Waarom lukt het recruiters maar niet om de ontevredenheid van starters te dempen?

Starters op de arbeidsmarkt zijn vaak ontevreden over de doorgroeikansen en de bedrijfscultuur van hun eerste baas, blijkt uit nieuw onderzoek. En het gekke is: recruiters weten dat best. Waarom lukt het hen dan maar niet om die ontevredenheid te dempen?

Peter Boerman Op 06 februari 2020
Gem. leestijd 4 min 895x gelezen
Deel dit artikel:
Waarom lukt het recruiters maar niet om de ontevredenheid van starters te dempen?

De strijd om de schaarse young professional wordt steeds harder. De helft van de studenten wordt zelfs al door bedrijven benaderd nog voordat ze zijn afgestudeerd. Door die krapte zou je misschien denken dat bedrijven er ook alles aan doen om het die starters naar de zin te maken. Maar zo is het in de praktijk nog zeker niet, blijkt uit recent onderzoek van het Brits-Nederlandse online carrièreplatform Magnet.me.

Maar liefst 61 procent van de hogeropgeleiden is binnen 2 jaar alweer vertrokken bij de eerste werkgever.

Sterker nog: de ontevredenheid over de eerste baan blijkt groot onder het jong talent. Zo is binnen 2 jaar maar liefst 61 procent van de hogeropgeleiden alweer vertrokken bij de eerste werkgever, 82 procent van hen uit eigen beweging. Iets meer dan de helft van hen, 34 procent van het totaal, vertrekt zelfs binnen een jaar en 12 procent van de ondervraagde young professionals geeft aan nog geen zes maanden bij de eerste werkgever te zijn gebleven.

Vooral vrouwen ontevreden

De belangrijkste bronnen van ontevredenheid zijn doorgroeimogelijkheden en de bedrijfscultuur. Opvallend is dat dit veel vaker geldt voor vrouwen: zij zijn, vooral door deze twee factoren, veel vaker ontevreden in de huidige baan (65%) dan mannen (35%). Andere veelgenoemde bronnen van ontevredenheid zijn begeleiding (48% van de respondenten), salaris (37,5%) en collega’s (25%). Over de inhoud van de baan zelf is de ontevredenheid opvallend klein.

ontevredenheid oorzaken

‘Deze cijfers liegen er niet om’, zegt Vincent Karremans, mede-oprichter van Magnet.me. ‘De zogeheten baanmobiliteit is fors. Veel forser dan werkgevers wenselijk vinden. Zij willen young professionals gemiddeld graag minstens 3 jaar vasthouden. Maar de helft van de ondervraagden verwacht de komende 2 jaar (opnieuw) van werkgever te veranderen. Er is dus een behoorlijke mismatch in de markt.’

Recruiters weten het best

En het gekke is: recruiters weten dit best. Althans: er zijn voor het onderzoek niet alleen een dikke 300 starters ondervraagd, maar ook een kleine 100 recruiters. En die geven in meerderheid aan dat de doorgroeimogelijkheden, begeleiding en bedrijfscultuur van hun organisatie wel eens de oorzaak kan zijn van ontevredenheid bij de nieuw geworven jongeren. Dus: ze kennen de redenen wél. Ze overschatten ze over het algemeen zelfs nog een beetje. Het lukt ze alleen niet om die oorzaken van ontevredenheid weg te nemen.

ontevredenheid volgens recruiters

Hoe komt dat toch, vraagt Karremans zich daarom nadrukkelijk af. ‘De perfecte match wordt nog steeds niet altijd gerealiseerd. Per bedrijf en per werknemer zal moeten worden bekeken of de wensen en verwachtingen realistisch zijn en of er verbetering mogelijk is. Want als bedrijven aan hun eigen recruitment- en retentiedoelstellingen willen voldoen, zal er wel iets moeten veranderen.’ Zoals? ‘Wat we recruiters in algemene zin aanraden om een realistisch beeld te schetsen van hun bedrijfscultuur. Dat kan bijvoorbeeld al met een kantoorfoto in de vacature.’

Verder opvallend: 10 uur voorbereiding

Verder opvallend in het onderzoek:

  • Ruim 22 procent van de respondenten gaf aan ongelukkig te zijn met zijn of haar huidige baan. Vrouwen zijn daarbij significant vaker ongelukkig met hun eerste baan.
  • Bijna 49 procent van de respondenten gaf aan hun huidige baan gevonden te hebben via hun eigen netwerk.
  • Gemiddeld steken starters zo’n 10 uur in het vergaren van informatie over een potentiële eerste baan en werkgever. In deze 10 uur zit ook de tijd die besteed wordt aan ‘bakjes koffie doen’, oriënterende gesprekken en andere netwerkactiviteiten.

ontevredenheid onderzoek magnet.me 10 uur

  • Ruim 25% van de respondenten heeft stage gelopen bij zijn of haar eerste werkgever. Opvallend: als wordt gevraagd of het beeld dat ze vooraf hadden van hun eerste werkgever klopt, antwoorden ex-stagiairs nauwelijks vaker dat dat het geval is. Zowel over de functie als over de werkgever klopt bij hen het beeld ongeveer even vaak als bij starters die het zonder zo’n stage hebben moeten stellen.

Meer weten?

Meer weten over hoe je wél jong talent voor langere tijd aan je kunt verbinden? Tijdens de Leergang Recruitment van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie is er uitgebreid aandacht voor. In deze praktische recruitmentopleiding leer je alles om kandidaten te vinden en in beweging te brengen, uitgaande van je eigen recruitmentkracht.

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners