Adelbert Smal (Jobdigger): ‘Skillsgerichte arbeidsmarkt komt steeds dichterbij’

De arbeidsmarkt van morgen is gebaseerd op skills, daar is iedereen wel van overtuigd. Maar hoe geef je dat in de praktijk handen en voeten? Bij Jobdigger werken ze er hard aan. ‘Het is heel interessant hieraan bij te mogen dragen.’

Peter Boerman Op 17 oktober 2022
Gem. leestijd 6 min 627x gelezen
Deel dit artikel:
Adelbert Smal (Jobdigger): ‘Skillsgerichte arbeidsmarkt komt steeds dichterbij’

Al jaren wordt erover gesproken: op de arbeidsmarkt van de toekomst spelen cv, opleiding en werkervaring een steeds minder grote rol, maar maken vaardigheden de dienst uit. Matching zou moeten plaatsvinden op basis van daadwerkelijke skills van kandidaten en wat precies in een functie gevraagd wordt, en zo zouden niet alleen meer mensen een eerlijke kans krijgen, maar krijgen werkgevers ook daadwerkelijk de mensen binnen aan wie ze het meeste hebben.

In de praktijk blijken skills toch keer op keer nog niet zo makkelijk.

Klinkt allemaal mooi, in theorie. Maar in de praktijk blijkt het toch keer op keer nog niet zo makkelijk. Er zijn vele initiatieven die stappen willen zetten (onderzoekers telden er recent maar liefst 43). Maar slechts weinigen slagen erin écht het verschil te maken. Al lijkt SkillsCV daarbij wel een van de meest kansrijke. Deze app, ondersteund door zo’n 20 grote uitzenders, kan op basis van je ervaring, kennis en vaardigheden razendsnel een overzicht maken van werkgevers, banen en vacatures die bij jou passen. En vice versa ook werkgevers aan nieuw talent helpen waar ze misschien op basis van het cv niet aan hadden gedacht.

Mooie mijlpaal

Het is een initiatief voor een andere arbeidsmarkt, waar onder meer Jobdigger dicht bij betrokken is. Deze arbeidsmarktdata-onderzoeker brengt onder meer op basis van data uit miljoenen vacatures in beeld welke skills bij bepaalde functies en beroepen horen, en kunnen dat vervolgens op niveau van regio’s en bedrijven inzichtelijk maken. Grote uitzenders, maar ook mediabedrijven zijn hier nu volop mee aan het testen, vertelt Business Development Director Adelbert Smal. En Jobdigger levert voor die SkillsCV-app dan zowel de skills als de vacaturedata. ‘Een mooie mijlpaal’, noemt Smal dat.

JDCO

Want makkelijk is het zeker niet. Als je het hebt over hoe je vaardigheden classificeert, betreed je namelijk al snel een terrein vol verschillende definities en interpretaties. ‘In Nederland hebben we een eigen JDCO-taxonomie met zo’n 3.800 beroepen in kaart. We halen uit vacaturedata de skills die daarbij horen, die we indelen in 4 categorieën: Soft Skills enerzijds, maar anderzijds ook Kennis & Vaardigheden, Certificaten, Talen. Maar in andere landen werkt dat steeds weer iets anders. In Duitsland duurt Mittelschule bijvoorbeeld 8 jaar, in Frankrijk heb je het Bac-systeem. Daar moet je allemaal rekening mee houden.’

Skills dé sleutel

Maar goed, bij Jobdigger hebben ze dus de afgelopen jaren ‘veel tijd en moeite geïnvesteerd’ om dat allemaal onder de knie te krijgen. Ruim 14.000 woordclusters van met elkaar samenhangende woorden zijn geformuleerd, die allemaal tot een bepaalde skill zijn terug te leiden. ‘Dat is voor een deel handmatige moderatie geweest’, aldus Smal. Maar nu werkt het wel, en zo kunnen onderwijsinstellingen, werkgevers en arbeidsmarktbemiddelaars steeds meer hun voordeel doen met de reeds beschikbare data.

‘Onze missie is om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.’

‘Onze missie is om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en onbenut potentieel beter te benutten. Skills zijn daarbij dé sleutel.’ In regio’s zit Jobdigger dan ook – samen met SkillsCV – om tafel met onderwijsinstellingen, vertelt hij. ‘Die willen ook weten voor hun doelgroep: waar vraagt de markt nu om? Hoe kunnen wij daar in onze leerdoelen beter op aansluiten? Hoe leiden wij op in de skills zoals de arbeidsmarkt daar behoefte aan heeft? Op basis van onze data kun je dat per doelgroep, per regio, en per specialisme bekijken.’

‘Uniforme stekkerdoos’

Voormalig voorzitter Mariëtte Hamer bepleitte bij de SER al eens een soort ‘uniforme stekkerdoos’, oftewel: een standaard-definiëring, zodat we allemaal zoveel mogelijk over hetzelfde praten als het over skills gaat. ‘Daarom hebben wij ook besloten ons aan te sluiten bij het Europese systeem van ESCO-skills‘, aldus Smal. ‘Omdat we dan ook makkelijker internationaal stappen kunnen zetten. En het is ook heel belangrijk voor de internationale mobiliteit van werknemers, die we steeds verder zien toenemen.’

Met matchpercentages kan Jobdigger nu al inschatten in hoeverre iemands skills passen bij een bepaalde functie. Dat levert vaak onvermoede matches op. Hét schoolvoorbeeld is inmiddels de stewardess die in de coronatijd erachter kwam ook goed als gastvrouw in een zorginstelling aan de slag te kunnen. De kandidaat had daar waarschijnlijk niet zelf aan gedacht, en voor de werkgever zou ze misschien afvallen vanwege gebrek aan relevante ervaring. Maar kijk je naar de belangrijkste skills komt dan ineens wél deze match eruit.

Virtual Sales Recruiter

Jobdigger heeft dit principe, samen met theMatchBox, gegoten in de zogeheten Virtual Sales Recruiter, een tool voor automatische lead generation voor HR-professionals. Via deze tool kunnen zij onder met één klik matchende kandidaten voor een vacature terugvinden, of andersom: matchende vacatures tonen voor een kandidaat in het ATS. ‘Met onze beide ontwikkelteams zijn we bezig om daar nu de volgende slag in te maken. Het automated match-percentage is nu al enorm, maar willen we nog verder verbeteren’, aldus Smal.

jobdigger arbeidsmarkt
Adelbert Smal (r) tijdens Werf& Live, met links: theMatchBox-CEO Jan Govaerts.

‘Het automated match-percentage is nu al enorm, maar willen we nog verder verbeteren.’

Datakwaliteit is daarbij cruciaal, benadrukt hij. Vandaar dat Jobdigger een team van moderatoren heeft dat die kwaliteit bewaakt. En vandaar ook de ISO-certificering. ‘Ook in dat proces hebben we checks en balances ingebouwd, om de data steeds te controleren en te verbeteren.’

Open minded werven

Daardoor kun je als recruiter nu in een dashboard te zien krijgen wat de skills in een bedrijf zijn, en wat de skills in een bepaalde functie zijn. Dat kun je dan gebruiken voor matching en om passende kandidaten te zoeken. En andersom: als bemiddelaar kun je hiermee een passende functie voor kandidaten zoeken. ‘Ook als je bijvoorbeeld een vacatureprofiel maakt zijn dit soort data handig. Dan hoef je niet steeds zelf het wiel uit te vinden, maar kun je een beroep doen op historische data: wat is de standaard skillset bij een dergelijke functie? Daardoor kun je gerichter, maar ook meer open minded gaan werven.’

‘Het gaat om een andere manier van leren kijken naar de arbeidsmarkt.’

Zie het niet als het eind van het cv, zegt hij, maar juist als het begin van een nieuw cv. ‘Het gaat om een andere manier van leren kijken naar de arbeidsmarkt, het begin van een nieuwe ontwikkeling voor werkgevers en voor jezelf als kandidaat of als recruiter.’ Hoe moeilijk het is om recruiters daaraan te laten wennen? ‘Volgens mij valt dit verhaal goed. Zeker als je het zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk maakt. Daarom proberen we het ook in een eenvoudig dashboard klaar te zetten voor de recruiter. Daar zijn we nu volop mee bezig, maar hopen we in dit kwartaal nog wel te lanceren.’

Skills als Lego

De focus ligt overigens niet alleen bij recruiters, zegt hij. Er is ook veel belangstelling vanuit de overheid: gemeentes, arbeidsmarktregio’s, WerkgeversServicePunten en Human Capital Agenda’s. ‘In de driehoek onderwijs-arbeidsmarkt-economie is het heel interessant om de skills én de skills gap in een regio in kaart te hebben. Dat is best ingewikkeld om dat goed te doen, maar als je weet hoe een arbeidsmarkt regionaal functioneert, kun je bijvoorbeeld ook eraan bijdragen dat je een braindrain tegengaat. Dat kost jaren, maar dan breng je wel alles bij elkaar, en ben je wel structureel bezig om je regionale economie goed te laten functioneren.’

‘Je moet wel de goede dingen doen voordat het nuttige informatie kan worden.’

Met andere woorden: skills? ‘Het is net Lego’, zegt Smal. ‘Je kunt er van alles van maken. Maar je moet er wel goed over nadenken. Je moet wel de goede dingen doen voordat het nuttige informatie kan worden. Maar ik heb er veel vertrouwen in dat we daarin steeds verder op de goede weg zitten.’

Enkele voorbeelden van hoe het werkt:

Deze afbeelding laat de meest gevraagde skills per categorie zien voor JDCO elektromonteur.

Deze afbeelding toont de meest gevraagde skills per categorie van Alliander. Rechtsonder op de afbeeldingen zijn het aantal vacatures weergegeven die gevonden zijn sinds 1 juli 2022 en het aantal skills die in totaal in deze vacatures gevonden zijn.

Deze afbeelding laat het proces andersom zien: vanuit de skill zien we de JDCO’s en organisaties die deze skill het vaakst vragen.

Foto helemaal boven, me Adelbert Smal, tweede van links: Sander Foederer

Lees ook

Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners