Meeste mensen ontslagen door disfunctioneren

Martijn Hemminga Op 29 juli 2010
Gem. leestijd 2 min 1748x gelezen
Deel dit artikel:

De belangrijkste reden om iemand de laan uit te sturen is het gebrekkig functioneren van een medewerker. Maar ook conflicten of reorganisaties geven geregeld aanleiding voor een ontslag blijkt uit onderzoek van De Raadgevers Bedrijfsjuristen onder 525 eigenaren of directeuren van MKB-bedrijven.

Driekwart werkgevers heeft wel eens iemand ontslagen
Maar liefst 72 procent van de ondernemers geeft aan ooit iemand te hebben ontslagen. Kleine bedrijven en vrouwen hebben er door de bank genomen minder ervaring mee.

In de helft van de gevallen is de reden voor het ontslag het niet goed functioneren van een werknemer. Daarnaast spelen zaken als conflicten, een werktekort of een reorganisatie binnen dit kader geregeld een rol. In de industrie en bouwnijverheid worden vaker dan in andere branches mensen ontslagen vanwege een tekort aan werk (37 procent).

Ontslaan moet makkelijker worden
Uit het onderzoek blijkt verder dat het overgrote deel van de ondernemers in het MKB vindt dat het makkelijker moet worden om mensen te ontslaan (72 procent). Opvallend is dat vrouwen het minder eens zijn met deze stelling (61 procent). Het nadeel van een soepeler ontslagrecht is dat een werknemer minder zeker is van zijn huidige baan. Maar een werkgever zal eerder geneigd zijn iemand aan te nemen wanneer hij weet dat hij deze persoon ook weer makkelijker kan ontslaan. Daarom is het aannemelijk dat de versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot meer banen. Dit blijkt ook uit de ervaringen hiermee in het buitenland aldus de onderzoekers.

Meer ontslagen door crisis
Door de economische crisis is het aantal ontslagen de afgelopen jaren toegenomen. 32 procent van de MKB-ondernemers geeft aan in 2009 1 of meerdere mensen te hebben ontslagen. Dit jaar lijkt het gelukkig niet nodig op zo’n grote schaal te ontslaan; 17 procent heeft iemand ontslagen of verwacht dat nog dit jaar te moeten doen.

Deel dit artikel:
Ik ben adviseur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Met mijn bedrijf Nr29 adviseer en begeleid ik werkgevers bij het zelf regisseren van hun arbeidsmarktcommunicatie. Denk daarbij aan strategische arbeidsmarkt(communicatie)plannen, het intern verkrijgen van draagvlak en commitment voor arbeidsmarktcommunicatie, ken- en stuurgetallen en procesoptimalisatie. In september 2013 heb ik een online platform voor kennis + advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie gelanceerd: amcexpert.nl. Met Nr29 werk en heb ik gewerkt voor onder andere Boskalis, ISS Facility Services, Sanquin Bloedvoorziening, VMI Group, TU Delft, SNS Bank, KLPD, Provincie Fryslan, Strukton Civiel en Gemeentewerken Rotterdam. Daarnaast ben ik mede-oprichter van en docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en geef ik masterclasses en trainingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In 2012 is het boek Bouwen aan Het Nieuwe Employer Brand verschenen waar ik mede-auteur van ben. Ik maak deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een groep van 9 toonaangevende experts op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met als doel kennis, inzichten en ervaringen te delen. Zie www.employerbrand-netwerk.nl. Specialismen: arbeidsmarktcommunicatiemanagement, arbeidsmarktcommunicatieadvies, arbeidsmarktcommunicatiestrategie, arbeidsmarktcommunicatieplan, employee communications, hr communications, recruitment communications, recruitment marketing, corporate communications, arbeidscommunicatie, arbeidsmarketing, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, employee relationship management, referral, internal branding, employee relationship management ---------- Dit is een SEO test: vacature medewerker groenvoorziening limburg
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners