Deze 6 termen móét je kennen als je een kennismigrant wilt aantrekken

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het verleidelijk om ook over de grens te zoeken naar talent. Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je een kennismigrant wil aantrekken? Een nieuwe whitepaper somt het handig op.

Peter Boerman Op 08 mei 2023
Gem. leestijd 4 min 516x gelezen
Deel dit artikel:
Deze 6 termen móét je kennen als je een kennismigrant wilt aantrekken

Arbeidsmigratie is bepaald niet makkelijk in Nederland. Maar gaat het om een kennismigrant, dan is het een heel ander verhaal. De Nederlandse regeling voor kennismigranten is een van de gunstigste in de hele EU. Een kennismigrant van buiten de EU is relatief snel en makkelijk naar Nederland te krijgen, en de voorwaarden voor een verblijf zijn duidelijk en eenvoudig. Toch komt er natuurlijk heel wat bij kijken. Waar moet je op letten als je een kennismigrant wil inschakelen? Een nieuwe whitepaper van het gespecialiseerde Undutchables somt het handig op. Wij halen er 6 termen uit die je zeker moet kennen als je hiermee begint:

#1. Erkende referent 

Voordat je een kennismigrant in dienst kunt nemen, moet je als bedrijf door de IND erkend zijn als referent (of in het Engels: sponsor). Bij de aanvraag als ‘erkend referent‘ bekijkt de IND dan de betrouwbaarheid en continuïteit van je bedrijf. Erkenning kost 4.326 euro, maar voor onder meer kleinere organisaties zijn de tarieven lager. Klik hier voor een openbaar register met alle door de IND erkende referenten in Nederland.

#2. Informatieplicht

Is je bedrijf eenmaal erkend als referent, dan gelden drie plichten: de administratieplicht, de informatieplicht en de zorgplicht. Zo moet je binnen 28 dagen relevante wijzigingen zoals een verhuizing aan de IND melden, en wijst de zorgplicht je onder meer erop dat je zorgvuldige recruitment en selectie van de kennismigrant uitvoert. Ook zegt de zorgplicht dat je de kennismigrant volledig moet informeren over alle voorwaarden om in Nederland te mogen wonen. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot een waarschuwing, een boete opgelegd door de IND, of zelfs intrekking of schorsing van de erkenning.

#3. Looncriterium

Belangrijkste drempel om een kennismigrant aan te trekken, is het zogeheten ‘looncriterium‘. Dit is het bedrag dat je de nieuwe medewerker minimaal per maand moet betalen, en ligt dit jaar op 5.008 euro, voor een kennismigrant van boven de 30 jaar. Trek je een jongere kennismigrant aan, dan geldt een bruto salarisgrens van 3.672 euro (exclusief 8% vakantietoeslag). Voor buitenlandse gediplomeerden met een verlaagd looncriterium geldt een brutoloongrens van 2.631 euro (exclusief 8% vakantietoeslag) per maand tijdens de eerste 3 jaar na afstuderen.

Als een start-up kan aantonen dat de kennismigrant essentieel is voor de groei van het bedrijf, geldt een lager looncriterium.

Sinds 1 juni 2021 is dit verlaagde looncriterium niet alleen van toepassing voor wie in Nederland is afgestudeerd, maar ook op werknemers van start-ups: als de start-up kan aantonen dat de beoogde kennismigrant essentieel is voor de groei of ontwikkeling van het bedrijf, geldt voortaan een lager looncriterium dan dat waaraan kennismigranten normaal gesproken moeten voldoen. In dat geval moet de kennismigrant wel een aandeel verwerven in de onderneming.

#4. Zoekjaar

Studenten van buiten de EU die afstuderen (of promoveren) aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs hebben een jaar de tijd om een baan te vinden als kennismigrant. Tijdens dit zogenoemde zoekjaar heeft iemand dan vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat er geen looncriterium is en dat een werkgever geen tewerkstellingsvergunning voor hen hoeft aan te vragen. Bovendien is het verlaagde looncriterium (dat van een afgestudeerde in/buiten NL) van toepassing als je in dat jaar als kennismigrant een baan vindt. Dit kan een werkgever stimuleren om hen in dienst te nemen.

#5. Blauwe kaart

Sinds juni 2011 is het mogelijk een Blauwe Kaart aan te vragen, een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats met een niet-EU nationaliteit. Als erkende referent kun je dan sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor werknemers en hun gezin. Erkenning is niet verplicht bij de EU Blue Card. Om ervoor in aanmerking te komen, gelden wel meer voorwaarden. Zo geldt een bruto salarisgrens van 5.867 euro per maand (ex. 8% vakantiegeld), en de eis van een afgeronde hogere opleiding. Met de blauwe kaart kan de arbeidsmigrant dan wel weer in meerdere EU-lidstaten werken.

#6. De 30%-regeling

En zo komen we bij de zesde belangrijke term als het gaat om kennismigranten: de 30%-regeling. Die draait erom dat werknemers uit het buitenland, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon géén belasting hoeven te betalen. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers deze 30%-regeling overigens nog maar 5 jaar gebruiken, en vanaf 2024 wordt de regeling nog verder versoberd.

Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers de 30%-regeling nog maar 5 jaar gebruiken.

De regeling is ook bekend als extraterritoriale kostenregeling voor ingekomen werknemers (EKIW). Hierdoor kan een werkgever een kennismigrant 30% van het loon inclusief toeslagen verstrekken als vrije compensatie voor de kosten die hij of zij maakt om hier te wonen. De 30%-regeling geldt zowel voor de gedetacheerde als de ingekomen werknemer, voor wie de werkgever dan weer een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. De 30%-regeling geldt alleen voor mensen die in de 24 maanden voorafgaand aan hun eerste werkdag in Nederland meer dan 16 maanden op ruim 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

Meer weten?

In de whitepaper staan alle regelingen nog eens uitputtend opgesomd:

Whitepaper Kennismigrant

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners