De maand in werving: 7 dingen die ons opvielen in november

Wat gebeurde er de afgelopen maand in recruitment? Werf& geeft dit jaar aan het eind van elke maand een overzicht. Zo pikten we er ook in november weer 7 opvallende trends en ontwikkelingen uit.

Peter Boerman Op 29 november 2019
Gem. leestijd 6 min 658x gelezen
Deel dit artikel:
De maand in werving: 7 dingen die ons opvielen in november

Racisme op en en rond de voetbalvelden, noodweer in Italië en Frankrijk, een vergeetachtig kabinet, 100 op de snelwegen en een wachtgeld-snoepende VVD-fractievoorzitter: ook in november was er weer volop bijzonder nieuws. Maar wat gebeurde er allemaal in de wereld van werving en selectie dat we niet mogen vergeten?

#1. Schaarste bereikt nu zelfs burgemeesters

Dat bijna geen enkele groep op de arbeidsmarkt ontkomt aan schaarste, is inmiddels bekend. Maar het treft nu zelfs het ambt van de burgemeester. Volgens Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel, lopen er momenteel zelfs zóveel vacatures voor burgemeestersposten dat zich in sommige gemeentes te weinig goede kandidaten melden, zegt hij in VNG Magazine.

‘Er zijn nu zóveel vacatures voor burgemeester dat zich in sommige gemeentes te weinig goede kandidaten melden.’

andries heidemaIn de gemeente Twenterand was de respons op de sollicitatieprocedure zelfs te laag om ‘een goed gedragen keuze’ te maken, meldt ook Tubantia. Heidema (foto) heeft daarna besloten de procedure stop te zetten, en de vacature pas weer in het voorjaar van 2020 opnieuw open te zetten. Tot die tijd mag waarnemend burgemeester Annelies van der Kolk haar tijdelijke baan in Twente dus nog even voortzetten.

#2. ‘Volop gender-bias in selectie universiteiten’

Het besluit van de TU/Eindhoven om zich een half jaar lang louter op vrouwelijke kandidaten te richten haalde eerder dit jaar landelijk het nieuws. Maar dat besluit komt bepaald niet uit de lucht vallen, blijkt uit het promotieonderzoek waarop Channah Herschberg (32, foto) deze maand promoveerde. Haar conclusie: stereotypen, vooroordelen en genderpraktijken in selectiecommissies belemmeren op veel universiteiten nog steeds de doorstroming van vrouwen naar de wetenschappelijke top. ‘Het gaat om subtiele processen, waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. Ik zag het zelf soms ook niet, terwijl het voor mijn neus gebeurde. Pas achteraf, bij analyses van selectiegesprekken, ontdekte ik het patroon. Best schokkend’, zei ze erover tegen NRC.

maand in werving

Het was sowieso al een maand van aandacht voor de selectieprocessen aan onze academia. Onder de noemer ‘Ruimte voor ieders talent’ kwam universiteitenvereniging VSNU namelijk begin november ook nog met een plan om wetenschappers minder te beoordelen op hun aantal publicaties, maar meer op hun samenwerking, de bijdrage aan de samenleving, en de kwaliteit van het onderwijs. ‘We willen dat je ook hoogleraar kunt worden als je, bijvoorbeeld, heel goed bent in onderwijs’, aldus Rianne Letschert, rector van de Universiteit Maastricht en een van de initiatiefnemers van het plan. Hoe dat precies in werving en selectie gaat doorklinken is nog even afwachten. ‘Dit plan is pas stap 1 van 100’, aldus Letschert. Maar de aandacht dat het anders moet is er dus in elk geval al wel…

#3. Lego zoekt bouwmeester

In het kader van bijzondere selectieprocedures: Lego zoekt een heuse Master Model Builder in Nederland. Er zijn wereldwijd maar 26 andere medewerkers die deze titel dragen, maar nu is dus ook het volgend jaar te openen Legoland Discovery Centre in Scheveningen er naar eentje op zoek. En zo’n zoektocht verloopt niet met een sollicitatiebrief en een cv, zoals je kunt verwachten. Nee, dat gebeurt met een heuse ‘auditiedag‘, op woensdag 11 december, waar de overgebleven 20 kandidaten in het openbaar de strijd tegen elkaar zullen opnemen.

Het functieprofiel rept over workshops houden voor kinderen en presentaties geven.

Wat moet je allemaal kunnen om kans te maken? Het functieprofiel rept in elk geval over het houden van workshops voor kinderen en bedrijven tot het geven van presentaties voor publiek. En niet te missen natuurlijk: bouwen met legosteentjes. Geïnteresseerd? Helaas, de sollicitatieprocedure sloot op 18 november…

#4. Ouderen vaker aan een baan

Goed en slecht nieuws voor ouderen op de arbeidsmarkt. Om met het goede nieuws te beginnen: waarschijnlijk vooral dankzij de krappe arbeidsmarkt lijken steeds meer werkgevers ze een (nieuwe) kans te geven. Van alle groepen werkenden dikte de groep van mensen boven de 55 jaar zelfs het sterkst aan, meldt het CBS. Werkte 5 jaar geleden nog maar net 1,3 miljoen mensen van boven de 55, nu is dat opgelopen tot meer dan 1,6 miljoen.

Van alle groepen werkenden dikte de groep 55-plussers het sterkst aan.

Het slechte nieuws: raken ouderen eenmaal werkloos, dan wordt het steeds moeilijker ze terug het arbeidsproces in te krijgen. Zo bleek deze maand bijvoorbeeld uit het OVAL outplacement onderzoek dat slechts 47 procent van de outplacementtrajecten van mensen boven de 57 jaar succesvol is. Dat is een daling van bijna 10 procent vergeleken met 2 jaar geleden, en een stuk minder dan het gemiddelde van 73 procent aan succesvolle trajecten. En dat in de huidige krappe arbeidsmarkt.

#5. Participatiewet ‘faliekante mislukking’

Nog meer nieuws rondom mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt kwam van het SCP. In een ‘eindevaluatie‘ van de 4 jaar geleden ingevoerde Participatiewet komt het Planbureau tot de verbijsterende conclusie dat de doelstellingen nauwelijks gehaald zijn. Kansarme mensen met een uitkering worden nog steeds nauwelijks aan een baan geholpen, aldus de onderzoekers. De wet is dan ook aan te merken als een ‘faliekante mislukking’, zo reageerde onder meer vakbond CNV op het nieuws.

De wet heeft het niet eenvoudiger gemaakt en veel van de beoogde mensen worden niet bereikt.

De Participatiewet had het voor werkgevers overzichtelijker en makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarmee verdwenen de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Maar het tegendeel is waar gebleken. De overgang naar één wet heeft het zeker niet eenvoudiger gemaakt en veel van de beoogde mensen worden niet bereikt.

#6. Tekort aan dominees dreigt

En nog een bijzondere beroepsgroep over wie deze maand schaarste-nieuws naar buiten kwam: de dominees. Bijna de helft van de PKN-predikanten gaat de komende 10 jaar met pensioen, en vervangers staan nauwelijks klaar, zo inventariseerde Trouw. Daarmee dreigt een flink predikantentekort. De PKN raakt weliswaar elk jaar een flink aantal leden kwijt, maar de snelheid waarmee predikanten de komende 10 jaar met pensioen gaan ligt een stuk hoger. De overgebleven dominees zullen dan per persoon veel meer gelovigen moeten bedienen. En je ziet nu al ‘dat veel jonge predikanten uitvallen met burn-outverschijnselen’, aldus Hans van Ark, manager kerk en werk bij de PKN.

‘Je ziet nu al dat veel jonge predikanten uitvallen met burn-outverschijnselen.’

Het landelijk bestuur van de PKN bezint zich dit jaar daarom verder op het ambt van predikant. De vraag is met name of voorgangers een academische opleiding nodig hebben, of dat een kortere scholing buiten de universiteit zou kunnen volstaan. Besluiten daarover worden volgend jaar verwacht. Eerder dit jaar werd ook al een uitgebreide campagne rondom het vak gelanceerd. Dit onder de noemer ‘Je komt als geroepen’.

je komt als geroepen november breed

#7. Ook volop krapte in callcenters

Een groep werknemers waar er meer van zijn, maar die desondanks ook grote schaarste kent, is die van de callcentermedewerkers. Zowel brancheorganisatie Klantenservice Federatie als het UWV luidden hierover in november de noodklok. Zo’n 62 procent van de ondervraagde ondernemers zegt in de eerste drie kwartalen van dit jaar met een tekort aan personeel te kampen. Dat was 2 jaar geleden rond deze tijd nog 33 procent. ‘Inmiddels is de arbeidsmarkt voor klantcontactberoepen in bijna heel Nederland krap’, aldus UWV-arbeidsmarktadviseur Lisan van den Beukel.

Begin 2016 stonden er bijna 4.500 functies open, het eerste kwartaal dit jaar waren dat er al 8.000.

Het aantal beroepen dat op een of andere manier te maken heeft met klantcontact is de afgelopen jaren gestegen naar zo’n 154.000. Dat is bijna 2 procent van de beroepsbevolking. En het aantal vacatures in zogenoemde klantcontactberoepen stijgt nog altijd. Begin 2016 stonden er bijna 4.500 functies open. Het eerste kwartaal dit jaar waren dat er al 8.000, een toename van 79 procent. Beeldvorming is één van de grote moeilijkheden in het vak. ‘Mensen hebben bij werk in deze branche vaak het idee dat je door deze mensen altijd tijdens het avondeten wordt gebeld. Maar dat wordt juist steeds minder’, zegt Van den Beukel.

#8. Cartoon van de maand

Bron: van9tot5

Meer trends?

In de rubriek ‘De maand in werving’ belichten we belangrijke trends en ontwikkelingen die voor iedereen actief in de wereld van werving en selectie van belang zijn. Iets gemist? Meld het ons!

Lees ook:

 

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners