraagd, maar ook bepaald niet in hoge percentages. En dat is op zich best opmerkelijk, voor een vakgebied dat zo snel automatiseert.

Ondanks een licht afnemende vraag, zijn recruiters nog steeds enorm schaars. Als ze actief op zoek gaan naar een nieuwe baan, kunnen ze kiezen uit nog steeds maar liefst 6 vacature.

Zowel professionele als sociale vaardigheden komen vaker voor in de vacatures voor recruitmentprofessionals. Zo is in 2023 is het aantal keer dat  ‘verkoopvaardigheden’ en ‘arbeidsbemiddeling’ in de vacatures voorkwamen als professionele skills flink gestegen ten opzichte van 2022. En bij de meer sociale vaardigheden is een groei te zien in het aantal vacatures dat vraagt om ‘ondernemende’ (11%) en ‘creatieve’ (19%) recruiters. Alhoewel hier (helaas) ‘gepassioneerd‘ nog altijd op 1 staat, met maar liefst 32%.

‘Recruitment speelt een grote rol in de ICT- en skills-transitie, maar dit zie je in hun eigen vacatures nog nauwelijks terug.’

‘Voor een beroepsgroep die essentieel is in de transitie die organisaties moeten doormaken, zijn de vacatures en skills-profielen nog opvallend klassiek te noemen’, reageert Bob Roders, Marketing Manager bij Compagnon. ‘De ICT- en skills-transitie is een domein waar zowel HR als recruitment een belangrijke rol hebben, alleen zien we dit in hun eigen vacatureteksten nog nauwelijks terugkomen.’

Meer weten?

Vooruitlopend op een nog uitgebreider rapport dat later dit jaar wordt gepubliceerd, zijn in het onderzoek ‘Arbeidsmarkt HR en recruitment in cijfers‘ al de meest actuele gegevens verwerkt van de arbeidsmarkt van zowel HR- als recruitmentprofessionals. Download het nu!

Arbeidsmarkt HR en recruitment

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners