De Stand van Werven 2021 (3/5): Hoe moeilijk was het nou echt om te werven in coronatijd?

Corona heeft ook op de recruitmentmarkt een grote impact gehad, blijkt uit De Stand van Werven 2021. Maar is er nu wel echt iets structureel veranderd? Of is het momenteel weer helemaal business as usual?

Peter Boerman Op 12 juli 2021
Gem. leestijd 5 min 577x gelezen
Deel dit artikel:
De Stand van Werven 2021 (3/5): Hoe moeilijk was het nou echt om te werven in coronatijd?

Natúúrlijk ging het in 2020 vooral over corona, ook in recruitment. De vorige editie van De Stand van Werven verscheen in een tijd dat er nog geen vuiltje aan de lucht leek. Belangrijkste onderwerpen destijds? De Brexit en de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het lijkt al met al een eeuwigheid geleden.

De Brexit? Het lijkt een eeuwigheid geleden.

In de recent verschenen zevende editie van De Stand van Werven 2021, een onderzoek naar alles wat recruiters boeit, uitgevoerd tussen februari en mei onder bijna 250 wervingsprofessionals, is corona wél nadrukkelijk aanwezig. Meer dan 20 keer wordt het woord genoemd in het bijbehorende rapport. En alhoewel de grootste impact nu wel achter de rug lijkt, vallen toch in veel vragen nog wel de diepe sporen op die het virus heeft achtergelaten.

Hoog in de prioriteitenlijst

Zo blijkt het onderwerp – weinig verwonderlijk – met stip binnen te komen in de prioriteitenlijst van recruiters. In de vorige editie was het – vanzelfsprekend – nog helemaal geen punt op de agenda, nu staat het al op nummer 3, na de ‘krappe arbeidsmarkt/schaarste’, en na social media. En dit terwijl bijna alle andere onderwerpen daalden op de prio-lijst.

Corona stond ineens als het op 2 na hoogste punt op de agenda.

Ook bij enkele vragen blijkt corona duidelijk zijn effect gehad te hebben. Zo vonden desgevraagd veel wervingsprofessionals het in 2020 moeilijk om ‘op te schalen’. Bureaus meer dan corporates, wat aangeeft hoe moeilijk veel bureaus het ongetwijfeld vorig jaar gehad hebben.

De vraag of het in 2020 moeilijk of makkelijk was om talent te vinden en te verleiden geeft een behoorlijk gemengd beeld. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met enerzijds het toenemend aantal sollicitanten, maar anderzijds ook het tijdelijk krimpende aantal vacatures. En tegelijk een arbeidsmarkt die op veel facetten ook nog gewoon als krap kon worden omschreven.

Opvallend: vooral bureaus bleken het in 2020 moeilijker te vinden om te werven. Onder corporates is het beeld veel meer verdeeld: sommigen vonden het moeilijker, anderen waren het daar juist allerminst mee eens.

En hoe wordt het dan dit jaar? Ook hier is het beeld behoorlijk gemengd. Onder de corporate recruiters is relatief de grootste groep (helemaal) van mening dat het dit jaar niet makkelijker wordt om talent te werven, onder bureaurecruiters is het verschil nog iets groter, en verwachten ruim 4 op de 10 eerder een moeilijker wervingsperiode, tegen 3 op de 10 die juist denken dat werving makkelijker wordt.

Een echte ‘rollercoaster’

Afgelopen jaar was ‘een echte rollercoaster van stilstaan, hollen, onzekerheid, ondernemerschap, veel aanbod tot opnieuw veel schaarste’, zo analyseert hoofdonderzoeker Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group) de conclusies uit het rapport. ‘Nu lijkt het wel alsof we verder gaan waar we eindigden eind 2019. Bij een arbeidsmarkt met een zeer lage werkloosheid, veel vraag en veel schaarste. Maar het lijkt ook erop dat recruitment wel een ‘stapje terug’ heeft gehad. Dat meer professionaliteit, automatisering en impact even ‘on hold’ zijn gezet en het strategische meer is ingewisseld voor het operationele.’

‘Met alleen het huidige leger wervingsspecialisten wordt het lastig de schaarste van de (nabije) toekomst op te lossen.’

In de corona-rollercoaster wordt onder moeilijke omstandigheden ‘het beste van onszelf’ gevraagd, aldus Waasdorp. ‘En dat vertalen wij naar slimmer werven, meer tijd voor opleiden, processen optimaliseren, vertrouwen op data over wervingskanalen die renderen zowel in kwantiteit als kwaliteit. In the end zullen we toch moeten. Want alleen met het leger wervingsspecialisten dat we nu hebben, wordt het lastig om de schaarste van de (nabije) toekomst op te lossen.’

Niet alleen corona

Niet alleen corona maakt overigens zijn debuut in de prioriteitenlijst van de ondervraagde recruiters. Andere nieuwe binnenkomers zijn skills aan de ene kant, en diversiteit en inclusiviteit aan de andere. Dat laatste onderwerp heeft vooral meer aandacht gekregen sinds Black Lives Matter vorig jaar losbarstte. Het eerste onderwerp, skills, dankt zijn plek op de prioriteitenlijst bijvoorbeeld aan de grote arbeidsmarkttransitie waar corona om vroeg, aan de discussie over (niet-)vitale beroepen en het rapport van de commissie Borstlap.

Behoud van werknemers heeft in de coronatijd fors aan belang ingeboet onder recruiters.

Opvallend is aan de andere kant dat juist behoud van werknemers in de coronatijd fors aan belang heeft ingeboet onder recruiters, net als recruitment marketing. Ook een betere candidate experience kwam uit het onderzoek van dit jaar minder als prioriteit naar voren dan in het voorgaande onderzoek. Met name bij bureaus zijn die laatste twee punten in belang afgenomen. ‘Dit zal mede ingegeven zijn doordat dezelfde onderwerpen bij klanten ook sterk aan belang hebben verloren’, aldus Waasdorp. ‘Ook voor de klant geldt immers dat vooral vacatures ingevuld moeten worden, nog meer dan voorheen.’

Méér recruiters graag

Grootste stijger op deze prioriteitenlijst is overigens: uitbreiden van het eigen team. Was dit in de vorige editie van het onderzoek nog voor 28% een prio, nu is dat toegenomen tot 43%. Een getal waarin duidelijk de huidige grote schaarste aan recruiters is terug te zien. Een klassieke reflex, zegt Waasdorp, maar daarmee nog lang niet altijd de juiste. ‘Pikant is dat de meeste van hen niet opgeleid zijn in het recruitmentvak en meestal ook maar bescheiden opgeleid worden als recruiter, zowel bij bureaus als corporates.’

‘Nog meer niet opgeleide recruiters met beperkte kwaliteiten? Dat werkt mogelijk zelfs contraproductief.’

Hij ziet daar echter wel een gevaar in. ‘Nog meer niet opgeleide recruiters met beperkte kwaliteiten kosten een organisatie veel geld en dat werkt mogelijk zelfs contraproductief.’ In plaats van méér recruiters pleit hij dan ook voor: slimmer werven. ‘Bijvoorbeeld door te investeren in automatisering en digitalisering en het verder professionaliseren van het recruitmentproces.’

De Stand van Werven 2021

De Stand van Werven is een jaarlijks grootschalig onderzoek onder Nederlandse wervingsprofessionals. De zevende editie is recent verschenen. Het volledige onderzoek is hier te downloaden. Dit is het derde artikel in een serie verdiepende artikelen over dit onderzoek die in de zomerweken op deze site verschijnen.

Stand van Werven

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Onze partners Bekijk alle partners