HR & AI congres - 7 september 2023

Informatie

ChatGPT, GPT’s en AI gaan grote impact hebben op organisaties en in het bijzonder op het werkveld van HR(M). Niet alleen voor Instroom, Doorstoom -en ook door automatisering op- Uitstroom, maar ook op reskilling, training en opleiding (L&D), juridische zaken, strategische personeelsplanning en veel meer.

HRM zal de weg moeten gaan leiden in organisaties over de impact die AI heeft op de business, werkzaamheden, ontwikkelingen, de kansen en de gevaren. Als niet al nu, dan in de komende weken en maanden zal het werkgebied veranderen door ChatGPT, Copilot, Bard en vele andere toepassingen in ons dagelijks werk

In dit speciale HR & AI congres (de impact van ChatGPT en AI op het vakgebied HRM), wordt de breedte van de ontwikkeling geschetst in relatie tot het HR-Vakgebied. Expliciet wordt stil gestaan bij:

Introductie AI, ChatGPT, LLM, Generatieve AI en actuele ontwikkelingen; AI verandert de wereld. Large Language Models (LLM’s) zoals ChatGPT van OpenAI, maken complexe interacties in menselijke taal mogelijk. Deze technologie wordt steeds vaker gebruikt en vormt de voorhoede van AI-innovatie. Maar wat is het nu precies? En wat kun je ermee?

AI & L&D: Reskilling en upskilling; AI kan L&D verrijken door gepersonaliseerde leertrajecten, maar het is ook noodzakelijk om werknemers te reskillen en upskillen om mee te kunnen gaan met AI-veranderingen. Wat betekent dit voor doorgroeien binnen organisaties, ontwikkelplannen en successieplanning?

AI & Strategische personeelsplanning; AI kan bijdragen aan een effectievere strategische personeelsplanning door data-analyse en voorspellende modellen. Tegelijkertijd verandert het de eisen aan vaardigheden en rollen binnen de organisatie en moet het inspelen op de vast/flex ontwikkeling en de verdere internationalisering. Waar liggen de mogelijkheden?

AI in werving en selectie; AI verhoogt efficiency van recruitment automatisering van talent bereiken, identificeren, matchen, screening en selectie. Welke kansen en valkuilen zijn er?

Automatisering van banen door AI; AI en automatisering zullen sommige banen overbodig maken en tegelijkertijd zullen ook veel nieuwe banen en business modellen ontstaan. Dit vraagt om een proactieve benadering van arbeidsverandering en herverdeling van menselijke vaardigheden.

AI en de impact op mensen en de organisatie; AI transformeert organisaties, van operationele processen tot besluitvorming. De impact op mensen, van werkbelasting tot werkplezier, moet zorgvuldig worden beheerd om de menselijke factor in het tijdperk van AI te waarborgen.

Juridische aspecten van AI; AI roept juridische vragen op, zoals privacy, gegevensbeheer en verantwoordelijkheid. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van regelgeving en ethische richtlijnen om compliant te blijven.

Koop jouw ticket

Programma

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
HR & AI congres
HR & AI congres
HR & AI congres
U bent vanaf 12:00 van harte welkom.
Inlooplunch
12:00 - 12:45

Om 12:45 trapt Dorien Waasdorp het congres af.
Aftrap door ‘master of ceremonie’ Dorien Waasdorp
Dorien Waasdorp

Van data naar AI: hoe technologie ons werkveld transformeert.
"Inleiding op AI, Chat GPT" door Marijn Markus
13:00 - 13:45
Marijn Markus
Capgemini

Hoe interne talentenmarktplaatsen en AI helpen bij het opknippen en skills-based herverdelen van werkzaamheden. En hoe te implementeren!
"AI als aanjager van interne mobiliteit" door Laurens Waling
13:45 - 14:30
Laurens Waling

Arbeidsmarktkrapte noodzaakt bedrijven om naar de interne verspilling van talent te kijken. Knip werkzaamheden op in rollen, projecten en taken en vind de verborgen capaciteit onder je medewerkers met skills-based matching. AI maakt het mogelijk iedereen slimmer in te zetten; talent on-the-job te ontwikkelen en een aantrekkelijke werkgever te worden.

Benieuwd naar voorbeelden van werkgevers die het werk anders verdelen, talent beter benutten en daarmee het werkgeluk, de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid opkrikken? Spreker Laurens Waling was betrokken bij meer dan 50 implementaties van interne en regionale talentenmarktplaatsen.

Break
14:30 - 15:00

AI & ChatGPT in relatie tot instroom, doorstroom en uitstroom.
"AI & ChatGPT in relatie tot instroom, doorstroom en uitstroom" door Geert-Jan Waasdorp
15:00 - 15:45
Geert-Jan Waasdorp
Intelligence Group

AI & ChatGPT in relatie tot instroom, doorstroom en uitstroom. Hoe verandert het processen? Wat is de relatie tot skills en strategic workforce planning én welke impact heeft het?

Best practice door Kevin Hoogland
15:45 - 16:20
Kevin Hoogland
Grow step

De juridische kansen en bedreigingen.
"AI & ChatGPT en legal" door Inge Brattinga
16:20 - 17:00
Inge Brattinga
VRF advocaten

Inge Brattinga van VRF Advocaten verzorgt een keynote over de juridische kanten (zowel kansen als bedreigingen) van AI en zorgt ervoor dat AI niet Skynet 2.0 wordt.

Hoe gaat AI, HR en businesses veranderen. HR takes the lead.
"Hoe gaat AI, HR en businesses veranderen. HR takes the lead" door Dorien Waasdorp
Dorien Waasdorp

Afronding

HR & AI congres
Compagnon
ToTalent.eu
Intelligence Group
Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Locatie

Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
Breukelen
Nederland
  • Openbaar vervoer
    Ook met de trein zijn wij prima te bereiken. U neemt daarvoor een rechtstreekse trein uit de richtingen: Amsterdam (32 min) Schiphol (35 min/1 overstap) Utrecht (12 min) Rotterdam (46 min) U stapt uit op NS-station Breukelen. Vervolgens is het slechts 2 minuten lopen naar ons hotel.
  • Parkeren
    Van der Valk Hotel Breukelen is gelegen direct naast de snelweg A2 (Utrecht - Amsterdam), bij afslag nummer 5. De parkeerplaats biedt ruimte aan 450 auto's en is voor gasten gratis.