Wensen werkzoekenden: salaris, één landelijke vacaturesite, en een duidelijke procedure

Wat zijn de wensen van werkzoekenden? Anoniem solliciteren scoort daarbij niet hoog. Wel: salaris in de vacature, een duidelijke sollicitatieprocedure, en helder omschreven taken. En, opvallend: graag één alles overkoepelende vacaturesite.

Peter Boerman Op 14 mei 2021
Gem. leestijd 5 min 1309x gelezen
Deel dit artikel:
Wensen werkzoekenden: salaris, één landelijke vacaturesite, en een duidelijke procedure

Was will der werkzoekende? Zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt, en vacatures steeds moeilijker vervuld raken, een belangrijke vraag. Reden voor Intelligence Group om die vraag eens te onderzoeken. Daarvoor werden 2.716 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking bevraagd over hun wensen mochten ze een nieuwe baan zoeken, waarna hun antwoorden zijn uitgesplitst naar verschillende doelgroepen, zoals laatstejaars studenten en werklozen.

Als er iets is dat werkzoekenden willen, dan is het wel: duidelijkheid.

De resultaten overziend blijkt in de eerste plaats duidelijkheid zeer gewenst. Zo staan het salaris en de arbeidsvoorwaarden bovenaan het verlanglijstje van wat werkzoekenden wensen terug te zien in vacatures. Nu is dat nog vaak een taboe, en vermeldt drie kwart van de vacatures hier (vrijwel) niets over, behalve hooguit iets vaags als ‘marktconfom’.

Hoe ziet de procedure eruit?

Maar niet alleen qua salaris, ook op andere gebieden hebben werkzoekenden wensen qua duidelijkheid. Zo spreken velen hun behoefte uit aan meer informatie over het proces van solliciteren, en over een concrete omschrijving van de inhoud van het werk. Opvallend is dat deze wensen vooral leven onder laatstejaars studenten: 40% van hen zegt hieraan behoefte te hebben, tegen 34% gemiddeld. Ook over het sollicitatieproces wensen laatstejaars relatief vaker duidelijkheid dan de andere groepen: 34% tegenover 26% gemiddeld.

Meer dan 1 op de 3 laatstejaars wil graag helderheid over de procedure.

Om nog even bij de laatstejaars studenten te blijven: zij zouden er ook relatief vaker blij mee zijn als er in Nederland één gezamenlijke vacaturesite zou zijn, waarop álle vacatures te vinden zijn. En zij spreken ook relatief vaker de wens uit al bij de vacature een test te kunnen afleggen om meteen duidelijk te krijgen of zij wel of niet bij de vacature passen.

Leeftijd geen bezwaar

De studenten maakt het aan de andere kant weer weinig uit of de werkgever kijkt naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. Slechts 15% van hen zegt het fijn te vinden als de werkgevers dat niet zouden doen, tegenover het totale gemiddelde van 22%. Niet zo gek ook natuurlijk, gezien het soort vacatures waar deze groep op solliciteert en hun relatief jonge leeftijd en hoge opleiding.

Iets als ‘anoniem solliciteren’ is voor deze groep nauwelijks een oplossing.

Ook iets als ‘anoniem solliciteren’ is voor deze groep nauwelijks een issue. Slechts 6% van hen geeft aan dat deze optie het vinden van een nieuwe baan of werkgever makkelijker zou maken, precies evenveel als het gemiddelde van alle respondenten. Omgedraaid houdt dat in dat 94% van alle respondenten het dus géén interessante optie vindt, ondanks dat het thema de afgelopen tijd regelmatig aandacht kreeg.

Werklozen zien meer in anoniem solliciteren

Wordt alleen gekeken naar de groep werklozen, dan zijn de wensen om níet te letten op leeftijd, geslacht en opleidingsniveau overigens wel duidelijk hoger. Niet alleen zegt zo’n 9% hier wel iets te zien in anoniem solliciteren, ook spreekt bijna 1 op de 3 de wens uit dat werkgevers minder op de genoemde kenmerken zouden selecteren. Iets wat waarschijnlijk ook met hun leeftijd te maken heeft.

Bijna 1 op de 3 werklozen wil dat werkgevers minder selecteren op leeftijd, geslacht en opleiding.

Ook opvallend: werklozen geven relatief vaker dan andere groepen aan het heel fijn te vinden als er geen motivatiebrief meer nodig is. Het lijkt er dus op dat deze groep vaker vreest dat zo’n brief hun kansen op de arbeidsmarkt belemmert in plaats van ten goede komt. Aan duidelijkheid over hun mogelijke salaris heeft deze groep dan weer relatief minder moeite, net als aan de optie om het bruto/netto salaris uit te rekenen.

Een nieuwe baan of werkgever vinden zou makkelijker zijn als

Allen Werkenden Laatstejaars studenten Werklozen
Aantal respondenten 2.716 2220 220 276
…Salaris en arbeidsvoorwaarden vermeld staan in de vacature 44% 46% 37% 30%

…Inhoud en taken van het werk concreet en overzichtelijk zijn beschreven

34% 34% 40% 32%
…Er één vacaturesite zou zijn in Nederland met alle vacatures 27% 26% 35% 27%
…Duidelijkheid is over de procedure/het sollicitatieproces 26% 25% 34% 25%
…Ik mijn salaris bruto-netto kan uitrekenen 24% 25% 24% 18%
…Werkgevers niet kijken en vragen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau 22% 22% 15% 31%
…Vacatures een test hebben zodat ik kan zien dat ik op de vacature pas 21% 19% 29% 29%
…Er geen motivatiebrief meer nodig is 19% 20% 14% 22%
…Alle vacatures eenzelfde opzet hadden en daarvoor goed vergelijkbaar zijn 13% 13% 19% 13%
…Er standaard cv input wordt gevraagd die iedereen (minimaal) moet gebruiken 11% 11% 12% 11%
…Ik weet wie mijn toekomstige collega’s worden 11% 11% 9% 9%
…Ik weet welke bureaus bemiddelen in mijn vakgebied 10% 9% 15% 8%
…Inhoud en taken van het werk uitvoerig worden voorgedaan in een filmpje 8% 8% 10% 10%
…Bekend is wie de sollicitatiegesprekken doen 7% 7% 9% 9%
…Ik weet waar mijn vakgenoten zich bevinden online (groepen op diverse social media kanalen, webinars) en offline (communities, events, meet-up) 6% 5% 9% 8%
…Dat ik anoniem kan solliciteren 5% 5% 6% 9%

Bron

Een eerlijke kans op de arbeidsmarkt

De respondenten kregen ook vragen over hoe zij denken dat ze meer kans op de arbeidsmarkt zouden maken. Hier komt duidelijk naar voren dat ze selectie op skills en vaardigheden als zeer belangrijk zien: het staat met 38% bovenaan de lijst. Daarnaast wensen ze bijvoorbeeld meer kennis van welke vragen tijdens een sollicitatie gesteld worden en waar relevante vacatures te vinden zijn.

Selectie op skills en vaardigheden staat met 38% bovenaan de wensenlijst.

Verder is te zien dat vooral de laatstejaars studenten onzeker zijn over hun kansen. Zij weten bijvoorbeeld niet welke vragen ze zelf moeten stellen en gemiddeld genomen ligt hun zelfvertrouwen laag. Ze willen ook vaker weten hoe ze moeten netwerken en waarop recruiters letten. De ondervraagde werklozen daarentegen zeggen relatief veel vaker hun vakmanschap te willen tonen. Ook heeft een relatief groot deel van hen de wens om eerst een week stage te lopen bij de eventuele nieuwe baas, waarmee ze opnieuw laten zien dat ze aannemen op basis van skills erg belangrijk vinden.

Ik zou meer kans maken op de arbeidsmarkt als ik

Allen Werkenden Laatstejaars studenten Werklozen
Aantal respondenten 2.716 2220 220 276
…Werd aangenomen op basis van mijn skills en vaardigheden 38% 39% 32% 41%
…Mezelf beter zou kunnen verkopen/sterke pitch heb
22% 23% 23% 18%
…Weet welke vragen ik moet stellen tijdens het sollicitatiegesprek
22% 21% 35% 18%
…Weet waar ik relevante vacatures kan vinden 20% 18% 27% 25%
…Kan werken aan mijn zelfvertrouwen 19% 17% 27% 26%
…Eerst kennis zou mogen komen maken voor ik solliciteer 18% 17% 21% 20%
…Weet hoe ik moet netwerken 17% 16% 25% 13%
…Weet waar recruiters op letten bij het zoeken naar nieuwe medewerkers 15% 14% 23% 11%
…Eerst een week stage kan lopen 15% 13% 18% 21%
…Zou bellen, voordat ik solliciteer 13% 13% 11% 12%
…Elk jaar een gesprek met een loopbaan- of ontwikkelcoach kan hebben 10% 10% 7% 11%
…Hulp zou krijgen bij mijn sollicitaties 10% 9% 12% 15%
…Een opdracht zou mogen uitvoeren of mijn vakmanschap mag komen tonen (praktische beroepen) 9% 9% 8% 16%

Bron

Lees ook

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners