Zullen de gevolgen van corona voor de arbeidsmarkt echt zo drastisch zijn? (Een nuancering)

Hoe de coronacrisis economisch uitpakt is zéér ongewis. Maar zelfs op het hoogtepunt van de vorige crisis was nog steeds 94 procent van de Nederlanders aan het werk, relativeert Ben Rogmans. Als de huidige crisis niet te lang gaat duren, hoopt hij dat zoiets nu ook weer kan.

Werf& gastredacteur Op 19 maart 2020
Gem. leestijd 3 min 3996x gelezen
Deel dit artikel:
Zullen de gevolgen van corona voor de arbeidsmarkt echt zo drastisch zijn? (Een nuancering)

Het Corona-virus beheerst het nieuws. Maar hoe groot de economische gevolgen zijn van de maatregelen tegen de uitbraak ervan? We weten het niet precies. Op dit moment is heel moeilijk te zeggen of dat kort (lees: enkele maanden) gaat duren, of langer. We hebben zoiets nog niet eerder meegemaakt. Maar dat de gevolgen groot zijn, óók voor de arbeidsmarkt, staat nu al vast. En zeker voor de kansen van flexwerkers en uitzendkrachten.

We hebben zoiets nog niet eerder meegemaakt. Maar dat de gevolgen groot zijn, staat nu al vast.

We zijn op dit moment aan het analyseren wat in de diverse sectoren van de economie met de verhouding tussen vraag en aanbod gebeurt. We verwachten dat we in de eerste helft van april (zoals altijd vlak na het verstrijken van een kwartaal) onze arbeidsmarktdata kunnen updaten. Het ligt voor de hand dat voor een aantal profielen de scores lager zullen zijn, omdat het aantal vacatures daalt en het aantal werkzoekenden stijgt. Daar staat tegenover dat het aantal werkenden dat op zoek gaat naar een nieuwe baan ook sterk zal dalen. Waardoor het aantal ‘concurrerende sollicitanten’ per vacature omlaag gaat, en de kansen dus weer beter worden.

Wat als het 6 tot 12 maanden duurt?

Als we uitgaan van het scenario dat de economie een forse klap krijgt en we pakweg 6 tot 12 maanden nodig hebben om de draad weer op te pakken, dan vallen de gevolgen voor de arbeidsmarktkansen alles bij elkaar genomen nog wel mee. Duurt het (veel) langer, dan ziet het er wel somberder uit. Als we de huidige situatie vergelijken met die uit 2008/2009 dan zien we dat ook tijdens de financiële crisis de werkloosheid niet hoger was dan 6 procent. Dus ook tijdens de grootste crisis tot nu toe was 94 procent van de Nederlandse beroepsbevolking gewoon aan het werk. Bovendien vonden ook destijds de meeste werklozen binnen 6 maanden nieuw werk.

Ook tijdens de grootste crisis tot nu toe was 94% van de Nederlandse beroepsbevolking aan het werk.

Op dit moment moeten we vooral kijken naar kwetsbare branches en sectoren. Alles wat non-profit is (overheid, belastingdienst, defensie, politie, zorg, onderwijs) draait gewoon door en/of heeft nog steeds te maken met tekorten aan personeel. Het ligt niet voor de hand dat uitzendkrachten, flexwerkers en mensen met tijdelijke contracten in die sectoren hun werk gaan verliezen.

Geen enorme daling verwacht

Datzelfde geldt eigenlijk voor de zakelijke dienstverlening, de telecom, de techniek, installatiebranche, de landbouw, de zuivel- en voedingsmiddelenbranches en dergelijke sectoren. We verwachten daar geen enorme daling van de arbeidsmarktkansen. In de bouw zien we wel wat onzekerheid en vertraging. Maar we zien hier ook dat arbeidsmigranten vertrekken. Onzekerder is de situatie voor het komende jaar in het toerisme en de recreatie, transport, de maakindustrie, de detailhandel, de horeca en de persoonlijke dienstverlening zoals kappers en nagelstudio’s. In deze sectoren zullen veel flexwerkers hun werk verliezen. En dus dalen hun scores op de arbeidsmarktscan, waarmee ze eventueel een hypotheek zouden kunnen krijgen. Daarbij passen evenwel twee nuanceringen:

  1. In de detailhandel, toerisme en recreatie en in de horeca gaat het bij flexwerkers heel vaak om scholieren en studenten die een bijbaan hebben. Dat is doorgaans niet de doelgroep voor een hypotheek.
  2. Voor een aantal groepen in deze sectoren waren de kansen op de arbeidsmarkt al niet heel erg goed, dus ook in de periode van vóór het coronavirus. In veel gevallen waren de kansen al onvoldoende om de arbeidsmarktscan te kunnen gebruiken voor een hypotheekaanvraag.

We zullen iedereen in de eerste helft van april informeren over het resultaat van onze analyses.

Over de auteur

geen paniek op de arbeidsmarktBen Rogmans is initiatiefnemer van Arbeidsmarktkansen.nl, een arbeidsmarkt-onderzoeksbureau dat nauw samenwerkt met zusterbedrijf Intelligence Group, en zich richt op de financiële wereld. Eerste doel van Arbeidsmarktkansen.nl is om flexwerkers en uitzendkrachten die tot voor kort geen hypotheek konden krijgen, toch de mogelijkheid te bieden om een huis te kopen. Mits ze goede kansen op de arbeidsmarkt hebben. In samenwerking met Nationale HypotheekGarantie en met instemming van de Minister van Wonen, vele geldverstrekkers, en toezichthouders is dat gelukt.

Rogmans is daarnaast auteur van het in 2018 verschenen boek ‘Geen paniek’, over veranderingen op de arbeidsmarkt. 

Lees ook

Tags:
Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners