Ook reisafstand blijkt al behoorlijke bron van discriminatie in recruitment

Ook reisafstand blijkt al een bron van discriminatie in selectieprocessen. Woon je 10 kilometer verder van de beoogde werkplek, dan is dat ‘net zo’n groot nadeel als dat van een allochtone achternaam’, blijkt uit nieuw onderzoek.

Dat werkgevers graag werknemers hebben die in de buurt wonen, is logisch. Toch is er nog weinig onderzoek gedaan naar dit effect. Heeft reisafstand werkelijk invloed? Hebben we als recruiters liever een mindere kandidaat uit de buurt dan een betere kandidaat uit de andere kant van het land? Zeker met de huidige fileproblematiek en drukte in het openbaar vervoer zeker geen onbelangrijke vragen.

wat Heeft de recruiter liever: een betere kandidaat van ver weg, of een mindere uit de buurt?

David Phillips (van de University of Notre Dame) heeft er recent in Amerika onderzoek naar gedaan, met name onder werkgevers die veel werken met lager opgeleiden. Hij stuurde daarvoor 2.260 verzonnen cv’s naar een aantal vacatures voor weinig betalende banen in Washington, D.C. De sollicitanten verschilden van elkaar in nabijheid tot de locatie van de vacature, en de mate van welvaart in hun woonomgeving.

reisafstand onderzoek

Hoe verder de reisafstand, hoe minder kans op een baan

Conclusie van het onderzoek was dat ongeveer 4 op de 5 sollicitanten géén reactie kregen, een handvol kreeg een afwijzing, terwijl ongeveer 1 op de 5 een positieve reactie mocht ontvangen, zoals: de uitnodiging voor een interview. Het bleek verder dat sollicitanten die gemiddeld 8 tot 10 kilometer verder weg woonden ongeveer een derde minder kans hadden op zo’n positieve reactie dan de sollicitanten die dichterbij woonden. ‘De omvang van dit nadeel is ongeveer vergelijkbaar met dat van een allochtone achternaam’, aldus Phillips.

‘Als de werknemer ver moet reizen, kan bijvoorbeeld het verzuim en verloop toenemen’

De onderzoeker geeft ook meteen toe dat ras en locatie vergelijken lastig is. ‘Om allerlei redenen. Bijvoorbeeld omdat beide gerelateerd zijn. Maar de vergelijking levert in elk geval wel een benchmark.’ Phillips ziet ook de voordelen wel in van het vinden van werknemers die in de buurt wonen. ‘Als de werknemer ver moet reizen, kan bijvoorbeeld het verzuim en verloop toenemen’, zegt hij (op basis van onderzoek van onder meer Jos van Ommeren en CPB’er Eva Gutiérrez).

woon-werkverkeer reisafstand

Een rijke wijk? Dat maakt weinig uit

Uit het onderzoek van Phillips blijkt overigens het andere onderzochte effect niet sterk. Oftewel: hoe welvarend de buurt is waar iemand woont, maakt weinig uit voor iemands baankansen. Iemand uit een arme buurt heeft niet (veel) minder kans dan iemand uit een rijke wijk. Wel is het zo dat armere wijken vaak verder weg zijn dan de locaties van werkgevers, aldus de onderzoeker. Daardoor speelt – indirect – waar je woont toch een grote rol in je baankans, zegt hij.

‘Armere wijken liggen verder weg, dus – indirect – speelt waar je woont toch een grote rol in je baankans’

Phillips raadt bedrijven aan zich toch bewust te zijn van deze bias, en de effecten die dat heeft op sociale gelijkheid. Ook adviseert hij waar mogelijk zelf als werkgever een vorm van openbaar vervoer te bieden, bijvoorbeeld met eigen busjes.

Hoe is het in Nederland?

In Nederland is de gemiddelde dagelijkse reisafstand van een werk­nemer overigens 23 kilometer (althans: in 2016). Mannen reizen gemiddeld 6 kilometer meer dan vrouwen, blijkt uit de CBS-publicatie Banen van werknemers naar woon- en werkregio. Zeeuwse werknemers leggen gemiddelde de grootste afstand af. Mannen reizen hier gemiddeld 38 kilometer naar hun werk, vrouwen moeten gemiddeld 28 kilometer reizen om op hun werk te bereiken.

werknemers reisafstand

De kortste reisafstand hebben de werknemers die in Noord-Holland wonen. Mannen hebben hier gemiddeld een reisafstand van 20 kilometer, vrouwen gemiddeld 16 kilometer.

Lees ook:

Chronisch gebrek aan personeel is ‘op korte termijn onoplosbaar’

Het personeelstekort speelt steeds meer sectoren parten. En op korte termijn is dat probleem waarschijnlijk niet opgelost, waarschuwt ABN Amro in een nieuw rapport.

De personeelstekorten gaan ‘nu echt pijn doen’, schrijft de bank in zijn recente sectorprognose. Door het chronische gebrek aan personeel neemt de groei in veel bedrijfssectoren volgend jaar en het jaar erop minder hard toe dan mogelijk zou zijn zonder dat tekort. Vooral aan mensen met specifieke technische kennis is veel meer behoefte dan er aanbod is. ‘Ingrijpende maatregelen’, zijn dan ook nodig, aldus ABN Amro.

Schaarste vooral groeiremmer in transport

Het groeiende gebrek aan personeel wordt vooral als rem op de groei gezien door bedrijven in de transportsector en de zakelijke dienstverlening. Ook uitzendbureaus kunnen de grote vraag naar arbeid niet meer bolwerken, stelt het rapport. In die sector is dan ook – voor het eerst sinds jaren – een groeivertraging zichtbaar. Ook in de bouw en horeca eist het personeelstekort zijn tol. Zo worden in de bouw opdrachten afgewezen, omdat er onvoldoende vakmensen zijn. En in de horeca sluiten sommige restaurants hun deuren vanwege een structureel tekort aan personeel.

in de horeca sluiten restaurants hun deuren vanwege een structureel tekort aan personeel

Ook andere sectoren luiden echter de noodklok. Zoals recent nog de politie, de IND, en zelfs bij het notariaat schijnen de tekorten tegenwoordig groot te zijn.

gebrek aan personeel onder juristen

‘Onconventionele maatregelen onvermijdelijk’

‘Op korte termijn’ verwachten de specialisten van ABN Amro overigens ‘geen verandering’ in het chronische tekort aan goede mensen. ‘Ingrijpende en onconventionele maatregelen’ zijn volgens hen dan ook hard nodig. Natuurlijk, extra investeren in opleiding en training is belangrijk, zeggen ze. Maar ‘dat alleen is niet voldoende’. Ook flexibele werktijden, of extra salaris als mensen bereid zijn meer uren te maken kunnen helpen, net als inzetten op automatisering en robotisering. En op betere werving en selectie, natuurlijk.

Lees ook:

Jiska Andeweg: Recruiter

Oude situatie

Oude functie: Senior Corporate Recruiter
Oude werkgever: Varrlyn

Nieuwe situatie

Nieuwe functie: Recruiter
Nieuwe werkgever: Hessing

Ingangsdatum : 03-12-2018

Net gestart bij Hessing Supervers als Recruiter. Een leuke uitdaging. Veel wisseling van de wacht geweest en al veel geprobeerd om logistiek personeel te werven. Mijn taak is om daar een logisch geheel van te maken en mee te helpen aan een wijziging in competenties die nodig zijn voor de toekomst.

De rubriek ‘Baanwisselaars’ wordt mogelijk gemaakt door de Leergang Recruitment Basic en Leergang Recruitment Advanced van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Dit zijn de 35 kpi’s waarmee Fabory zijn recruitmentproces doormeet

Recruitment is een datagedreven proces geworden. Maar op welke data moet je dan precies letten? Bij Fabory zijn dat er inmiddels al zo’n 35, aldus recruitmentmanager Arjan Spies. En ze helpen allemaal het proces beter te maken.

Google Analytics? Een leuke tool om het verkeer op je website te meten, vertelde Arjan Spies van Fabory vorige week op het OnRecruit-evenement. Maar voor de recruitmentmanager van de groothandel in bevestigingsmaterialen is het tegenwoordig allang niet meer genoeg. Het ‘bouten- en moerenbedrijf’ meet tegenwoordig dan ook alles wat er te meten is aan het (online) recruitmentproces. Liefst 35 kpi’s worden er momenteel bijgehouden. Daaronder:

 • Aantal bezoekers
 • Aantal unieke bezoekers
 • De bounce rates
 • De exit rates
 • De page views
 • De views per vacature
 • Het aantal impressies
 • De Click-through-rate
 • Time decay
 • Touchpoints
 • Channel (grouping)
 • Het aantal Shares
 • Het aantal Likes
 • Via welke devices verkeer komt
 • Via welke operating systems verkeer komt
 • Uit welk land verkeer komt
 • Uit welke stad verkeer komt
 • Presence
 • Keywords
 • Patterns
 • Qualified candidates
 • Inmarket segments
 • Visuals
 • Heat spots
 • Language

‘En dan zijn er nog enkele die ik op dit moment liever voor mezelf houd’, aldus Spies. Alhoewel uit de rest van zijn presentatie duidelijk werd dat cost-per-hire en average time-to-fill daar ook zeker bij horen. Maar er zijn ook een aantal ‘relatief nieuwe kpi’s’ bij, en ‘ik kan nu nog niet met grote zekerheid zeggen of die mij ook het juiste plaatje geven.’

25 kpis van fabory

In 2019 wordt ook wervingssnelheid gemeten

Nu al een hele waslijst dus? Volgend jaar komt er zeer waarschijnlijk nóg een meetpunt bij, aldus Spies: de snelheid van het wervingsproces. Want wat je belangrijk vindt, dat moet je meetbaar maken, zegt hij. Alleen dan kun je er immers op sturen. En in de huidige online wereld is gelukkig ook vrijwel alles meetbaar te maken, zo laat hij zien, met bijvoorbeeld plaatjes als deze:

‘Recruitment gaat om process excellence

Fabory heeft geen recruiters in dienst, vertelt Spies. Het van oorsprong Tilburgse bedrijf neemt 200 à 300 mensen per jaar aan, in 11 verschillende landen, maar het proces is ‘fully embedded’ bij de lijnmanagers. Zij krijgen van Spies een ‘menukaart’, en hij zorgt er vervolgens zelf voor ‘dat kandidaten die we willen zien weten welke afslag te nemen’. Recruitment gaat volgens hem dan ook vooral om ‘process excellence‘: een proces van A naar B, waarbij je elke stap kunt optimaliseren.

‘Recruitment is nu een jungle. En we vissen allemaal in dezelfde vijvers, meestal zonder het goede aas’

En om die stappen beter te kunnen bekijken, moet je er alles van weten, zegt hij. ‘Wie begrijpt de talentpools in je organisatie? Wie weet wat de beste versus de slechtste performers zijn? Wat weet je over mensen die je carrièresite bezoeken? Welke content boeit hen? Hoe oud zijn ze?’ Pas als je dat allemaal weet, kun je er ook mee gaan ‘spelen’ en er resultaat mee boeken, aldus Spies, die zijn verhaal begon met een verwijzing naar de ‘jungle’ die recruitment vandaag de dag is. ‘We hebben een jungle. En we willen allemaal vissen in dezelfde vijvers, meestal zonder het goede aas te hebben.’

Nog maar 10% via bureaus geworven

Waar Fabory in het verleden wel tot 98 procent van zijn aannames betrok via werving- en selectiebureaus, is dat deel momenteel gedaald tot zo’n 10 procent. ‘Daar valt goed mee te leven. Er zijn altijd doelgroepen waarvan we nauwelijks gegevens hebben.’ En dat allemaal dankzij het besluit in 2016 om meer nadruk op de eigen wervingssite te leggen. Een site, die in januari volgend jaar overigens weer vernieuwd wordt, verklapte Spies.

Cost-per-hire: van 4.700 naar 1.200 euro

Meer engagen met het publiek, meer retargetting, héél veel A/B-testen; het is geen gemakkelijke reis geweest om zover te komen, zo liet Spies wel doorschemeren. Maar het resultaat is er voorlopig zeker naar, vertelde hij ook. De gemiddelde cost-per-hire is in 3 jaar tijd bijvoorbeeld gedaald van 4.700 naar net iets meer dan 1.200 euro. En dat omdat dit jaar 270 van de 301 vacatures via het (eigen) online kanaal vervuld worden, terwijl dat in 2016 nog ging om 60 van de in totaal 195 wervingen. En, ook belangrijk: de snelheid in het proces is toegenomen. Waar in 2016 nog gemiddeld 98 dagen lagen tussen vacature en de start van een medewerker, is dat nu gedaald tot 56 dagen.

fabory cost per hire

‘Dat is wat de business blij maakt’, aldus Spies. Die business wordt ook veel meer dan voorheen betrokken bij het proces. En ook hier helpt de technologie een handje, vertelt hij. ‘Een hiring manager krijgt bij ons pas toestemming om een vacature open te zetten, zodra hij of zij ook tijd in zijn agenda heeft geblokt om met kandidaten te kunnen praten. Anders gaat de hele vacature niet door.’

What’s next? Kijk wat mensen succesvol maakt

Als het proces al zo door kpi’s gedreven wordt, wat valt er dan eigenlijk nog te wensen? Spies: ‘Waar we nu over praten is: wat gebeurt er ná de hire? Hoe krijgen we mensen eerder productief? En wat maakt ze succesvol? Als we dat helderder in beeld hebben, kunnen we ook de persona’s scherper maken en onze content daar weer op afstemmen…’

‘Het zijn the numbers die mij elke dag weer motiveren om het proces te verbeteren’

Het is voor hemzelf in elk geval nog steeds een grote motivator, zegt hij. ‘Wat mij drijft is productiviteit. Elke dag komen er meer data binnen. En elke dag kunnen we daar ons proces verder mee verbeteren. Het zijn the numbers die mij steeds weer motiveren.’

Lees ook: