Hoogopgeleiden hebben nog steeds werk

Martijn Hemminga Op 30 maart 2010
Gem. leestijd 2 min 2319x gelezen
Deel dit artikel:

Van de 25- tot 35-jarige hoogopgeleiden die geen onderwijs meer volgen, is bijna 94 procent aan het werk in 2009. Ook onder niet-westerse allochtone hoogopgeleiden is het aandeel dat werkt hoog (89 procent). Bovendien is dit aandeel sinds 2003 flink toegenomen blijkt uit cijfers van het CBS.

Veel hoogopgeleiden aan het werk
Veel hoogopgeleiden betreden voor het eerst de arbeidsmarkt als ze 25 jaar of ouder zijn. In 2009 volgde bijna 77 procent van de hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar geen onderwijs meer. Dit komt overeen met 612 duizend personen. Hiervan had bijna 94 procent een baan. Van de rest waren er 16 duizend actief op zoek naar een baan, 22 duizend personen waren niet actief op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege zorgtaken.

Van 2003 tot 2007 is het aandeel werkenden in de groep hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar licht gestegen. Vanaf 2007 is dit aandeel nagenoeg gelijk gebleven. Ondanks de economische crisis bleef het aandeel werkende hoogopgeleiden in 2009 hoog.

Toename bij niet-westerse allochtonen
Hoogopgeleide autochtone 25- tot 35-jarigen die geen onderwijs meer volgen, zijn vaker aan het werk dan hun allochtone hoogopgeleide leeftijdsgenoten. Wel nam juist bij de niet-westerse allochtonen het aandeel werkenden toe. In 2009 was 89 procent van de niet-westerse hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar aan het werk, tegenover 80 procent in 2003. Het verschil met de autochtone 25- tot 35-jarigen is hiermee kleiner geworden.

Grafiek: Aandeel werkende hoogopgeleiden (25 tot 35 jaar) naar herkomst

Bron: CBS

Deel dit artikel:
Ik ben adviseur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Met mijn bedrijf Nr29 adviseer en begeleid ik werkgevers bij het zelf regisseren van hun arbeidsmarktcommunicatie. Denk daarbij aan strategische arbeidsmarkt(communicatie)plannen, het intern verkrijgen van draagvlak en commitment voor arbeidsmarktcommunicatie, ken- en stuurgetallen en procesoptimalisatie. In september 2013 heb ik een online platform voor kennis + advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie gelanceerd: amcexpert.nl. Met Nr29 werk en heb ik gewerkt voor onder andere Boskalis, ISS Facility Services, Sanquin Bloedvoorziening, VMI Group, TU Delft, SNS Bank, KLPD, Provincie Fryslan, Strukton Civiel en Gemeentewerken Rotterdam. Daarnaast ben ik mede-oprichter van en docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en geef ik masterclasses en trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In 2012 is het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand verschenen waar ik mede-auteur van ben. Ik maak deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een groep van 9 toonaangevende experts op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met als doel kennis, inzichten en ervaringen te delen. Zie www.employerbrand-netwerk.nl. Specialismen: arbeidsmarktcommunicatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatieadvies, arbeidsmarktcommunicatiestrategie, arbeidsmarktcommunicatieplan, employee communications, hr communications, recruitment communications, recruitment marketing, corporate communications, arbeidscommunicatie, arbeidsmarketing, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, employee relationship management, referral, internal branding, employee relationship management ---------- Dit is een SEO test: vacature medewerker groenvoorziening limburg
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners