HR & AI congres - 17 oktober 2024

Leer in één dag alles over AI in HR

ChatGPT, GPT’s en AI gaan grote impact hebben op organisaties en in het bijzonder op het werkveld van HR(M). Niet alleen voor Instroom, Doorstoom -en ook door automatisering op- Uitstroom, maar ook op reskilling, training en opleiding (L&D), juridische zaken, strategische personeelsplanning en veel meer.

HRM zal de weg moeten gaan leiden in organisaties over de impact die AI heeft op de business, werkzaamheden, ontwikkelingen, de kansen en de gevaren. Als niet al nu, dan in de komende weken en maanden zal het werkgebied veranderen door ChatGPT, Copilot, Bard en vele andere toepassingen in ons dagelijks werk

In dit speciale HR & AI congres (de impact van ChatGPT en AI op het vakgebied HRM), wordt de breedte van de ontwikkeling geschetst in relatie tot het HR-Vakgebied. Expliciet wordt stil gestaan bij:

Introductie AI, ChatGPT, LLM, Generatieve AI en actuele ontwikkelingen; AI verandert de wereld. Large Language Models (LLM’s) zoals ChatGPT van OpenAI, maken complexe interacties in menselijke taal mogelijk. Deze technologie wordt steeds vaker gebruikt en vormt de voorhoede van AI-innovatie. Maar wat is het nu precies? En wat kun je ermee?

AI & L&D: Reskilling en upskilling; AI kan L&D verrijken door gepersonaliseerde leertrajecten, maar het is ook noodzakelijk om werknemers te reskillen en upskillen om mee te kunnen gaan met AI-veranderingen. Wat betekent dit voor doorgroeien binnen organisaties, ontwikkelplannen en successieplanning?

AI & Strategische personeelsplanning; AI kan bijdragen aan een effectievere strategische personeelsplanning door data-analyse en voorspellende modellen. Tegelijkertijd verandert het de eisen aan vaardigheden en rollen binnen de organisatie en moet het inspelen op de vast/flex ontwikkeling en de verdere internationalisering. Waar liggen de mogelijkheden?

AI in werving en selectie; AI verhoogt efficiency van recruitment automatisering van talent bereiken, identificeren, matchen, screening en selectie. Welke kansen en valkuilen zijn er?

Automatisering van banen door AI; AI en automatisering zullen sommige banen overbodig maken en tegelijkertijd zullen ook veel nieuwe banen en business modellen ontstaan. Dit vraagt om een proactieve benadering van arbeidsverandering en herverdeling van menselijke vaardigheden.

AI en de impact op mensen en de organisatie; AI transformeert organisaties, van operationele processen tot besluitvorming. De impact op mensen, van werkbelasting tot werkplezier, moet zorgvuldig worden beheerd om de menselijke factor in het tijdperk van AI te waarborgen.

Juridische aspecten van AI; AI roept juridische vragen op, zoals privacy, gegevensbeheer en verantwoordelijkheid. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van regelgeving en ethische richtlijnen om compliant te blijven.

Inschrijven voor updates

Blijf volledig op de hoogte van het programma, inclusief de nieuwste sprekers en cases tijdens de Webinar Week. Mis niets en schrijf je in voor onze updates!

Schrijf je in voor updates