Ruimtelijke en economische vraagstukken

Decisio is een economisch onderzoeks- en adviesbureau en is gespecialiseerd in ruimtelijke en economische vraagstukken. Wij werken veelvuldig voor overheden zoals ministeries, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat etc. Onze adviseurs zijn goed bekend op het vlak van regionale en stedelijke economie, mobiliteit en infrastructuur, duurzame energie en water, marktwerking en effectieve overheid. De opdracht betreft vaak een programma- en of beleidsevaluatie, economische impactstudie en of maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Decisio is gevestigd in Amsterdam en Turijn (Italië).

Internationale werknemers in Nederland

De laatste jaren voerde Decisio talloze onderzoeken uit naar de populatie(s) internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten, internationale studenten en statushouders. Onze beroepsbevolking krimpt en werkgevers in Nederland doen in toenemende mate een beroep op arbeidskrachten uit het buitenland. Dat brengt uiteenlopende vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om dienstverlening en service gericht op internationale werknemers, voldoende en kwalitatief goede huisvesting en voldoende aanbod en capaciteit van internationale scholen. Op dit vlak voeren we dan ook regelmatig kwantitatieve analyses en prognoses uit; bijvoorbeeld in een haalbaarheidsstudie.

De basis voor ons onderzoek naar internationale werknemers in Nederland is de in eigen beheer ontwikkelde Monitor ‘Internationale Werknemers’. Met deze monitor bieden wij onder meer inzicht in:

  • Het aantal internationale werknemers dat in een regio woont en werkt
  • In welke sector zij werkzaam zijn en wat zij verdienen
  • Hoe lang zij in Nederland economisch actief zijn
  • Waar ze vandaan komen, wat hun leeftijd is en wat de gezinssamenstelling is

Naast cijfers over internationale werknemers (kenniswerkers, arbeidsmigranten) bevat de monitor ook gegevens over internationale studenten, statushouders, inkomensafhankelijke partners en internationale kinderen.

Meer informatie over Decisio?

Voor meer informatie en een kennismaking met Decisio bezoekt u onze website. Vragen over onze projecten, monitor of andere zaken? Neem dan contact op: g.vandermeulen@decisio.nl of bel ons via: 020 – 670 05 62 (algemeen) of 06 – 222 98 402 (direct).

Premium partners

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
Adver-Online Group
BRANDMANNEN
Bullhorn
Compagnon
Floyd & Hamilton
Indeed
Intelligence Group
Mysolution
OTYS
Pro Contact
Ravecruitment
Recruitment Accelerator
Recruitment Marketeers
Recruitment Tech
Recruitment Valley
RecruitNow
Timetohire
ToTalent.eu
Undutchables Recruitment Agency
WBNRS
YOBZ