De 17 meest opmerkelijke feiten over uitzendkrachten in Nederland

In 2018 waren in Nederland maar liefst 834.790 uitzendkrachten in Nederland actief, zo’n 10 procent van alle werkenden. En bijna de helft van hen werkt meer dan 36 uur in de week. Niet gedacht? Dit zijn nog 17 opmerkelijke feiten over uitzendwerk…

Peter Boerman Op 17 december 2019
Gem. leestijd 4 min 2382x gelezen
Deel dit artikel:
De 17 meest opmerkelijke feiten over uitzendkrachten in Nederland

Volgend jaar komt minister Koolmees met de evaluatie van het uitzendregime en brengt de commissie-Borstlap haar advies uit over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Om eventuele kritiek voor te zijn, heeft de ABU (de Algemene Bond Uitzendondernemingen) maar vast wat feiten op een rij gezet over uitzendkrachten, gebaseerd op onderzoeken van onder meer KBA Nijmegen, Blauw Research/Muzus, SEO, CBS, SCP en TNO. Die feiten zijn verschenen in een aparte factsheet, waarin best een paar dingen opvallen. We zetten de belangrijkste even op een rij:

 • In 2018 waren maar liefst 834.790 uitzendkrachten aan de slag (nieuwere cijfers nog niet voorhanden).
 • De uitzendbranche heeft 16% van de banen van de Banenafspraak gerealiseerd.
 • 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk gevonden.
 • Voor 32% van de WW’ers, die weer aan het werk gaan, is het uitzendbureau de toegang naar de arbeidsmarkt.
 • Van de WW’ers die een uitzendbaan vonden, is 3 jaar later nog 79% aan het werk.
 • 21 miljard euro is de bijdrage van uitzendkrachten aan ons nationaal inkomen: meer dan 3%, aldus het CBS.
 • Zonder uitzendwerk zouden er 34.000 meer werklozen zijn, aldus SEO. Ook zouden dan zouden bijna 19.000 voormalige uitzendkrachten zwart aan het werk zijn.

Veel scholieren, weinig armen

 • Van de uitzendkrachten in Nederland is 22% scholier.
 • De grootste groep uitzendkrachten (26%) ontvangt een basisuurloon (gebaseerd op 40 uur, exclusief bijzondere beloningen, toeslagen en overwerkloon) dat tussen de 1,1 en 1,3 keer ligt van het wettelijk minimumloon (WML). 9% heeft een basisuurloon van precies het WML en 20% heeft een basisuurloon tussen de 1,3 en 1,5 keer het WML. Van 9% van de uitzendkrachten is het basisuurloon meer dan 2 keer het wettelijk minimumloon.
 • Het aandeel uitzendkrachten dat in armoede leeft is niet significant veel hoger dan het landelijk gemiddelde: 5,8% versus 4,6%.
 • 57% van de uitzendkrachten ziet uitzendwerk als opstap naar vast werk. Nog eens 14% doet het vooral om ervaring op te doen voor een ‘droombaan’.
 • 70% van de uitzendkrachten wil in de nabije toekomst als uitzendkracht blijven werken (Bron: Blauw Research/Muzus, 2019).

Aantal uitzendkrachten niet erg in de lift

 • De flexibele schil mag de afgelopen jaren erg zijn gegroeid, dat geldt nauwelijks voor het aantal uitzendkrachten. Ze maken nu al een paar jaar ongeveer 3,3% van de werkzame beroepsbevolking uit, terwijl het aantal flexkrachten – op welke manier dan ook – sinds 2003 bijna verdubbelde tot ruim 3 miljoen.
 • Van de 834.790 uitzendkrachten in 2018 was 21% hoogopgeleid, 36% ouder dan 35 jaar, 40% vrouw en had 23% een niet-westerse migratieachtergrond.
 • Vooral het aantal Poolse uitzendkrachten groeide sterk, van 17.774 in 2007 tot 64.544 in 2018. In dezelfde tijd groeide het aantal Roemeense en Bulgaarse uitzendkrachten trouwens zelfs met 1.200%, van 1.416 naar 16.831.
 • Uitzendwerk biedt gemiddeld een grote kans op snelle werkhervatting. Van de uitzendkrachten met een WW-uitkering vindt 79% binnen een jaar een nieuwe baan. Bij mensen die voorheen een vast dienstverband hadden, is dit 45%.
 • Het aandeel uitzendkrachten dat een vaste baan bij de opdrachtgever krijgt, lag in 2007 op 27%. Nu ligt het op 16%.

Dringend appel

De factsheet is duidelijk bedoeld om het belang van uitzendwerk te onderstrepen. Dat geeft ABU-directeur Jurriën Koops ook grif toe. ‘Uitzendwerk maakt het verschil tussen meedoen en niet-meedoen in de maatschappij’, zegt hij. Toch is hij ook kritisch naar de eigen branche. ‘De uitzendbranche heeft een kwaliteitsimpuls nodig’, zegt hij bijvoorbeeld. ‘Door de lage toetredingsdrempel is er een ongebreidelde groei geweest van het aantal uitzendbureaus. Het grootste deel daarvan is niet gecertificeerd en wordt niet of nauwelijks gecontroleerd door de overheid. Wij pleiten daarom voor een effectieve en sluitende aanpak om de problemen aan te pakken en de kwaliteit van uitzendondernemingen te verbeteren. Wij zullen daar zelf het voortouw in nemen met het aanscherpen van de kwaliteitseisen.’

‘Door de lage toetredingsdrempel is er een ongebreidelde groei geweest van het aantal uitzendbureaus.’

En daarbij pleit hij meteen ook voor een aanpak van ‘ongereguleerde flexibele arbeid’, zoals hij het noemt. ‘Om als uitzendbranche toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden, zijn een gelijk speelveld, heldere en robuuste regels en effectieve handhaving broodnodig. Alleen zo kan de uitzendbranche zijn rol goed blijven vervullen en verder invulling geven aan goed werkgeverschap.’ Dat is in het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt, het bedrijfsleven én de uitzendkrachten, aldus Koops. ‘We doen dan ook een dringend appel op minister Koolmees om de rol van uitzendwerk te borgen.’ Wordt volgend jaar dus ongetwijfeld vervolgd…

Meer weten?

Op 28 januari 2020 vindt het tweede Werf& Jaarcongres voor Bureaurecruitment plaats. Daar worden alle trends en ontwikkelingen besproken die het werk raken van iedereen die zich professioneel bezighoudt met arbeidsbemiddeling.

Ticket kopen? Dat kan hier. Of leer hier de hele factsheet van de ABU.

meer gemak

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners