HR-professionals: Werven via sociale media loont

Martijn Hemminga Op 10 oktober 2013
Gem. leestijd 3 min 3157x gelezen
Deel dit artikel:
HR-professionals: Werven via sociale media loont

Met de inzet van sociale media vullen HR-professionals sneller vacatures in en besparen ze kosten. Bovendien zorgt een actief sociale media beleid over het algemeen voor positieve aandacht, wat goed is voor het imago van een organisatie. Online sociale netwerken vergroten de betrokkenheid van medewerkers en bevorderen kennisdeling. Deze conclusies trekt HR- en salarisdienstverlener ADP in het whitepaper ‘Social Media voor HR-Professionals in Nederland’.

Belangrijkste kanaal om te werven

Ruim de helft van de HR-professionals (56%) vindt sociale media de komende twee jaar het belangrijkste kanaal om nieuw personeel te werven. Bij werkgevers is dit aandeel nog hoger: bijna twee derde van de Nederlandse werkgevers (63%) geeft aan dat sociale media als recruitmentkanaal prioriteit heeft in 2013. Werkzoekenden plukken hiervan de vruchten. Bijna een derde van de werkzoekenden die sociale media gebruikt, is wel eens benaderd door een werkgever. Een meerderheid hiervan (53%) heeft de baan ook gekregen. Dit blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Intelligence Group, die zijn medewerking heeft verleend aan het whitepaper van ADP.

Integreren in HR-beleid

ADP stelt in zijn whitepaper dat de meerderheid van de HR-professionals (53%) sociale media integreren in hun HR-beleid. Bijna de helft van de HR-professionals (47%) maakt hier nog geen gebruik van en een op de vijf (20%) is ook niet van plan om dit op korte termijn te doen. Mogelijke oorzaken zijn koudwatervrees, privacygevoeligheid en gebrek aan relevante onderwerpen die zich lenen voor sociale media.

Werknemers als ambassadeur

HR-professionals verwachten dat sociale media de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het delen van kennis en vergroten van de betrokkenheid van werknemers. Eigen werknemers weten als geen ander hoe het is om bij een organisatie te werken. ADP stelt in zijn whitepaper dat er daarom een zekere rol is weggelegd voor hen om nieuwe collega’s te werven. Er zijn bedrijven die dit al doen en vacatures slim en gericht verspreiden via het netwerk van de eigen werknemers. Door hieraan een beloning te koppelen, zorg je voor betrokken medewerkers en worden recruitmentdoelen behaald.

Social intranet

Ook het delen van kennis is met behulp van sociale media naar een hoger niveau te tillen. Dit kan door een eigen sociale media platform op te richten en werknemers te betrekken bij onderwerpen die spelen in de organisatie. ADP Nederland doet dit zelf via de ideeënbus ‘Best in Touch’ op het eigen intranet. Medewerkers van ADP houden via blogs op het intranet collega’s op de hoogte van hun projecten of vragen hen om feedback. Als collega’s de blog leuk vinden, kunnen ze dit zichtbaar maken door de blog te ‘liken’ of een opmerking te plaatsen. Medewerkers met de meeste likes ontvangen een beloning en een eervolle vermelding tijdens de kwartaalmeetings.

“De ideeënbus op het intranet is een transparante en interactieve manier om kennis te ontsluiten. Tegelijkertijd voelen medewerkers zich meer betrokken bij elkaars projecten en de organisatie,” aldus Leon Vergnes, directeur van ADP Nederland. Het competitieve karakter van de ideeënbus heeft succes. Sinds de start van het programma zijn er 112 ideeën ingezonden en zijn er zes winnaars geweest. Bovendien heeft de organisatie vele goede ideeën doorgevoerd, waarvoor werknemers eerder geen platform hadden.

Online inhoud loont

Om positieve aandacht te krijgen via sociale media, moet een organisatie niet alleen zenden maar daadwerkelijk de interactie aangaan. De inhoud en het onderwerp van de dialoog zijn daarbij cruciaal. ADP stelt in zijn whitepaper dat werkgevers die weten voor wie en waarom zij interessant zijn, meer en sneller succes bereiken. Voorwaarde is wel dat deze organisaties relevante informatie bieden aan geïnteresseerden en ook daadwerkelijk reageren op vragen of opmerkingen. Sleutelfactoren daarin zijn het hebben van aandacht, voldoende capaciteit en toewijding. Want zonder dit leveren sociale media weinig tot niets op. Werknemers verbinden en stimuleren om informatie met elkaar te delen zijn thema’s die de HR-professional niet vreemd zijn. Een belangrijke uitdaging voor HR-professionals is om het gebruik van sociale media voor HR-doeleinden te stimuleren binnen hun organisatie.

Download het whitepaper

ADP heeft het whitepaper opgesteld met medewerking van Intelligence Group. Download nu het whitepaper Social Media voor HR-professionals in Nederland.

Deel dit artikel:
Ik ben adviseur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Met mijn bedrijf Nr29 adviseer en begeleid ik werkgevers bij het zelf regisseren van hun arbeidsmarktcommunicatie. Denk daarbij aan strategische arbeidsmarkt(communicatie)plannen, het intern verkrijgen van draagvlak en commitment voor arbeidsmarktcommunicatie, ken- en stuurgetallen en procesoptimalisatie. In september 2013 heb ik een online platform voor kennis + advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie gelanceerd: amcexpert.nl. Met Nr29 werk en heb ik gewerkt voor onder andere Boskalis, ISS Facility Services, Sanquin Bloedvoorziening, VMI Group, TU Delft, SNS Bank, KLPD, Provincie Fryslan, Strukton Civiel en Gemeentewerken Rotterdam. Daarnaast ben ik mede-oprichter van en docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en geef ik masterclasses en trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In 2012 is het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand verschenen waar ik mede-auteur van ben. Ik maak deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een groep van 9 toonaangevende experts op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met als doel kennis, inzichten en ervaringen te delen. Zie www.employerbrand-netwerk.nl. Specialismen: arbeidsmarktcommunicatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatieadvies, arbeidsmarktcommunicatiestrategie, arbeidsmarktcommunicatieplan, employee communications, hr communications, recruitment communications, recruitment marketing, corporate communications, arbeidscommunicatie, arbeidsmarketing, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, employee relationship management, referral, internal branding, employee relationship management ---------- Dit is een SEO test: vacature medewerker groenvoorziening limburg
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners