Staat technologie een RPO in de weg, of juist niet?

Peter Boerman Op 13 januari 2017
Gem. leestijd 4 min 547x gelezen
Deel dit artikel:
Staat technologie een RPO in de weg, of juist niet?

Als je overweegt om al je recruitment uit te besteden, kan technologie een hoofdbreker worden. Want hoe hou je dan nog de vinger aan de pols? Gelukkig spelen steeds meer systemen hier slim op in.

Als je zelf je recruitment doet, heb je ook zelf een eigen recruitmentsysteem. Wel zo overzichtelijk. Maar wat als je graag wil dat een externe partij je recruitmentactiviteiten overneemt? Hoe hou je dan de resultaten van de inspanningen bij? Of moet je dan maar wachten op de rapportages die je eens in de zoveel tijd van je RPO-leverancier ontvangt?

Een goed ATS kan ook goed voor een RPO

reinald snik carerix rpo technologie

Volgens Reinald Snik wordt de soep niet zo heet gegeten als hij misschien wordt opgediend. ‘Een goed ATS is vaak ook prima geschikt om de recruitmentactiviteiten te laten uitvoeren door een externe partij’, aldus de ceo van ATS-ontwikkelaar Carerix.

Je wilt méér weten

Bij een professioneel applicant tracking system gaat het er volgens hem primair om de resultaten van álle recruitmentinspanningen bij te kunnen houden, zowel kwantitatief als kwalitatief. ‘Als gebruiker wil je weten hoeveel kandidaten er hebben gereageerd of op welk moment een contact is geweest. Je wilt ook bijhouden hoe recruiters onderling performen en hoe de tijd en het geld die je besteedt om de juiste kandidaten te vinden zich verhoudt tot het resultaat. En of de juiste opdrachtgevers en vacatures matchen met het in de database beschikbare talent.’

Samenwerking vraagt om extra’s

Maar of je die recruiters zelf in dienst hebt, of dat je als opdrachtgever met een RPO-partij samenwerkt? Dat maakt volgens hem daarbij niet uit.

‘Je moet extra middelen inzetten om beide organisaties dichter bij elkaar te brengen’

Al is voor integrale samenwerking tussen opdrachtgever en RPO-leverancier vaak wel iets meer nodig, stelt Snik. ‘Je moet extra middelen inzetten om beide organisaties dichter bij elkaar te brengen en dezelfde benchmarking en rapportages te kunnen genereren als vanuit de eigen werving- en selectiepraktijk.’

Toon het maar eens aan

De opdrachtgever wil namelijk graag toetsen hoe de RPO-aanbieder het doet, in verhouding tot de resultaten van een zogeheten inhouse model, zegt hij. ‘Uiteraard zijn bij een goed ingericht RPO-proces de resultaten beter’, stelt Snik. ‘Een RPO-aanbieder heeft immers jarenlange ervaring in het recruitmentvak. Maar toon het toch maar eens aan, die meerwaarde. Vaak bepaalt gevoel of een RPO een succes is, omdat er geen harde informatie beschikbaar is.’

Procesverbetering mogelijk maken

Dat gebrek aan die harde informatie, daar wil Snik met zijn systeem in elk geval iets aan doen, met ‘heldere analyses en rapportages op basis van kengetallen’, zegt hij.

‘Alleen met solide onderbouwingen kun je in een vroeg stadium processen verbeteren’

Met zulke analyses kun je eerder eventuele verstoringen in het proces constateren, zegt hij. ‘Zulke verstoringen liggen ook heel vaak bij de interne organisatie van de opdrachtgever. Maar hier kun je als RPO-partij alleen iets aan doen als je solide onderbouwingen hebt. Dan kun je ervoor zorgen dat in een vroeg stadium procesverbeteringen kunnen worden aangebracht. Dit verhoogt belangrijke KPI’s als de time-to-hire en de quality-to-hire. En last but not least: het verlaagt de kosten voor de opdrachtgever.’

Een specifiek RPO-platform

Snik zet daarom vol in op de RPO-trend. Hij wil Carerix in de markt zetten als ‘een specifiek RPO-platform, (door)ontwikkeld voor RPO-aanbieders, zodat deze met de opdrachtgever(s) vanuit één systeem kunnen samenwerken’, zegt hij. Volgens hem voorkomt dit fouten, en bovendien optimaliseert het de onderlinge communicatie en geeft het een helder inzicht. En dit alles draagt dan weer bij aan beter recruitment in Nederland, stelt hij.

Eigen voorkeursprocessen

In het ideale geval heeft de RPO-dienstverlener zelfs ‘een ‘eigen’ voorkeursplatform en voorkeursprocessen en introduceert hij dat bij nieuwe opdrachtgevers. Hierdoor zorgt de RPO-aanbieder ook bij al zijn klanten voor een uniform ingericht systeem, wat de efficiency (en de vergelijkbaarheid) verder vergroot’, aldus Snik.

reinald snik carerix technologie rpo

De opdrachtgever beslist

Hetzelfde fenomeen zegt hij overigens in de inhuurwereld te zien. ‘Daar introduceert de Managed Service Provider vaak ook een voorkeurs-Vendor Management Systeem bij de eigen klanten.’ Overigens is dat natuurlijk geen verplichting, benadrukt hij. ‘Uiteindelijk beslist de opdrachtgever met welke technologie wordt gewerkt.’

‘Uiteindelijk beslist de opdrachtgever met welke technologie wordt gewerkt’

Van videopitch tot CV’s valideren

Daar komt bij dat de ene opdrachtgever natuurlijk ook andere wensen en eisen heeft dan de andere. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van videopitches van kandidaten’, zegt Snik. ‘Of denk aan het digitaal valideren van documenten zoals CV’s, paspoorten, en vergunningen. Of aan de inzet van assesmentinstrumenten.’

Trend: partner-ecosystemen

Om optimaal op al deze behoeftes te kunnen inspelen, is een trend zichtbaar van zogenoemde ‘partner-ecosystemen’, constateert de Carerix-ceo. ‘Hierbij krijgen gespecialiseerde aanbieders van recruitmentondersteuning een plek op het RPO-platform. De opdrachtgever kiest dan zelf welke functionaliteit hij of zij wil gebruiken.’

‘De gebruikers bepalen het verschil. In die zin blijft recruitment gewoon mensenwerk…’

Technologie bepaalt succes niet meer

‘De integratie met het ATS is dan op voorhand technisch al geregeld, de klant is koning’, zegt Snik. Zijn conclusie? ‘Sommige van de in de markt aanwezige platformen en systemen zijn tegenwoordig zo (door)ontwikkeld, dat de gekozen technologie niet meer het succes van een RPO-uitbesteding bepaalt. De gebruikers, de mensen, die bepalen het verschil. In die zin blijft recruitment voorlopig gewoon mensenwerk…’

Alle aanbieders onderzocht

Samen met het Belgische The Flex Academy voert het Nederlandse Flex-Beheer momenteel een vergelijkend onderzoek uit naar alle bekende RPO-aanbieders in de lage landen. Het onderzoeksrapport verschijnt deze maand, in januari 2017.

In de aanloop van dit rapport is op deze site een reeks verdiepende artikelen over RPO verschenen, geschreven met of door verschillende RPO-aanbieders of door bedrijven die RPO faciliteren. Dit is de laatste bijdrage in deze serie.

Lees meer in deze serie

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners