Meer dan de helft van de ouderen werkt

Martijn Hemminga Op 16 augustus 2013
Gem. leestijd 2 min 1923x gelezen
Deel dit artikel:
Meer dan de helft van de ouderen werkt

In 2013 is de arbeidsparticipatie van 55-plussers weer bijna op het niveau van eind jaren 60. De sterke groei is vooral het gevolg van het toegenomen aandeel vrouwen dat betaald werk verricht en de diverse hervormingen rond VUT- en prepensioenregelingen. De arbeidsparticipatie van deze groep zal de komende jaren ook steeds groter worden blijkt uit het UWV Kennisverslag 2013.

Verdubbeling

In de laatste twintig jaar is de arbeidsparticipatie van 55-plussers meer dan verdubbeld. Eind jaren zestig stond dit percentage op 56 procent en daalde naar 25 procent in de jaren negentig. In 2013 zitten we bijna weer op het ‘oude niveau’ met 53 procent. Door de vergrijzing op de arbeidsmarkt is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat deze ontwikkeling stagneert of verandert.

Figuur: Ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep

[lightbox full=”http://www.werf-en.nl/wp-content/images/2013/08/netto-participatie-leeftrijdsgroep-augustus-2013.gif” title=”Ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep”]ONTWIKKELING VAN DE NETTO ARBEIDSPARTICIPATIE PER LEEFTIJDGROEP[/lightbox]

Hoogopgeleid en financiële prikkels

Het UWV voert voor deze ontwikkelingen twee redenen op; de financiële prikkels van de overheid en het hoge opleidingsniveau van deze groep werknemers. Zo’n financiële prikkel is de hervorming rond de Vervroegde Uitreding (VUT) en prepensioen. De helft van de toename van oudere mannen op de arbeidsmarkt tussen 1993 en 2003 kan daaraan worden toegeschreven. Hoger opgeleiden werken gemiddeld langer door, daarin ligt de tweede verklaring van de toegenomen arbeidsparticipatie van 55-plussers. Een hoger opleidingsniveau is ook aantrekkelijker voor vrouwen om in loondienst te gaan of te blijven na hun vijfenvijftigste. Dat blijkt volgens het UWV ook weer een stimulans voor mannen te zijn om door te blijven werken.    Tegelijkertijd zorgt een toename van ouderen op de arbeidsmarkt er ook voor dat meer mensen uit die groep een beroep doen op een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering.

Moeizame terugkeer  

Een moeizame terugkeer op de arbeidsmarkt ligt volgens het UWV aan de werkgevers, maar ook aan de ouderen die weer aan de bak willen. Werkgevers hebben een vooroordeel over 55-plussers, tegelijkertijd helpt de houding en het gedrag van de werkzoekenden ook niet altijd mee. Volgens het UWV zijn veel werknemers lang bij dezelfde werkgever in dienst geweest en hebben zij in de jaren tachtig voor het laatst gesolliciteerd. Daarom organiseert de instantie bijeenkomsten waarop oudere werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten en bijeenkomsten waarin oudere werkzoekenden onder leiding van een werkcoach leren netwerken, bijvoorbeeld via sociale media.

Download UWV Kennisverslag 2013-2

Download hier het UWV Kennisverslag 2013-2 als pdf.

Deel dit artikel:
Ik ben adviseur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Met mijn bedrijf Nr29 adviseer en begeleid ik werkgevers bij het zelf regisseren van hun arbeidsmarktcommunicatie. Denk daarbij aan strategische arbeidsmarkt(communicatie)plannen, het intern verkrijgen van draagvlak en commitment voor arbeidsmarktcommunicatie, ken- en stuurgetallen en procesoptimalisatie. In september 2013 heb ik een online platform voor kennis + advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie gelanceerd: amcexpert.nl. Met Nr29 werk en heb ik gewerkt voor onder andere Boskalis, ISS Facility Services, Sanquin Bloedvoorziening, VMI Group, TU Delft, SNS Bank, KLPD, Provincie Fryslan, Strukton Civiel en Gemeentewerken Rotterdam. Daarnaast ben ik mede-oprichter van en docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en geef ik masterclasses en trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In 2012 is het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand verschenen waar ik mede-auteur van ben. Ik maak deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een groep van 9 toonaangevende experts op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met als doel kennis, inzichten en ervaringen te delen. Zie www.employerbrand-netwerk.nl. Specialismen: arbeidsmarktcommunicatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatieadvies, arbeidsmarktcommunicatiestrategie, arbeidsmarktcommunicatieplan, employee communications, hr communications, recruitment communications, recruitment marketing, corporate communications, arbeidscommunicatie, arbeidsmarketing, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, employee relationship management, referral, internal branding, employee relationship management ---------- Dit is een SEO test: vacature medewerker groenvoorziening limburg
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners