Huidige relatie werkgever werknemer ouderwets

Martijn Hemminga Op 10 mei 2011
Gem. leestijd 2 min 3703x gelezen
Deel dit artikel:

Huidige relatie werkgever werknemer ouderwetsOrganisaties hebben te weinig aandacht voor veranderende arbeidsverhoudingen. Carrièrepaden en arbeidsvoorwaarden zijn nog te veel gebaseerd op traditionele arbeidsrelaties, terwijl ontwikkelingen als vergrijzing, de ‘war on talent’ en flexibel werken vragen om aangepast beleid concludeert Aon Hewitt.

Nieuwe wensen en behoeften bij werknemers

Volgens HR-dienstverlener Aon Hewitt leiden trends als individualisering, globalisering en vergrijzing tot nieuwe wensen en behoeften bij medewerkers. Tegelijkertijd zouden deze trends moeten leiden tot herinrichting van diverse bedrijfsprocessen binnen organisaties.

Onderschatting

HR-functionarissen erkennen de uitdagingen die er zijn. Uit het onderzoek blijkt dat thema’s als kennismanagement, performance management en bedrijfscultuur hoog op de agenda staan. De meeste organisaties denken hierop een passend antwoord te hebben, maar in de praktijk blijkt dat slechts een beperkt aantal bedrijven er in slaagt de gewenste verandering daadwerkelijk te realiseren. Zaken als bedrijfscultuur en kernwaarden zijn lastig te veranderen. Bovendien komt er bij performance management meer kijken dan een aanpassing in het systeem alleen. Uiteindelijk is de manier waarop leidinggevenden de ontwikkeling van medewerkers stimuleren hierin doorslaggevend concluderen de onderzeoekers.

Veranderende manier van leidinggeven

Ruim vier op de tien respondenten (41%) heeft nog geen passende oplossing voor de veranderende stijl van leidinggeven. Ook op veranderingen in de levenscyclus van individuele werknemers (40%), de samenstelling van het pakket aan arbeidsvoorwaarden (30%) en het belonen van prestaties (29%), hebben zij nog geen passend antwoord. Claassen: ‘In het kader van het nieuwe werken en de groeiende behoefte aan flexibele processen, is het van belang hier op korte termijn aandacht aan te besteden.’

Te weinig prioriteit

De onderzoekersconcluderen dat organisaties te weinig prioriteit geven aan de veranderende arbeidsverhoudingen. Bestuurders denken zich hier in de loop der tijd wel op aan te passen. Feit is echter dat er momenteel fundamentele trends doorzetten, zoals krapte op de arbeidsmarkt, de roep om flexibele inzet van arbeid en doorwerken tot na je 65e. Je kunt wachten tot de druk op de arbeidsmarkt toeneemt maar dan loop je achter de feiten aan. Grote kans dat je dan terugvalt op oude oplossingen die niet meer werken, zoals meer loon betalen, terwijl aandacht voor een herijking van de arbeidsrelatie noodzakelijk is en veel meer oplevert dan je op het eerste gezicht zou denken. Werkgevers die hier meer aandacht aan besteden zijn succesvoller en hun medewerkers zijn meer betrokken.

Aanbevelingen

Aon Hewitt heeft vier aanbevelingen voor HR-functionarissen:

  1. Organisaties moeten bewuster omgaan met talent dat zij echt nodig hebben om succesvol te zijn. Naast afwegingen over het al dan niet uitbesteden van activiteiten, loont het om goed te kijken naar de competenties die medewerkers in huis hebben en te onderzoeken of je die optimaal benut.
  2. Carrièrepaden moeten anders worden ingericht nu oudere medewerkers langer doorwerken, terwijl dienstverbanden tegelijkertijd korter worden.
  3. De stijl van leidinggeven verandert. Vertrouwen, transparantie, respect en vakmanschap worden steeds belangrijker en leiders zullen beter in staat moeten zijn om mensen aan de organisatie te binden.
  4. Managers moeten met medewerkers in gesprek over het arbeidsvoorwaardenpakket. Nu een van de belangrijkste voorwaarden, het pensioen, ter discussie staat, is dit het juiste moment om in overleg met medewerkers te gaan over een voorwaardenpakket dat beter aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

Download rapport

Download hier de samenvatting van het rapport van Aon Hewitt, The New Employment Deal (pdf, 490kb).

Deel dit artikel:
Ik ben adviseur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Met mijn bedrijf Nr29 adviseer en begeleid ik werkgevers bij het zelf regisseren van hun arbeidsmarktcommunicatie. Denk daarbij aan strategische arbeidsmarkt(communicatie)plannen, het intern verkrijgen van draagvlak en commitment voor arbeidsmarktcommunicatie, ken- en stuurgetallen en procesoptimalisatie. In september 2013 heb ik een online platform voor kennis + advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie gelanceerd: amcexpert.nl. Met Nr29 werk en heb ik gewerkt voor onder andere Boskalis, ISS Facility Services, Sanquin Bloedvoorziening, VMI Group, TU Delft, SNS Bank, KLPD, Provincie Fryslan, Strukton Civiel en Gemeentewerken Rotterdam. Daarnaast ben ik mede-oprichter van en docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en geef ik masterclasses en trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In 2012 is het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand verschenen waar ik mede-auteur van ben. Ik maak deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een groep van 9 toonaangevende experts op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met als doel kennis, inzichten en ervaringen te delen. Zie www.employerbrand-netwerk.nl. Specialismen: arbeidsmarktcommunicatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatieadvies, arbeidsmarktcommunicatiestrategie, arbeidsmarktcommunicatieplan, employee communications, hr communications, recruitment communications, recruitment marketing, corporate communications, arbeidscommunicatie, arbeidsmarketing, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, employee relationship management, referral, internal branding, employee relationship management ---------- Dit is een SEO test: vacature medewerker groenvoorziening limburg
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners