MBO’ers vinden nog steeds lastig eerste baan

Martijn Hemminga Op 15 februari 2011
Gem. leestijd 3 min 4575x gelezen
Deel dit artikel:

MBO'ers vinden nog steeds lastig eerste baanRuim twaalf procent van de jongeren met een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt. Vooral mensen die het laagste niveau van het MBO hebben genoten, vinden moeilijk een baan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht. Inclusief download. 

Ondanks dat MBO’ers nog steeds lastig een eerste baan vinden, is het aantal werklozen onder MBO’ers wel licht gedaald. Eind 2009 vond nog 13,6 procent geen baan na het behalen van een diploma tegen 12,2 eind 2010.

Niveau 1 vindt vooral lastig een baan

De laagst geschoolde BOL afgestudeerden hebben grote moeite om werk te vinden: meer dan de helft van hen is in oktober 2010 op zoek naar een baan. Ook in de BBL kennen de gediplomeerden zonder startkwalificatie de hoogste werkloosheid.Van de jongeren met een diploma op niveau 1 kan 53 procent na het verlaten van de school geen baan vinden. Het MBO kent in totaal vier niveaus.

Regionale verschillen groot

De werkloosheidspercentages variëren nogal per provincie. Het blijkt dat men met name in de provincies Friesland (23,3% werkloosheid) en Flevoland (21% werkloosheid) veel moeite heeft met het vinden van werk. Zeeland kent met 5,4% het laagste percentage werklozen onder de pas afgestudeerde MBO gediplomeerden. Alhoewel deze verschillen deels verklaard kunnen worden door een relatief groter of kleiner aandeel van de BOL niveau 1 en 2 uitstroom in deze provincies spelen ook andere factoren, zoals regionale arbeidsmarktomstandigheden een rol.

Werkloosheid naar woonprovincie

MBO’ers studeren door

In het najaar van 2010 is 45% van de respondenten bezig met een studie. De belangrijkste redenen voor het volgen van een studie hebben te maken met persoonlijke -en kennisontwikkeling. Het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt wordt slechts door 16% als hoofdreden genoemd.

Uit eerder onderzoek van het CBS bleek al dat van de MBO’ers die in 2008/2009 hun diploma hebben behaald de helft doorstudeert. In de meeste gevallen stromen deze studenten door naar een niveau hoger op het middelbaar beroepsonderwijs. Van de mbo’ers die hun diploma op het hoogste niveau behaalden (niveau 4), stroomde 40 procent door naar het hbo.

Weinig sollicitaties nodig voor vinden baan

Gemiddeld zijn ze na het behalen van hun diploma 0,4 maanden werkloos geweest hetgeen niet lang genoemd kan worden. Van de totale groep had 77% minder dan drie brieven nodig voor het vinden van werk. Binnen het BOL onderwijs ligt dit percentage lager dan binnen het BBL onderwijs dus daar heeft men iets meer moeite moeten doen. Zo’n 53% heeft overigens geen enkele sollicitatiebrief hoeven te schrijven. Zo’n 8 op de 10 werkenden heeft minder dan drie sollicitatiegesprekken gehad. De overige 20% is drie of meer keren bij een potentiële werkgever op gesprek geweest.

Het onderzoek

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft in het najaar van 2010 voor het tweede achtereenvolgende jaar een onderzoek verricht onder pas afgestudeerde schoolverlaters van het MBO. Om zicht te krijgen op de gevolgen van de economische crisis en om de activiteiten rondom het School Ex programma in kaart te brengen zijn 20.000 MBO-schoolverlaters benaderd die in het schooljaar 2009/2010 hun BOL- of BBL-diploma behaald hebben. Dit betekent dat men gemiddeld genomen 5 maanden na het behalen van het diploma benaderd is. In totaal hebben 3.748 personen de internet vragenlijst ingevuld. Meer informatie vind je in de ROA Fact Sheet ‘MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken?‘.

Deel dit artikel:
Ik ben adviseur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Met mijn bedrijf Nr29 adviseer en begeleid ik werkgevers bij het zelf regisseren van hun arbeidsmarktcommunicatie. Denk daarbij aan strategische arbeidsmarkt(communicatie)plannen, het intern verkrijgen van draagvlak en commitment voor arbeidsmarktcommunicatie, ken- en stuurgetallen en procesoptimalisatie. In september 2013 heb ik een online platform voor kennis + advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie gelanceerd: amcexpert.nl. Met Nr29 werk en heb ik gewerkt voor onder andere Boskalis, ISS Facility Services, Sanquin Bloedvoorziening, VMI Group, TU Delft, SNS Bank, KLPD, Provincie Fryslan, Strukton Civiel en Gemeentewerken Rotterdam. Daarnaast ben ik mede-oprichter van en docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en geef ik masterclasses en trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In 2012 is het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand verschenen waar ik mede-auteur van ben. Ik maak deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een groep van 9 toonaangevende experts op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met als doel kennis, inzichten en ervaringen te delen. Zie www.employerbrand-netwerk.nl. Specialismen: arbeidsmarktcommunicatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatieadvies, arbeidsmarktcommunicatiestrategie, arbeidsmarktcommunicatieplan, employee communications, hr communications, recruitment communications, recruitment marketing, corporate communications, arbeidscommunicatie, arbeidsmarketing, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, employee relationship management, referral, internal branding, employee relationship management ---------- Dit is een SEO test: vacature medewerker groenvoorziening limburg
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners