Hoe ben je een Tony, maar ook jezelf?

Een van de breakoutsessies tijdens Werf& Live was die van Tony’s Chocolonely. Nieuwbakken copywriter en marketeer bij Voor Tekst, Iris Beumer, nam plaats in de volle wagon waar de sessie plaatsvond en viel met haar neus in de boter…uh… chocolade.

Niet alleen bij het betreden van de wagon een vrolijke begroeting door Carline van Veen, people and culture hero bij Tony’s, maar ook nog eens 2 kleine chocoladestukjes op mijn stoel: dat noem ik nog eens een goed begin. Terwijl ik van mijn geluksmomentje geniet, begint Carline met haar verhaal. En hóé. “Samen maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade,” luidt de missie van Tony’s Chocolonely. En dan krijgt het chocolaatje opeens een minder fijne smaak als ik het verhaal achter de missie hoor. Cacaoboeren in West-Afrika krijgen slechts € 0,12 (!) voor een chocoladereep die in onze supermarkten ligt voor € 2,65. Met kinderarbeid en moderne slavernij tot gevolg. Een flinke eye-opener en werk aan de winkel voor de chocoladegigant.

Tony’s route

Een complexe missie waar ze hard aan werken. De quote “We are an impact organization that sells chocolate” blijft dan ook nagalmen in de wagon. Carline vervolgt haar verhaal met Tony’s route naar 100% slaafvrije chocolade. Deze langetermijndoelen zijn opgedeeld in 3 stappen: bewustwording, voorbeeld geven en inspireren. Transparantie is ook een belangrijk punt binnen Tony’s Chocolonely. Van praatjes op kantoor tot jaarverslagen en verbeterpunten, het is zichtbaar voor iedereen binnen de club.

‘We are an impact organization that sells chocolate’

Become Tony!

Terwijl de temperatuur achter in de wagon oploopt en ik mij enigszins zorgen maak om het wellicht smeltende Tony-chocolaatje in de handtas van mijn buurvrouw, vervolgt Carline haar verhaal: “We are crazy about chocolate and serious about people” en “Bij Tony’s werken mensen die niet bang zijn om voor in de bus te zitten op een hobbelige weg.” Een interessante quote die omschrijft dat het team altijd voorop staat en tegen verandering moet kunnen. De Tony’s way of working is dat iedereen zich uit durft te spreken, maar er wel een duidelijke nadruk ligt op prestatie.

‘We are crazy about chocolate & serious about people’

Een baan bemachtigen bij Tony’s Chocolonely is trouwens al een prestatie op zich, want het bedrijf wordt bedolven onder de open sollicitaties. Maar er volgt een indrukwekkende onboarding in de vorm van een bordspel when you got the job. De spelelementen? Onder andere de salespitch met Frits, Chococollege en een Frisseblikkenlunch.

Dat smaakt naar meer

Dat ze bijzondere dingen doen bij Tony’s Chocolonely, afgezien van de bijzondere chocoladesmaken, weten we. Dat laten ze niet alleen zien in de winkels, maar ook op de werkvloer. Zo is er bijvoorbeeld een Chocademy en een Culture Club waar collega’s maandelijks samenkomen om de cultuur te bespreken. En het is de plek waar het vriendenboekje-idee voor collega’s van Tony’s is ontstaan. Leuk (en lekker!) vond ik de traditie dat degene die net jarig is geweest, een taart bakt voor de jarige collega. Denk je weg te komen met een Hema-taart? Guess again. En dan vertelt Carline iets wat een feest van herkenning is: bij Tony’s wordt bingo gespeeld. Mijn collega’s zitten voor én naast mij te juichen, want bij Voor Tekst bingoën we ook. Fanatiek en als de beste.

We sluiten de breakoutsessie af met een spel genaamd Welles nietes Tony’s. Totaal geïnspireerd loop ik vervolgens de wagon uit. Genoeg informatie om te verwerken. Wat mij voornamelijk is bijgebleven, is de quote ‘Hoe ben je een Tony, maar ook jezelf?’. Met andere woorden, hoe pas je het beste bij je werkgever, maar blijf je ook altijd het beste uit jezelf halen.

Over de auteur


Iris Beumer is copywriter & marketeer bij Voor Tekst, het arbeidsmarktcommunicatiebureau gespecialiseerd in teksten. Ze heeft een achtergrond in grafische vormgeving, communicatie en recruitment. De perfecte combinatie voor haar functie. Bij Voor Tekst zijn we dé specialist in vacatureteksten, webteksten, testimonials, e-mailteksten en meer teksten binnen arbeidsmarktcommunicatie. Online en offline. Voor intern en extern gebruik. Voor recruitment en HR. En we zijn er goed in.

Lees ook:

Kandidaten blijken nog zeer sceptisch over toepassing AI in recruitment

Hoewel de toepassing van kunstmatige intelligentie in recruitment een grote toekomst wordt voorspeld, moeten kandidaten er vooralsnog weinig van hebben. De meesten zien liever een grote rol voor de mens in het recruitmentproces.

Dat valt althans op te maken uit online onderzoek van The Harris Poll. In opdracht van Yoh ondervroegen zij eind april ruim 2.000 Amerikanen. Daaruit blijkt dat nog niet 1 op de 3 het ‘acceptabel’ vindt dat AI in een aantal werving- en selectietaken een rol speelt. Vooral in selectiebesluiten zou AI géén rol mogen spelen, zegt 42% van de respondenten. Waar zijn ze verder vooral sceptisch over?

  • 32% gelooft niet dat AI een rol mag spelen in (virtuele) sollicitatiegesprekken
  • 30% wil geen AI om te checken of een kandidaten de waarheid spreekt over ervaring of kwalificaties
  • 26% wil niet dat AI helpt bij het versturen van automatische afwijzingen
  • 22% wil niet dat AI cv’s scant
  • 19% gelooft niet dat AI een rol zou moeten spelen bij de onboarding van nieuwe medewerkers.

Alleen AI inzetten om processen te ondersteunen dus…

In totaal geeft zo 69% aan dat AI geen (of nauwelijks een) rol zou moeten spelen in werving- en selectietaken. Dat zoveel mensen sceptisch zijn, leidt volgens Yoh-directeur Emmett McGrath ertoe dat AI hooguit in te zetten is om processen te ondersteunen, en niet om de menselijke recruiter te vervangen. ‘Om echt effectief te zijn, moeten we deze technologie alleen gebruiken in samenhang met de ervaring, vaardigheden en intuïtie van menselijke recruiters en hiring managers.’

Enkele andere bevindingen

Wat viel verder zoal op in het onderzoek?

  • Werkenden zien minder in AI dan werkzoekenden. Van de werkende ondervraagden vindt 74% dat AI géén rol zou moeten spelen in bepaalde werving- en selectietaken. Onder niet-werkenden is dat ‘slechts’ 61%.
  • Hoe hoger de opleiding, hoe mínder vertrouwen in AI. Van alle hoger opgeleiden gelooft ongeveer 50% niet dat AI een rol zou mogen spelen in de selectie van kandidaten. Van de lager opgeleiden vindt slechts 32% dat.
  • Hoe jonger, hoe minder positief. Niet alleen opleiding speelt een rol in de houding ten opzichte van AI, ook de leeftijd. Van de ondervraagden boven de 55 vindt 64% dat AI géén rol zou moeten spelen in bepaalde recruitmenttaken. Van de mensen tussen de 18 en 34 jaar vindt echter zo’n 75% datzelfde.

Al de tweede keer in een jaar

Het is al de tweede keer in een jaar dat Yoh met onderzoek komt waaruit blijkt dat veel mensen sceptisch zijn over de toepassing van AI. Uit een soortgelijke enquête van vorig jaar bleek dat 90% van de ondervraagden denkt dat kunstmatige intelligentie op een of andere manier invloed zal hebben op hun werk, en 63% denkt dat die invloed negatief zal zijn. Alhoewel ze over hun eigen kansen dan weer positief bleken; slechts 24% verwachtte als gevolg van AI in de toekomst mínder kans op een baan te hebben.

Lees ook:

Wat tech-recruiters kunnen doen om meer vrouwen aan te trekken

Vrouwen die in tech willen werken? Het blijft een moeilijke combinatie. Velen voelen zich al buitengesloten tijdens de recruitmentfase, blijkt uit recent onderzoek. Werk aan de winkel dus.

Terwijl Thierry Baudet deze week de aanval op werkende vrouwen opende, neemt hun aantal ondertussen nog steeds toe. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is zelfs nog nooit zo laag geweest, meldde het CBS begin dit jaar. Vrouwen onder de 25 jaar werken zelfs méér dan mannen, zo blijkt.

Hekkensluiter in Europa

Maar er is één beroepsveld waar het nog steeds maar moeilijk lukt om meisjes voor te interesseren. En dat is: de techniek. In Nederland werken veel minder vrouwen in de techniek dan in de rest van Europa. Met zo’n 18% zou ons land zelfs op de laatste plaats staan, terwijl nummer 1 Bulgarije maar liefst 41% zou scoren. In het afgelopen decennium zou de score zelfs nog iets achteruitgegaan zijn.

11.000 meisjes op bezoek

Er zijn al veel initiatieven om hier iets aan te doen. Zoals Girlsday, een dag waarop onlangs bijna 11.000 meisjes door heel Nederland op bezoek gingen bij techniekbedrijven. Op de bijbehorende site ditdoeik.nl staan verder ook allemaal foto’s, filmpjes en verhalen van vrouwen in de techniek. Dit met het doel om de stereotypering over de beroepen in deze sector te doorbreken.

Maar ook in recruitment gaat het vaak mis

Maar het is niet alleen een probleem van stereotyperingen bij de meisjes zelf. Ook in de recruitmentfase gaat er vaak veel mis, blijkt uit recent (wereldwijd) onderzoek van Booking.com. Vrouwen die de technieksector willen betreden, krijgen daar al vaak te maken met flinke drempels en vooroordelen, zo zegt bijvoorbeeld 47% van de bijna 7.000 door hen ondervraagde vrouwen in technologie (onder wie een groot aantal in Nederland). Dit weerhoudt veel vrouwen ervan überhaupt te solliciteren naar functies in de sector.

‘de recruitmentpraktijken van techbedrijven zijn cruciaal om vrouwelijke kandidaten over de lijn te trekken’

gillian tans bookingWerk aan de winkel dus voor de recruiters in deze sector, zegt Booking-CEO Gillian Tans (foto). “De discussie rond meer genderdiversiteit in de techsector richtte zich tot nu toe sterk op wat de sector, onderwijsstelsels en overheden kunnen doen om meer meisjes en jonge vrouwen te interesseren in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Maar dit onderzoek laat zien hoe cruciaal ook de recruitmentpraktijken van technologiebedrijven zijn om vrouwelijke kandidaten over de lijn te trekken.’

Die vacatures mogen best wat vrouwvriendelijker

En dan gaat het volgens haar bijvoorbeeld om de manier waarop recruiters over de branche praten, de functiebeschrijvingen die ze plaatsen en de kansen die ze promoten. De ondervraagde techvrouwen geven aan dat recruiters in de sector vaak de verscheidenheid van de functies en kansen van een techcarrière niet goed beschrijven.

Denk aan de taal die ze gebruiken bij hun vacatures. Veel ondervraagden denken dat het gebruik van subtiele nuances en ‘mannelijk gecodeerde’ woorden zoals ‘leiden’ of ‘dominant’ ertoe leiden dat ze vrouwen (vaak onbewust) uitsluiten of vervreemden. Dat geldt zelfs voor de niet-technische functies in de sector. Meer dan de helft van de ondervraagden (51%) zegt dat de beschrijving niet is geschreven met vrouwen in gedachten. En 54% van de vrouwelijke tech-professionals en studenten is van mening dat technologiebedrijven de neiging hebben om meer te praten over functies die te maken hebben met programmeren, productontwerp, gegevensanalyse en engineering, ten koste van niet-technische rollen die even interessant kunnen zijn.

Hoge drempels gezien

Daar komt bij dat veel vrouwen ook hoge drempels zien voor een functie in de sector. Bijna 3 op de 4 ondervraagden (72%) zeggen dat ze nog steeds denken dat ze technische vaardigheden of een diploma in technologie of informatica nodig hebben om een baan in de sector te krijgen. Ongeacht of het om een technische of niet-technische functie gaat op een afdeling zoals Personeelszaken, Juridische Zaken of Marketing.

‘We moeten zorgen dat we niet al in een vroeg stadium vrouwen buitensluiten en wegsturen’

Tans: ‘Deze onderzoeksresultaten ondersteunen het idee dat technologiebedrijven jarenlang over beschikbare functies hebben gesproken op een manier die mannen aansprak, maar veel vrouwen vervreemdde en afschrikte. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er al tijdens het sollicitatieproces gendergelijkheid en inclusiviteit is, zodat we niet al in een vroeg stadium vrouwen buitensluiten en wegsturen.’

Steam op World Employer Day 2019

Terwijl het ene Steam-team op Werf& Live espresso’s en cappuccino’s stond uit te delen, was een ander Steam-team in Lissabon op de World Employer Branding Day. Beide events vielen op 16 mei, waardoor het bedrijf de krachten dit jaar moest verdelen.

De World Employer Branding Day werd voor de vierde keer georganiseerd en is zowel in volume als inhoudelijk aan het groeien. Dit jaar waren er zo’n 750 mensen uit 45 landen.
Cases en verhalen waren er van onder meer Facebook, Netflix, Indeed en Top Employers. Presentaties die we ook in Nederland wel eens hebben gezien tijdens de Employer Branding Summit of Werf& Live. Het werd interessanter bij de internationaal georiënteerde cases van Mars en Accenture. Hoe ontwikkel je een EVP en één krachtig employer brand voor een organisatie als Accenture, waar wereldwijd zo’n half miljard mensen werken?

Moet je erbij zijn?

Natuurlijk is het interessant ook de verhalen van andere landen te horen. Voor Steam was het leuk te zien hoe het Engelse bureau Tonic campagnes maakt voor de Britse Defensie en politie. Tegelijkertijd zien ze dat in veel landen het creatieve niveau nog om te huilen is.
Vaak overstijgt dat niet het ‘stockfotoniveau’. Als je met je organisatie met name in Nederland actief bent, heb je aan de Employer Branding Summit en Werf& Live genoeg en voegt dit event inhoudelijk onvoldoende toe. Ben je een internationale speler op een schaal als Mars of Accenture, dan is het zeker de moeite waard. En, eerlijk is eerlijk, aan de afterparty kunnen de Nederlandse events niet tippen…