Dit zijn de 20 arbeidsmarkttrends van 2024 (4/4)

2023 was het jaar van de doorbraak van ChatGPT. Maar wat kunnen we in 2024 allemaal op de arbeidsmarkt verwachten? Geert-Jan Waasdorp werpt een blik vooruit, in 4 delen. Vandaag het vierde en afsluitende deel. Met de beste wensen nog!

Geert-Jan Waasdorp Op 02 januari 2024
Gem. leestijd 8 min 2263x gelezen
Deel dit artikel:
Dit zijn de 20 arbeidsmarkttrends van 2024 (4/4)

Het begin van het nieuwe jaar, de oliebollen achter de rug. Tijd om vooruit te kijken. Wat gaat het nieuwe jaar op de arbeidsmarkt allemaal betekenen? In 3 eerdere afleveringen (zie (1/4), (2/4) en (3/4)) schetste Geert-Jan Waasdorp al de eerste 15 trends. Maar wat heeft 2024 volgens hem nog meer aan arbeidsmarkttrends voor ons in petto? Je leest het in deze laatste aflevering.

Waar 2023 het jaar was van Artificial Intelligence zal 2024 het jaar worden dat we het gaan hebben over productiviteit, voorspelde Geert-Jan Waasdorp op het Arbeidsmarkttrends-event. Wat ziet hij voor 2024 nog meer op de agenda staan?
De auteur van dit artikel, tijdens het Werf& Seminar Arbeidsmarkttrends 2024-2028 in Utrecht

16. Van skills naar attitudegericht werven

2023 was het jaar van de skills. Heeft u er iets van gemerkt? Ondanks dat meerdere marktinitiatieven al jaren werkbare en door werknemers gewaardeerde en geaccepteerde oplossingen presenteren, blijven gesubsidieerde organisaties jaarlijkse tientallen miljoenen in projecten en pilots steken zoals het Skillsdashboard van het UWV of CompetentNL, die aantoonbaar incompleet en niet-functioneel zijn.

Meer dan 3 op de 4 meest gevraagde skills door werkgevers worden niet herkend door CompetentNL.

Moet u eens voor de aardigheid de 10 meest gevraagde sociale-, professionele, en IT-skills door werkgevers invullen in het Skillsdashboard en kijken wat er gebeurt. Van de 30 worden er 6 herkend (groen), 1 met een beetje moeite (oranje) en 23 niet (rood). Oftewel: meer dan 3 op de 4 meest gevraagde skills door werkgevers worden niet herkend door CompetentNL en het UWV (!).

Top-10 gevraagde skills (Jobfeed). Herkend door CompetentNL?
Professioneel Sociaal IT
Consultancy Zelfmotivatie Microsoft Office
Coaching en Begeleiding Communicatie Microsoft Excel
Administratieve Werkzaamheden Werken in Groepsverband Informatie- en Communicatietechnologie
Financiën Gepassioneerd Data-Analyse
Onderhoud Aandacht voor Detail Autocad
Logistieke Operaties Doelgericht Microsoft Word
Machinebouw Coördineren Databases
Voorraadbeheer Servicegerichtheid Software Engineering
Veiligheidsprincipes Aanpassingsvermogen SAP Applicaties
Elektrotechniek Analytisch Denken Scrum

Ik ben, zoals de goede lezer weet, een groot voorstander van een arbeidsmarkt waarbij we óók op skills matchen. Sterker nog, dit is inmiddels al jaren mogelijk aangezien het technische format daarvan uitstekend is neergelegd door Textkernel, 8Vance en Jobdigger. En deze technologie heeft haar weg naar de markt al  gevonden in goed werkbare (en gratis) applicaties als SkillsCV. Met de komst van ChatGPT en OpenAI was de hele academische skills-exercitie van TNO, UWV, CBS, SBB en andere goed bedoelde initiatieven direct achterhaald. ChatGPT herkent alle skills en geeft direct inzicht in transferable skills en kansrijke beroepen.

Matchen op attitude en cultuur

Nu dat probleem dus is opgelost (gewoon aansluiten bij marktinitiatieven, de API van OpenAI koppelen of een eigen GPT ontwikkelen) is het veel interessanter om juist te kijken naar attitude en cultuur. Het probleem van skills is dat bijvoorbeeld flexibiliteit iets heel anders betekent bij bedrijf A dan bij bedrijf B. Maar ook voor werknemer X en werknemer Y. Met matchen op skills gaan we voorbij aan de attitude van de werknemer en de context/cultuur van de werkgever. Juist op deze twee punten ligt de cultural fit, die in veel gevallen meer bepalend is voor een match en zeker voor productiviteit.

Mijn advies zou dan ook zijn:

 • Stop direct met skillsdefinities binnen CompetentNL en omarm de reeds bestaande marktstandaarden, van OpenAI tot en met Jobdigger.
 • Gebruik de intelligentie en mensen van CompetentNL om de kracht van Pera en Traicie te combineren op het skillsfundament dat er is.
 • Betrek de markt (de grootste vragers naar arbeid in Nederland, zowel werkgevers als bureaus én technologiepartijen) om dit uit te rollen, tegelijkertijd met de Nederlandse versie van WorkID.

Als je dit doet, dan maakt de Nederlandse arbeidsmarkt in 2024 een gigantische stap in efficiency, transparantie, gelijkheid, productiviteit en het goed en maximaal inzetten van de talenten van mensen. Soms is het beter om halverwege te keren, dan ten hele te dwalen.

17. Revenue per candidate

Recruitmentkengetallen als ‘cost per applicant’ en ‘cost per hire’ zijn zeer bekend. Typische kengetallen die ons vakgebied aanvliegen vanuit een kosten-perspectief. En dit terwijl de opbrengst van een succesvolle hire of bemiddeling veelal een factor 50 tot 100 groter is. De revenue per candidate maakt dan ook de waarde zichtbaar van het werk van een (bureau)recruiter. En tevens wat de potentiële waarde is van een database of ATS.

2023 was het jaar van de doorbraak van ChatGPT. Maar wat kunnen we in 2024 allemaal voor arbeidsmarkttrends verwachten? Geert-Jan Waasdorp werpt een blik vooruit, in 4 delen. Vandaag het vierde en afsluitende deel. Met de beste wensen nog!

Veel bureaus en werkgevers zullen hun database omschrijven als hun grootste goud, maar moeten tegelijk schoorvoetend toegeven dat diezelfde database zowel verouderd als verwaarloosd is. Het is eerder een ‘blackhole’ of steenkool dan het gewenste goud. In een best practice voor een detacheringsbureau in Nederland heeft Intelligence Group met Textkernel een model ontwikkeld dat de actuele, direct bemiddelbaar potentieel en maximale waarde van een talentpool weergeeft.

Tussen actueel en maximaal bemiddelbaar zat een factor 400 (!) aan waardeverschil.

Tussen actueel en direct bemiddelbaar potentieel zat een factor 12,5. Tussen actueel en maximaal bemiddelbaar zat een factor 400 (geen tikfout). Conclusie: werkgevers ‘are leaving talent on the table’. Zolang we blijven denken in termen van kosten, zal het lastig zijn om het potentieel van de eigen talentpool te ontwikkelen. Zodra we gaan kijken naar de waarde van talent en de talentpool, zal het recruitmentspel veranderen van transactioneel naar relationeel en zullen we de waarde van recruiters voor werkgevers en bureaus sterk vergroten. Dat laatste is ook hard nodig, aangezien ‘de recruiter’ steeds duurder wordt.

18. Recruiters onder een vergrootglas

In 2024 gaan het Ministerie van SZW en de Arbeidsinspectie haar toezicht versterken, mits zij haar eigen capaciteit op orde kan brengen. Tegelijkertijd zal nieuwe wetgeving worden geïmplementeerd zoals verplichte certificering van bureaus (2025) en de Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten). Interessante ontwikkelingen, mede in het licht van de recente verkiezingsuitslag.

Toch voelt ‘de markt’ op z’n theewater aan dat dit onvoldoende zal zijn om de misstanden op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Al 5 jaar geleden is de Recruitercode in het leven geroepen, die door een kleine 1.000 professionele recruiters is ondertekend. Een duidelijk signaal van deze groep over de mate waarin zij hun vak serieus nemen, en respect hebben voor kandidaat en opdrachtgever. In 2024 wordt RecruiterScorecard gelanceerd, een site waar kandidaten, opdrachtgevers en kennis- en arbeidsmigranten (interim) recruiters en intercedenten kunnen waarderen en beoordelen. Om de uitwassen in de markt tegen te gaan is meer transparantie nodig. Dit lijkt er op deze manier ook te komen.

19. Flexplatforms als nieuwe marktplaatsen

Buiten het gezichtsveld van de markt voor vast personeel, bouwen partijen als Circle8 en HeadFirst Group (en in mindere mate Magnit) aan een sterke marktpositie binnen de snelstgroeiende doelgroep van Nederland: de zzp’ers. Waar in Nederland jarenlang Randstad en YoungCapital (The Works) technologisch de toon zetten, maar Randstad – met haar The Talent Company-strategie – nu langzaam wegzakt, mengt HeadFirst zich hier nu bij. Met visie, data, innovatie en misschien wel de lancering van een nieuwe ‘standaard’ met Open Talent. Aangezien KlusCV, SkillsCV, Europass en elk ander ‘arbeidsmarktpaspoort’ nog niet die standaard zijn, hebben zij alle kans dit te worden.

Waar in Nederland jarenlang Randstad en YoungCapital technologisch de toon zetten, mengt HeadFirst zich hier nu bij.

Circle8 mengt zich ook in dat gevecht. Met het aantrekken van Ineke Kooistra, 10 jaar lang als CEO van YoungCapital een van de meest bepalende figuren in de commerciële arbeidsmarkt, zet ook dit bedrijf een belangrijkste stap om een serieuze plek op de arbeidsmarkt voor zelfstandig professionals te bemachtigen. Zij zetten dat kracht bij door onder meer een landelijke campagne, waarmee zij (na Indeed) een van de weinige partijen zijn die breed bouwen aan een merk.

Top-10 oriëntatiekanalen in 2025

Wat deze partijen allemaal goed doen, is sterk worden in een segment dat groeit én belangrijker wordt, investeren in marktposities en denken in de waarde van talent (lees: spend). Het is niet ondenkbaar dat een van deze partijen binnen 2 jaar de top-10 van oriëntatiekanalen binnenkomt, net zoals een platform als Temper of YoungOnes dat zou kunnen zijn. De top-10 oriëntatiekanalen in Nederland in 2025 zou dan iets kunnen zijn als:

 1. Indeed (ook dan nog marktleider)
 2. LinkedIn (ook dan nog onmisbaar)
 3. Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp)
 4. Google
 5. YoungCapital (YoungOnes, jobbird, werkzoeken.nl* etc.)
 6. NationaleVacaturebank.nl
 7. TikTok
 8. Randstad (Yacht, TempoTeam, Monsterboard)
 9. HeadFirst Group
 10. werk.nl (UWV)

Achter werkzoeken.nl staat een sterretje. Die zal dan waarschijnlijk wel zijn overgenomen. En de slimste in de markt die de kracht van zo’n SEO-machine begrijpt zit denk ik toch bij TheWorks, na hun slimme zet op Jobbird.com te kopen. En op de plek van HeadFirst Group zou ook Circle8, hero.eu of Nétive kunnen staan. Al hebben die partijen nog wel enkele stappen te maken.

20. Recruitment wordt workforce management

Uit alle trends blijkt dat flexibele arbeid, van detachering en uitzenden tot zzp’ers, een steeds belangrijker onderdeel wordt van de personele inzet van werkgevers. Bij veel organisaties gaat tussen de 20 en 30% van de totale loonsom inmiddels op aan flex. ‘Bijzonder’ dat de inzet van flex vaak nog wordt georganiseerd binnen purchase/inkoop en/of de finance-kolom van een organisatie. Zij hebben minder (lees: geen) kennis van de werking van de arbeidsmarkt en komen veelal vanuit een budgettaire hoek, waarbij het steeds duidelijker wordt dat standaard ruimhartig te veel wordt betaald aan detacheerders, bureaus en zzp’ers.

Het wordt steeds duidelijker dat inkoop en finance standaard ruimhartig te veel betalen aan detacheerders, bureaus, en zzp’ers.

Een van de belangrijkste aanjagers hiervan is het gebruik van tarievenboeken waarbij de eigen loonschalen en het eigen functiegebouw als basis gelden, met daarop dan een berekeningsfactor. Zeer voorspelbaar en inplanbaar misschien, maar allesbehalve marktconform of een reflectie van bijvoorbeeld de wervingshaalbaarheid op de arbeidsmarkt. Werkgevers betalen zo makkelijk miljoenen per maand te veel. Belangrijk dus om als recruiter ook hier een regierol te pakken of een aparte discipline workforce management op te richten die – los van HR, Finance en Purchase/inkoop – de vast/flexschil kan regelen, inclusief in- en externe doorstroom.

Grote voordelen

De grote voordelen van het organiseren van zo’n integrale aanpak van workforce management zijn:

 • Vast, flex, in- en externe doorstroom in één hand
 • Geen losse systemen meer (VMS, ATS, HR), maar één datastructuur en systeem
 • Recruitmentkennis kan worden gebruikt voor flexmarkt (recruitment loopt qua kennis over de arbeidsmarkt een lichtjaar voor ten opzichte van finance/purchase)
 • Integraal sturen op kwaliteit en productiviteit
 • Direct serieuze besparingen door marktconform te handelen
 • Bureaumanagement
 • Arbeidsmarkt en resource management als geheel aan te pakken

Het klinkt misschien als een droom. Maar partijen als de VRT in België, Novartis en Philips maken er momenteel al grote stappen in en gelden als best practices. Tijdens de Total Talent Summit op 21 maart 2024 presenteren voor het eerste de best practices op dit gebied in Nederland en België zich. Het zal in mijn optiek in de komende 10 jaar een snelgroeiend – en straks misschien wel onmisbaar – onderdeel worden van de recruitmentdiscipline.

De beste wensen voor 2024!

Maak er een mooi, veilig en gezond 2024 van. Omarm A.I. en laten we vooral inzetten op verandering voor een betere wereld en arbeidsmarkt.

Over deze serie

Dit was de laatste in een serie van 4 wekelijkse afleveringen van de in totaal 20 belangrijkste arbeidsmarkt- en recruitmenttrends voor 2024, zoals gezien door Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. De artikelen zijn geschreven zónder ChatGPT.

Meer lezen?

Het hele verhaal lezen? Of meer van de verhalen en visies over 2023/2024? Je vindt het in het 180 pagina’s dikke Werf& Jaarboek, dat deze maand verschijnt. Een gratis (digitaal) exemplaar ontvangen? Vraag het hier aan!

Jaarboek

Lees ook

Deel dit artikel:

Geert-Jan Waasdorp

Entrepreneur en investeerderbij o.a. Intelligence Group (Giant), Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, Werf&, Arbeidsmarktkansen, en RecruitAgent.ai
Geert-Jan Waasdorp is directeur van Intelligence Group en uitgever van Werf-en.nl
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners